Gwrthwynebu Adleoli'r Ganolfan Rheoli Dyledion Ym Mhorth

Dyma gopi o lythyr a anfonwyd at Lywodraeth y DU yn gynharach yr wythnos hon mewn ymateb i gynlluniau'r Adran Gwaith a Phensiynau i adleoli eu canolfan rheoli dyledion allan o'r Rhondda. Os ydych yn cytuno â mi y byddai’r penderfyniad hwn yn ergyd fawr i'r economi leol, llofnodwch y ddeiseb hon.

page1.jpg

page2.jpg 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.