Gwrthwynebu Adleoli'r Ganolfan Rheoli Dyledion Ym Mhorth

Dyma gopi o lythyr a anfonwyd at Lywodraeth y DU yn gynharach yr wythnos hon mewn ymateb i gynlluniau'r Adran Gwaith a Phensiynau i adleoli eu canolfan rheoli dyledion allan o'r Rhondda. Os ydych yn cytuno â mi y byddai’r penderfyniad hwn yn ergyd fawr i'r economi leol, llofnodwch y ddeiseb hon.

page1.jpg

page2.jpg 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.