Cartrefi’r Rhondda yn cael eu Taro gan Lifogydd eto

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cartrefi yn Nhreorci wedi dioddef llifogydd dros nos, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n erchyll i’r sawl sydd wedi dioddef digwyddiad eto fyth o lifogydd yn y Rhondda eleni. Gorlifwyd cartrefi ar y Stryd Fawr yn Nhreorci eisoes, ac yr oedd rhai ond newydd orffen gwaith trwsio ac adnewyddu. Mae cartrefi mewn mannau eraill wedi eu taro hefyd.

“Mae pobl wedi dweud wrthyf eu bod ar eu traed am 4am y bore yma yn ceisio cadw dŵr allan o’r tŷ. All pobl ddim byw fel hyn; gyda bygythiad cyson o lifogydd pryd bynnag y mae’n bwrw glaw yn drwm.

“Rwyf wedi cysylltu â Dŵr Cymru y bore yma i ofyn a oedd a wnelo’r achos â thoriad yn y cyflenwad trydan a methiant yn y pwmp – maent wedi addo rhoi atebion i mi cyn gynted ag y bo modd.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae’r Rhondda yn sydyn wedi dod yn agored iawn i lifogydd. Ar waethaf addewidion gan y cyngor ac awdurdodau eraill y byddant yn mynd at wraidd y problemau, mae’n dal i ddigwydd. 

“Dyna pam fod Plaid Cymru yn pwyso am ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd. Rhaid cael llygad ddiduedd i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd, pam ei fod yn dal i ddigwydd, ac i ddod o hyd i atebion fydd yn lleihau’r perygl o lifogydd – nid yn unig yn awr ond am y blynyddoedd i ddod pan fyddwn yn debyg o weld mwy o dywydd eithafol oherwydd yr argyfwng hinsawdd .”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-10-09 11:07:19 +0100