Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Canlyniadau Arolwg Barn Newydd

headshot_small.jpg 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu canlyniadau arolwg barn yn dangos fod y bwlch rhwng ei phlaid hi a Llafur yn culhau.

Mae arolwg barn Cymreig diweddaraf YouGov dros ITV Cymru Wales a Phrifysgol Caerdydd yn gosod Plaid Cymru i fyny bum pwynt ar 23% ers yr arolwg diwethaf a gymerwyd cyn etholiad y Cynulliad.

Mae hefyd wedi gweld y bwlch yn ehangu rhwng Plaid Cymru a’r Blaid Geidwadol sydd yn dioddef rhwygiadau dwfn: maent hwy yna ŵr ymhell yn y trydydd safle o ran poblogrwydd yng Nghymru, ar 18%.

Maeddai’r AC Leanne Wood, sy’n byw yn y Rhondda: "Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf yn galondid i Blaid Cymru. Maent yn cadarnhau ein sefyllfa fel yr wrthblaid swyddogol i Lafur yng Nghymru ac yn tanlinellu’r ffaith mai ni yw’r unig ddewis arall credadwy i fod yn llywodraeth yma.

"Mae hefyd yn dangos cywirdeb ein penderfyniad i herio arweinyddiaeth Llafur oedd wedi cymryd pobl Cymru yn ganiataol pan wnaethant ragdybio y gallasent weithredu fel llywodraeth fwyafrifol gyda lleiafrif o ACau.

"Yr oedd fy her i i’r Prif Weinidog yn eu hatgoffa o’r angen i estyn allan a chydweithredu. Yn y trafodaethau a ddilynodd y bleidlais, sicrhaodd Plaid Cymru y byddai modd bwrw ymlaen â phump o’r naw addewid allweddol yn ein maniffesto, gan gynnwys ymrwymiad i gael addysg i blant tair oed.

"Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein sefyllfa i sicrhau mwy o enillion i bobl Cymru dros gyfnod y Cynulliad hwn."

Ychwanegodd Ms Wood: "Mae’r canlyniad yma yn y Rhondda, a’r ffaith i ni ddod mor agos mewn etholaethau eraill fu gynt yn soled dros Lafur, yn dangos y bydd Plaid Cymru mewn sefyllfa wych i roi terfyn ar yr hunan-fodlonrwydd a’r ymdeimlad o haeddiant o du’r blaid fu flaenaf yng ngwleidyddiaeth Cymru ers yn rhy hir o lawer."

 Os hoffet ymuno â Phlaid Cymru a’n helpu i fynd o nerth i nerth, yna clicia ar y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.