Leanne yn croesawu ail-agor tri phwll padlo yn y Rhondda

Rhondda AM Leanne Wood has welcomed the reopening of three paddling pools over the summer holidays.

Bydd pyllau padlo Penygraig, Treorci a Maerdy ar agor diolch i ymdrechion gwirfoddolwyr lleol. Daw hyn rai blynyddoedd yn unig wedi i’r awdurdod lleol Llafur eu cau fel rhan o fesurau arbed arian.

Agorwyd Penygraig yr haf diwethaf am y tro cyntaf, a hynny’n llwyddiannus iawn, gan Gyfeillion Pwll Padlo Penygraig-  grŵp oedd yn cynnwys cynghorwyr lleol Plaid Cymru. Bydd Pwll Padlo Treorci hefyd yn agor am y tro cyntaf, diolch i grŵp sydd yn cynnwys cynghorwyr ac aelodau lleol Plaid Cymru.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Rwy’n falch o weld y bydd pyllau padlo Treorci a Maerdy yn ail-agor fel un Penygraig yr haf yma. Pan ail-agorodd pwll padlo Penygraig am y tro cyntaf fe ddywedais ei fod yn batrwm y gellid ei ail-adrodd ar hyd y Rhondda - a dyna’n union sy’n digwydd yn awr.

“Grym y bobl sydd wedi achosi hyn. Mae gwirfoddolwyr ym mhob un o’r cymunedau hyn wedi camu ymlaen yn hollol benderfynol ac wedi gweithio’n hynod o galed i gael ased go-iawn i’r bobl leol.

“Diolch iddynt hwy fe fydd gan deuluoedd yna ŵr y cyfle i gael tipyn o hwyl am ddim dros wyliau’r haf. Ar adeg pan fo llawer o aelwydydd dan straen ariannol, mae’r hwyl hwn am ddim i deuluoedd yn bwysig; hir y parhaed.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.