Pwll Padlo Penygraig nawr ar AGOR

Roedd yn hollol anheg bod trigolion y Rhondda yn gorfod teithio'n bell er mwyn cael mynediad at chwarae dwr am ddim. Er cystal yw'r Lido ym Mhontypridd, mae'n anheg disgwyl i rieni sydd a sawl plentyn i wneud y swrne yna, ac os nad oes car gyda nhw, neu os nad oes modd iddynt fforddio arian bws, does gyda nhw ddim unrhyw ffordd rhad o ddiddanu'r plant yn ystod y gwyliau. 

Dywedodd Leanne, dros flwyddyn yn ôl erbyn hyn ''Mae'r cyngor unwaith eto wedi dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw fwriad o ailagor pwll padlo Penygraig, ac felly does dim amdani ond i wneud hynny ein hunain, fel cymuned''. 

Ac felly, wedi sawl cyfarfod cyhoeddus sefydlwyd grwp o drigolion Penygraig, o dan cadeiryddiaeth Cynghorydd Plaid Cymru Josh Davies i geisio gwthio'r maen i'r wal, a gnewud y freuddwyd o ail agor y pwll yn realiti. Am 10:30 y bore 'ma, 14 Awst 2017, fe agorodd gatiau'r pwll am y tro cyntaf ers pedair mlynedd. 

Mae'r pwyllgor wedi llwyddo i wneud gwaith rhyfeddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, a nawr, mae Pwll Padlo Penygraig yn agor. 

Ydych chi'n fodlon ymuno gyda thîm Ffrindiau Parc Penygraig? Llewnch y ffurflen ar lein (dilynnwch y linc isod) neu galwch heibio i'r pwll i gael sgwrs gyda un o'n gwirfoddolwyr. Dilynwch y newyddion diweddaraf trwy fynd at eu tudalen Facebook

 2017_08_12_0259.JPG

Mae cenedlaethau o blant yr ardal wedi defnyddio'r pwll; gadewch i ni sicrhau bod y pwll ar agor ar gyfer y cenedlaethau o blant i ddod.

Mae tim ymroddedig iawn wedi gweithio'n galed i sicrhau'r freuddwyd, a'i droi yn realiti. Mae'r pwll nawr, ers Dydd Llun 14 Awst 2017 AR AGOR! 

Mae'r ysgolion lleol hefyd wedi gweithio'n galed - bachgen lleol, Tyler, enillodd y gystadleuaeth i lunio logo - ewch i dudalen Facebook i weld y cynllun. Mae'r plant hefyd yn mynd i gynllunio posteri gwybodaeth gyffredinol. 

 2017_08_12_0261.JPG

Mae busnesau lleol wedi cefnogi'r fenter e.e. mae un busnes wedi cytuno i dorri'r glaswellt, ac eraill yn rhoi gwasanaethau a nwyddau i ni am ddim, neu yn rhatach.  

Bydd y manylion i gyd ar dudalennau Facebook (Friends of Penygraig Park)

Mae croeso i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch trwy ddilyn y linc isod a chynnig eich gwasanaeth i sicrhau fod y pwll yn aros ar agor. Cliciwch ar y llun isod a dywedwch wrthym beth allwch chi wneud. Diolch

 

 hands2.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.