Arweinyddion y Blaid yn Cofio Colledion Cymreig yng Nghanmlwyddiant Passchendaele

 Passchendaele_pic.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC a’i harweinydd yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw yn y digwyddiad i gofio canmlwyddiant brwydr Passchendaele yn Fflandrys, Gwlad Belg.

Wrth gyflwyno teyrnged swyddogol Plaid Cymru, cyhoeddodd yr arweinyddion y datganiad isod:

“Ganrif yn ôl, cychwynnodd brwydr fuasai’n para tri mis ac a fyddai’n cael effaith ar Gymru yn y ffordd drymaf bosib. Mae dwyster a thrychineb y digwyddiadau hynny yn hysbys iawn gartref, am i golli Hedd Wyn dyfu’n symbol o golled i gymaint o deuluoedd, ac anrhaith cenhedlaeth gyfan.

“Anfonodd yr etholaethau yr ydym ni’n eu cynrychioli filoedd o ddynion i’r frwydr hon ac i’r rhyfel yn ehangach. Yr oedd gan bob pentref, tref a dinas feibion, brodyr a thadau a ymadawodd ac na wnaeth fyth ddychwelyd at eu cartrefi na’u teuluoedd.

"Mae enwau’r sawl na ddychwelodd wedi eu cerfio ar gofebau ledled ein cenedl; ond rhaid i gofio hefyd fod yn weithred gyson ac yn un a etifeddir gan genedlaethau’r dyfodol yma yng Nghymru.

“Mae Plaid Cymru unwaith eto yn talu teyrnged i’r rhai fu’n gwasanaethu, y rhai a gollodd eu bywydau, neu a ddioddefodd mewn ffyrdd eraill yn y gyflafan erchyll hon. Y deyrnged orau i’r miloedd lawer a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yw sicrhau na wneir yn un penderfyniadau fyth eto.

"Mewn cyfnod pan fo dyfodol y cyfandir yn ansicr, gyda’n cymdeithasau yn wynebu llawer o beryglon, yr ydym yn annog arweinwyr gwledydd y byd i lunio heddwch a chyfiawnder rhwng y cenhedloedd."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.