Leanne yn eich Annog i Enwebu eich Hun ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Youth_Parliament_deadline_pic.JPG

Mae AC Y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar bobl ifanc lleol i enwebu eu hunain ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Tua diwedd y flwyddyn bydd 60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yn dod yn Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru. O'r rhain, bydd 40 yn cael eu hethol mewn etholiad ym mis Tachwedd gyda'r gweddill yn cael eu dewis gan 'sefydliadau partner'.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i fod yn ymgeisydd yw dydd Gwener yma ac mae Leanne yn annog pobl ifanc yn y Rhondda i enwebu eu hunain.

"Bu Cymru heb senedd ieuenctid am flynyddoedd a gwadwyd llais i bobl ifanc yn dilyn cau Funky Dragon," meddai Ms Wood.

"Wedi hir aros, mae’r gwactod gwleidyddol i bobl ifanc yng Nghymru bellach yn cael ei llenwi. Hoffwn i weld rhestr cryf o ymgeiswyr o'r Rhondda yn cynnig eu hunain i sicrhau bod llais ein cymunedau yn cael ei glywed yn uchel ac yn glir yn y sefydliad gwleidyddol newydd hwn.

 "Mae'n bwysig bod barn pobl ifanc yn cael ei hystyried os ydym am sicrhau bod democratiaeth yn parhau am genedlaethau i ddod. Mae Fforwm Ieuenctid Cymru yn gyfle delfrydol i feithrin diddordeb mewn gwleidyddiaeth gan y bydd yn caniatáu i safbwyntiau gael eu datgan a'u trafod. Bydd hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth newydd mewn materion ieuenctid.

 "Rwy'n gobeithio y bydd unrhyw berson ifanc, sydd â diddordeb mewn gwella eu cymuned a gwella pethau ar gyfer eu cenhedlaeth, yn sefyll ar gyfer yr etholiad."

Mae’r broses ymgeisio ar gael ar y we yma https://www.seneddieuenctid.cymru/ ac mae canllawiau i ymgeiswyr ar gael yma https://www.seneddieuenctid.cymru/s/Senedd-Ieuenctid-Cymru-Pecyn-Ymgeisydd.pdf

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.