Leanne yn eich Annog i Enwebu eich Hun ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Youth_Parliament_deadline_pic.JPG

Mae AC Y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar bobl ifanc lleol i enwebu eu hunain ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Tua diwedd y flwyddyn bydd 60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yn dod yn Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru. O'r rhain, bydd 40 yn cael eu hethol mewn etholiad ym mis Tachwedd gyda'r gweddill yn cael eu dewis gan 'sefydliadau partner'.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i fod yn ymgeisydd yw dydd Gwener yma ac mae Leanne yn annog pobl ifanc yn y Rhondda i enwebu eu hunain.

"Bu Cymru heb senedd ieuenctid am flynyddoedd a gwadwyd llais i bobl ifanc yn dilyn cau Funky Dragon," meddai Ms Wood.

"Wedi hir aros, mae’r gwactod gwleidyddol i bobl ifanc yng Nghymru bellach yn cael ei llenwi. Hoffwn i weld rhestr cryf o ymgeiswyr o'r Rhondda yn cynnig eu hunain i sicrhau bod llais ein cymunedau yn cael ei glywed yn uchel ac yn glir yn y sefydliad gwleidyddol newydd hwn.

 "Mae'n bwysig bod barn pobl ifanc yn cael ei hystyried os ydym am sicrhau bod democratiaeth yn parhau am genedlaethau i ddod. Mae Fforwm Ieuenctid Cymru yn gyfle delfrydol i feithrin diddordeb mewn gwleidyddiaeth gan y bydd yn caniatáu i safbwyntiau gael eu datgan a'u trafod. Bydd hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth newydd mewn materion ieuenctid.

 "Rwy'n gobeithio y bydd unrhyw berson ifanc, sydd â diddordeb mewn gwella eu cymuned a gwella pethau ar gyfer eu cenhedlaeth, yn sefyll ar gyfer yr etholiad."

Mae’r broses ymgeisio ar gael ar y we yma https://www.seneddieuenctid.cymru/ ac mae canllawiau i ymgeiswyr ar gael yma https://www.seneddieuenctid.cymru/s/Senedd-Ieuenctid-Cymru-Pecyn-Ymgeisydd.pdf

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.