Cymru fydd yr unig wlad yn y DG gyda chap cyflogau’r GIG

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae Cymru ar y ffordd i fod yr unig wlad yn y DG gyda chap ar gyflogau gweithwyr y GIG, yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Prydain i godi’r cap yn Lloegr.

Mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi ymrwymo i godi’r cap yn yr Alban, ond mae Llywodraeth Cymru a redir gan Lafur hyd yma wëid gwrthod codi’r cap yng Nghymru.

Mae 30,000 o nyrsys Cymru wedi gweld toriad mewn termau real o 14% yn eu cyflogau, diolch i’r cap ar eu cyflogau gan Lywodraeth Lafur Cymru.

Mae cyflogau’r GIG wedi eu datganoli, a dywed tudalen 65 o faniffesto’r Blaid Lafur am 2017 i Gymru yn dweud: “Bydd Llafur yn dileu cap cyflogau’r GIG, yn rhoi penderfyniadau am gyflogau yn ôl yn nwylo’r corff annibynnol adolygu cyflogau ac yn rhoi i weithwyr ein GIG y tâl maent yn ei haeddu.” Ar waethaf yr ymrwymiad yn y maniffesto, gwrthododd Llywodraeth Cymru h godi’r cap.

Yn ei sylw, meddai arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

“Wedi blynyddoedd o lymder methiannus Torïaidd, bydd miloedd o weithwyr y GIG yn Lloegr o’r diwedd yn gweld codi’r cap, a dyna’r lleiaf un y maent ei angen a’i haeddu.

“Bydd gweithwyr y GIG yn yr Alban hefyd yn cael codiad cyflog diolch i’r ffaith fod Llywodraeth yr Alban wedi codi’r cap, ond bydd gweithwyr y GIG yng Nghymru yn parhau i gael cyflogau rhy isel diolch i’r ffaith fod Llywodraeth Cymru dan Lafur yn gwrthod codi’r cap yng Nghymru.

“Mae 30,000 o nyrsus Cymru wedi gweld toriad mewn termau real o 14% yn eu cyflogau, diolch i’r cap ar eu cyflogau gan Lafur Cymru. Fe wnaethant addo codi’r cap hwnnw yn eu maniffesto ond ers hynny, maent wedi gwrthod gwneud hynny dro ar ôl tro. Unwaith eto, maent wedi twyllo pobl people yng Nghymru trwy ddweud un peth adeg etholiad a gwneud rhywbeth arall wedyn.

“Llywodraeth Cymru, dan reolaeth Llafur, nawr yw’r unig lywodraeth yn y DG sy’n cadw cap ar weithwyr y GIG.

“Rhaid iddynt dderbyn bellach, wedi gwneud yr addewid, y dylasent fod wedi codi’r cap ers meitin. Dylent ymrwymo i wneud hynny cyn gynted ag sydd modd."

Os ydych chi'n cytuno â safiad Leanne a Phlaid Cymru ar gap cyflog GIG, byddwch yn rhan o'r blaid trwy glicio ar y ddolen yma.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.