Methiannau’r Llywodraeth Lafur yn Peri bod Staff y GIG “Bron â Thorri”

Headshot_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio fod gweithwyr rheng-flaen y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau sydd arnynt. Dywedodd Leanne Wood fod etholwr wedi dod i gysylltiad â hi yn rhybuddio fod y pwysau sydd arnynt yn cael effaith ar iechyd meddwl y gweithwyr.

Daw hyn yn sgil Adolygiad Seneddol annibynnol i iechyd a gofal cymdeithasol oedd yn galw am ganoli’n llym ar ymwneud a lles y staff.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Dros yr wythnosau diwethaf, mae gweithwyr yn ein GIG wedi datgelu pethau i mi sydd yn arwydd o broblemau difrifol gydag ysbryd a lles y  staff.

“Dywed pobl sy’n gwasanaethu ar y rheng flaen yn honni eu bod bron a thorri o ganlyniad i’r pwysau arnynt.

“Dywedodd un unigolyn wrthyf, ar adegau pan fo’r galw’n uchel, fod blaenoriaethu’r gwasanaeth ambiwlans yn peryglu pobl. Mae’r datgeliadau a wnaed i mi yn sôn am gwnselwyr yn dod i mewn i siarad â’r staff oherwydd y  pwysau cynyddol arnynt.

“Dros yr wythnosau a aeth heibio, honnir y bu’n rhaid i gleifion oedd yn y categori addas ar gyfer ymateb ugain munud wedi gorfod aros am hyd at 6 awr am ambiwlans. Dywedir wrthyf fod hyn yn cynnwys cleifion yn dioddef strôc, trawiadau ar y galon a phroblemau anadlu.

“Mae’r sawl a ddatgelodd y sefyllfa hon i ffwrdd ar absenoldeb salwch, gyda straen, ac ni all grybwyll ei swydd heb ddechrau wylo. Mae’n sefyllfa enbyd.

“Nid yn unig y mae’r llywodraeth Lafur yn methu cleifion trwy beidio â chynllunio a rheoli’r gwasanaeth yn iawn, ond mae’n peri bod staff y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau enbyd sydd arnynt. Mae angen i’r llywodraeth Lafur ddeall a rheoli’r gwasanaeth er lles y staff.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.