Arweinyddion y Blaid yn Cofio Colledion Cymreig yng Nghanmlwyddiant Passchendaele

 Passchendaele_pic.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC a’i harweinydd yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw yn y digwyddiad i gofio canmlwyddiant brwydr Passchendaele yn Fflandrys, Gwlad Belg.

Wrth gyflwyno teyrnged swyddogol Plaid Cymru, cyhoeddodd yr arweinyddion y datganiad isod:

“Ganrif yn ôl, cychwynnodd brwydr fuasai’n para tri mis ac a fyddai’n cael effaith ar Gymru yn y ffordd drymaf bosib. Mae dwyster a thrychineb y digwyddiadau hynny yn hysbys iawn gartref, am i golli Hedd Wyn dyfu’n symbol o golled i gymaint o deuluoedd, ac anrhaith cenhedlaeth gyfan.

“Anfonodd yr etholaethau yr ydym ni’n eu cynrychioli filoedd o ddynion i’r frwydr hon ac i’r rhyfel yn ehangach. Yr oedd gan bob pentref, tref a dinas feibion, brodyr a thadau a ymadawodd ac na wnaeth fyth ddychwelyd at eu cartrefi na’u teuluoedd.

"Mae enwau’r sawl na ddychwelodd wedi eu cerfio ar gofebau ledled ein cenedl; ond rhaid i gofio hefyd fod yn weithred gyson ac yn un a etifeddir gan genedlaethau’r dyfodol yma yng Nghymru.

“Mae Plaid Cymru unwaith eto yn talu teyrnged i’r rhai fu’n gwasanaethu, y rhai a gollodd eu bywydau, neu a ddioddefodd mewn ffyrdd eraill yn y gyflafan erchyll hon. Y deyrnged orau i’r miloedd lawer a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yw sicrhau na wneir yn un penderfyniadau fyth eto.

"Mewn cyfnod pan fo dyfodol y cyfandir yn ansicr, gyda’n cymdeithasau yn wynebu llawer o beryglon, yr ydym yn annog arweinwyr gwledydd y byd i lunio heddwch a chyfiawnder rhwng y cenhedloedd."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.