Pwll Padlo Penygraig nawr ar AGOR

Roedd yn hollol anheg bod trigolion y Rhondda yn gorfod teithio'n bell er mwyn cael mynediad at chwarae dwr am ddim. Er cystal yw'r Lido ym Mhontypridd, mae'n anheg disgwyl i rieni sydd a sawl plentyn i wneud y swrne yna, ac os nad oes car gyda nhw, neu os nad oes modd iddynt fforddio arian bws, does gyda nhw ddim unrhyw ffordd rhad o ddiddanu'r plant yn ystod y gwyliau. 

Dywedodd Leanne, dros flwyddyn yn ôl erbyn hyn ''Mae'r cyngor unwaith eto wedi dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw fwriad o ailagor pwll padlo Penygraig, ac felly does dim amdani ond i wneud hynny ein hunain, fel cymuned''. 

Ac felly, wedi sawl cyfarfod cyhoeddus sefydlwyd grwp o drigolion Penygraig, o dan cadeiryddiaeth Cynghorydd Plaid Cymru Josh Davies i geisio gwthio'r maen i'r wal, a gnewud y freuddwyd o ail agor y pwll yn realiti. Am 10:30 y bore 'ma, 14 Awst 2017, fe agorodd gatiau'r pwll am y tro cyntaf ers pedair mlynedd. 

Mae'r pwyllgor wedi llwyddo i wneud gwaith rhyfeddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, a nawr, mae Pwll Padlo Penygraig yn agor. 

Ydych chi'n fodlon ymuno gyda thîm Ffrindiau Parc Penygraig? Llewnch y ffurflen ar lein (dilynnwch y linc isod) neu galwch heibio i'r pwll i gael sgwrs gyda un o'n gwirfoddolwyr. Dilynwch y newyddion diweddaraf trwy fynd at eu tudalen Facebook

 2017_08_12_0259.JPG

Mae cenedlaethau o blant yr ardal wedi defnyddio'r pwll; gadewch i ni sicrhau bod y pwll ar agor ar gyfer y cenedlaethau o blant i ddod.

Mae tim ymroddedig iawn wedi gweithio'n galed i sicrhau'r freuddwyd, a'i droi yn realiti. Mae'r pwll nawr, ers Dydd Llun 14 Awst 2017 AR AGOR! 

Mae'r ysgolion lleol hefyd wedi gweithio'n galed - bachgen lleol, Tyler, enillodd y gystadleuaeth i lunio logo - ewch i dudalen Facebook i weld y cynllun. Mae'r plant hefyd yn mynd i gynllunio posteri gwybodaeth gyffredinol. 

 2017_08_12_0261.JPG

Mae busnesau lleol wedi cefnogi'r fenter e.e. mae un busnes wedi cytuno i dorri'r glaswellt, ac eraill yn rhoi gwasanaethau a nwyddau i ni am ddim, neu yn rhatach.  

Bydd y manylion i gyd ar dudalennau Facebook (Friends of Penygraig Park)

Mae croeso i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch trwy ddilyn y linc isod a chynnig eich gwasanaeth i sicrhau fod y pwll yn aros ar agor. Cliciwch ar y llun isod a dywedwch wrthym beth allwch chi wneud. Diolch

 

 hands2.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.