Llythyr at Dîm Cymru cyn Pencampwriaethau Ewrop

Coleman_letter_pic_Cymraeg.jpg

Plaid Cymru – The Party of Wales

Leanne Wood AC/AM

Arweinydd Plaid Cymru / Leader of Plaid Cymru

Aelod Cynulliad dros y Rhondda / Assembly Member for the Rhondda

 

Chris Coleman,

Rheolwr Tîm Pêl-droed Cymru,

11-12 Neptune Court,

Vanguard Way,

Caerdydd CF24 5PJ

Ein Cyf: LW/gll/160608/TîmCymru

 

8 Mehefin 2016

 

 

Annwyl Chris,

Roeddwn i eisiau manteisio ar y cyfle i ddymuno i chi, staff yr ystafell gefn, a’r holl chwaraewyr yng ngharfan y tîm cenedlaethol y gorau oll cyn Pencampwriaethau Ewrop. Trwy fynd drwodd i’r bencampwriaeth hon, rydych wedi codi calon y genedl. Rydych wedi creu hanes ac wedi gwneud yn siŵr y bydd y byd pêl-droed yn cymryd sylw o’n gwlad.

Yng Nghymru ei hun, rydych wedi ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i gymryd at bêl-droed gan fod ganddynt yn awr res o esiamplau i ymgyrraedd atynt a cheisio eu dynwared. Does dim modd gor-bwysleisio effaith eich gwaith ar lefel y gamp ar lawr gwlad. Ym mhen arall yr ystod oedran, rydych wedi talu’n ôl am deyrngarwch llawer fu’n gefnogwyr ers amser maith sydd yn awr yn gallu cefnogi eu tîm mewn pencampwriaeth o bwys am y tro cyntaf yn eu bywydau. Byddant yn eich dilyn bob cam o’r ffordd i Ffrainc ar y daith gyffrous hon, ac yn eich hannog ymlaen gyda’u holl nerth.

Rydych wedi llwyddo i wneud cymaint eisoes, ond o ystyried agwedd bositif a phendant y tîm hwn, fe wyddom mai nid mynd i Ffrainc dim ond i wneud y niferoedd yr ydych. Fe wnaethoch ddrysu rhagolygon pawb trwy gymhwyso yn unig, a gallwch wneud hyn eto a chyrraedd y rowndiau pellach pryd y gallwch wir wneud eich marc ar y bencampwriaeth.

Unwaith eto, pob lwc Tîm Cymru! Mae cenedl yn gwylio ac yn aros! Ymlaen! 

Yr eiddoch yn gywir,

 

Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.