Methiannau’r Llywodraeth Lafur yn Peri bod Staff y GIG “Bron â Thorri”

Headshot_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio fod gweithwyr rheng-flaen y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau sydd arnynt. Dywedodd Leanne Wood fod etholwr wedi dod i gysylltiad â hi yn rhybuddio fod y pwysau sydd arnynt yn cael effaith ar iechyd meddwl y gweithwyr.

Daw hyn yn sgil Adolygiad Seneddol annibynnol i iechyd a gofal cymdeithasol oedd yn galw am ganoli’n llym ar ymwneud a lles y staff.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Dros yr wythnosau diwethaf, mae gweithwyr yn ein GIG wedi datgelu pethau i mi sydd yn arwydd o broblemau difrifol gydag ysbryd a lles y  staff.

“Dywed pobl sy’n gwasanaethu ar y rheng flaen yn honni eu bod bron a thorri o ganlyniad i’r pwysau arnynt.

“Dywedodd un unigolyn wrthyf, ar adegau pan fo’r galw’n uchel, fod blaenoriaethu’r gwasanaeth ambiwlans yn peryglu pobl. Mae’r datgeliadau a wnaed i mi yn sôn am gwnselwyr yn dod i mewn i siarad â’r staff oherwydd y  pwysau cynyddol arnynt.

“Dros yr wythnosau a aeth heibio, honnir y bu’n rhaid i gleifion oedd yn y categori addas ar gyfer ymateb ugain munud wedi gorfod aros am hyd at 6 awr am ambiwlans. Dywedir wrthyf fod hyn yn cynnwys cleifion yn dioddef strôc, trawiadau ar y galon a phroblemau anadlu.

“Mae’r sawl a ddatgelodd y sefyllfa hon i ffwrdd ar absenoldeb salwch, gyda straen, ac ni all grybwyll ei swydd heb ddechrau wylo. Mae’n sefyllfa enbyd.

“Nid yn unig y mae’r llywodraeth Lafur yn methu cleifion trwy beidio â chynllunio a rheoli’r gwasanaeth yn iawn, ond mae’n peri bod staff y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau enbyd sydd arnynt. Mae angen i’r llywodraeth Lafur ddeall a rheoli’r gwasanaeth er lles y staff.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.