“Pa Gynllun B sydd gennych os na all Pacers redeg ar ein rheilffyrdd?” – Leanne yn cyhuddo’r Llywodraeth Lafur oherwydd y llanast trafnidiaeth

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beio’r Llywodraeth Lafur am fethu â pharatoi am golli’r trenau hynaf ar y rheilffyrdd.

Cododd Leanne y mater yn dilyn y newyddion y gallai gwasanaethau trenau gael eu torri’n llym yn y Flwyddyn Newydd gan y bydd y trenau Pacer o’r 1980au sy’n rhedeg trwy dde Cymru yn groes i ddeddfwriaeth ar doiledau hygyrch.

Mae Llywodraeth Cymru angen caniatâd gan yr Adran Drafnidiaeth yn Whitehall am estyniad i redeg y trenau o fis Ionawr 1 2020 ond ni ddaeth y caniatâd hwnnw eto. Mae amheuon a roddir y caniatâd mewn pryd i’r Flwyddyn Newydd oherwydd y tarfu a achosir gan yr Etholiad Cyffredinol.

Dywedwyd wrth Lywodraeth Cymru i baratoi am gael cerbydau a threnau newydd yn lle’r hen rai mor gynnar â 2013 gan Bwyllgor y Cynulliad oherwydd y terfyn amser o 2020 i gydymffurfio â’r rheol am doiledau hygyrch. Ymddengys i’r cyngor, a’r argymhelliad i ddatblygu strategaeth i gael trenau a cherbydau newydd, gael ei anwybyddu.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, dywedodd Leanne: “Wedi 31 Rhagfyr, fe allwn golli’r trenau Pacer o lein y Cymoedd. Nawr, fel rheol, byddai colli’r trenau Pacer yn achos dathlu, am eu bod mor hen ac mor ofnadwy, ond am nad ydych wedi cynllunio, rydym yn wynebu gostyngiad na welwyd ei fath mewn gwasanaethau rheilffyrdd dros nos.

“Yn gynharach, fe wnaethoch feio cwmnïau preifat, ac eto, cawsoch eich rhybuddio am hyn chwe blynedd yn ôl. Ac yr oedd yr adroddiad o 2013 yn galw ar Lywodraeth Cymru-nid ar gwmnïau preifat, ond arnoch chi -i ddatblygu a chyhoeddi strategaeth am drenau a cherbydau fel mater o frys.

“Ni weithredwyd ar yr argymhelliad hwnnw a bydd teithwyr dig, a minnau’n un ohonynt, eisiau gwybod pam. Ni allwn dderbyn gwasanaeth sydd hyd yn oed yn waeth na’r hyn sydd gennym yn awr.

“Cafodd fy nhrên  ei ganslo y bore yma, ac y mae hyn yn digwydd yn fwyfwy aml. Brif Weinidog, beth yw eich Cynllun B os nad oes modd defnyddio’r Pacers ar ôl 31 Rhagfyr?”

Yn ei ateb, beiodd Mark Drakeford AC y cwmnïau preifat am fethu â chyflwyno cerbydau newydd, ond ni atebodd y cwestiwn am Gynllun B os na cheir caniatâd gan yr Adran Drafnidiaeth.

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.