Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Canlyniadau Arolwg Barn Newydd

headshot_small.jpg 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu canlyniadau arolwg barn yn dangos fod y bwlch rhwng ei phlaid hi a Llafur yn culhau.

Mae arolwg barn Cymreig diweddaraf YouGov dros ITV Cymru Wales a Phrifysgol Caerdydd yn gosod Plaid Cymru i fyny bum pwynt ar 23% ers yr arolwg diwethaf a gymerwyd cyn etholiad y Cynulliad.

Mae hefyd wedi gweld y bwlch yn ehangu rhwng Plaid Cymru a’r Blaid Geidwadol sydd yn dioddef rhwygiadau dwfn: maent hwy yna ŵr ymhell yn y trydydd safle o ran poblogrwydd yng Nghymru, ar 18%.

Maeddai’r AC Leanne Wood, sy’n byw yn y Rhondda: "Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf yn galondid i Blaid Cymru. Maent yn cadarnhau ein sefyllfa fel yr wrthblaid swyddogol i Lafur yng Nghymru ac yn tanlinellu’r ffaith mai ni yw’r unig ddewis arall credadwy i fod yn llywodraeth yma.

"Mae hefyd yn dangos cywirdeb ein penderfyniad i herio arweinyddiaeth Llafur oedd wedi cymryd pobl Cymru yn ganiataol pan wnaethant ragdybio y gallasent weithredu fel llywodraeth fwyafrifol gyda lleiafrif o ACau.

"Yr oedd fy her i i’r Prif Weinidog yn eu hatgoffa o’r angen i estyn allan a chydweithredu. Yn y trafodaethau a ddilynodd y bleidlais, sicrhaodd Plaid Cymru y byddai modd bwrw ymlaen â phump o’r naw addewid allweddol yn ein maniffesto, gan gynnwys ymrwymiad i gael addysg i blant tair oed.

"Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein sefyllfa i sicrhau mwy o enillion i bobl Cymru dros gyfnod y Cynulliad hwn."

Ychwanegodd Ms Wood: "Mae’r canlyniad yma yn y Rhondda, a’r ffaith i ni ddod mor agos mewn etholaethau eraill fu gynt yn soled dros Lafur, yn dangos y bydd Plaid Cymru mewn sefyllfa wych i roi terfyn ar yr hunan-fodlonrwydd a’r ymdeimlad o haeddiant o du’r blaid fu flaenaf yng ngwleidyddiaeth Cymru ers yn rhy hir o lawer."

 Os hoffet ymuno â Phlaid Cymru a’n helpu i fynd o nerth i nerth, yna clicia ar y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.