Leanne yn croesawu ail-agor tri phwll padlo yn y Rhondda

Rhondda AM Leanne Wood has welcomed the reopening of three paddling pools over the summer holidays.

Bydd pyllau padlo Penygraig, Treorci a Maerdy ar agor diolch i ymdrechion gwirfoddolwyr lleol. Daw hyn rai blynyddoedd yn unig wedi i’r awdurdod lleol Llafur eu cau fel rhan o fesurau arbed arian.

Agorwyd Penygraig yr haf diwethaf am y tro cyntaf, a hynny’n llwyddiannus iawn, gan Gyfeillion Pwll Padlo Penygraig-  grŵp oedd yn cynnwys cynghorwyr lleol Plaid Cymru. Bydd Pwll Padlo Treorci hefyd yn agor am y tro cyntaf, diolch i grŵp sydd yn cynnwys cynghorwyr ac aelodau lleol Plaid Cymru.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Rwy’n falch o weld y bydd pyllau padlo Treorci a Maerdy yn ail-agor fel un Penygraig yr haf yma. Pan ail-agorodd pwll padlo Penygraig am y tro cyntaf fe ddywedais ei fod yn batrwm y gellid ei ail-adrodd ar hyd y Rhondda - a dyna’n union sy’n digwydd yn awr.

“Grym y bobl sydd wedi achosi hyn. Mae gwirfoddolwyr ym mhob un o’r cymunedau hyn wedi camu ymlaen yn hollol benderfynol ac wedi gweithio’n hynod o galed i gael ased go-iawn i’r bobl leol.

“Diolch iddynt hwy fe fydd gan deuluoedd yna ŵr y cyfle i gael tipyn o hwyl am ddim dros wyliau’r haf. Ar adeg pan fo llawer o aelwydydd dan straen ariannol, mae’r hwyl hwn am ddim i deuluoedd yn bwysig; hir y parhaed.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.