Gallai Llafur godi cap cyflogau’r GIG, ond maent yn dewis peidio: Plaid Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r llywodraeth Lafur i anrhydeddu’r ymrwymiad yn eu maniffesto a chodi’r cap ar gyflogau’r GIG.

Gofynnodd Leanne Wood i’r Prif Weinidog ymrwymo i godi’r cap cyflogau yn y gyllideb nesaf, a rhybuddiodd fod yr hen system o gael San Steffan yn penderfynu ar dâl ac amodau wedi hen ddyddio.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi ymrwymo i weithio gydag undebau i godi’r cap cyflogau yn eu cyllideb am 2018.
Mae Cydffederasiwn GIG Cymru yn amcangyfrif fod bil cyflogau’r GIG tua £3bn. Gallai codiad cyflog yn unol â CPI (2.3%) gostio rhyw £70m yn ychwanegol, a chred Plaid Cymru fod hyn yn fforddiadwy o fewn cyllideb bresennol y llywodraeth.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae Plaid Cymru eisiau codi cap cyflogau’r GIG. Ers yn rhy hir o lawer, mae meddygon, nyrsys a staff eraill y GIG wedi gweld rhewi eu cyflogau, tra bod bancwyr yn parhau i dderbyn bonysau, a’r teulu brenhinol yn parhau i dderbyn codiadau uwch o lawer na chwyddiant bob blwyddyn, fel y mae gwleidyddion a’r rhai ar frig y raddfa mewn llywodraeth leol.

“Ymrwymodd Llafur yng Nghymru i ddileu cap cyflogau’r GIG yn eu maniffesto am 2017. Mae gennym Lywodraeth Lafur yng Nghymru, wyth ar hugain o ASau Llafur ac eto, mae cap cyflogau’r GIG yn dal yn ei le.

“Mae gan Lywodraeth Cymru y gallu i weithredu heddiw i amddiffyn nyrsus ac aelodau staff eraill y GIG yng Nghymru. Gallasai fod wedi ymrwymo’n glir heddiw i ddarparu’r cyllid hwnnw yng nghyllideb y flwyddyn nesaf. Maent yn dewis peidio. Dewis gwleidyddol yw hynny.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu llymder Llywodraeth y DG yn llawn ac yn awr, mae’n gwrthod ystyried ei lacio. Mae’n peri i rywun ofyn – pam fod Llafur hyd yn oed yn bod os na all amddiffyn gweithwyr Cymru?”

Os ydych chi eisiau helpu Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.