Byddai'r Economi Lleol yn Derbyn Hwb Gwerth Cannoedd o Filiynau o Bunnoedd o dan Bolisïau Leanne.

Leanne_profile_pic_April_2021.jpeg

Gallai polisïau a gynigiwyd gan Leanne Wood yn ei dogfen ‘Cam Nesaf i’r Rhondda’ roi hwb i’r economi lleol o fwy na £200m bob blwyddyn.

Mae Leanne, sy’n sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda, wedi galw am greu asiantaeth ddatblygu yn y Rhondda, cwmni cynhyrchu eBike a gwarant swyddi i bobl ifanc. Mae'r polisïau'n gyfystyr â chreu 1500 o swyddi newydd.

Mae Leanne hefyd wedi addo sefydlu canolfan diagnosis canser yn y Rhondda os yw Plaid Cymru yn ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.

Amcangyfrifwyd bod effaith y gwahanol bolisïau creu swyddi yn rhoi hwb o hyd at £212,678,000 y flwyddyn i'r economi lleol.

Meddai Leanne: “Mae’r polisïau hyn yn gallu cael effaith bellgyrhaeddol ar y Rhondda os cânt eu gweithredu. Mae angen gweithredu radical i wyrdroi ein dirywiad ac i adfer o effeithiau'r pandemig ar ein cymuned.

“Rydyn ni wedi cael 22 mlynedd o Lafur yn arwain Llywodraeth Cymru - mae’n bryd nawr rhoi cynnig ar drywydd gwahanol. Does dim byd anochel am dlodi’r Rhondda a gobeithiaf fod mewn sefyllfa i ddangos hynny ar ôl yr etholiad ar Fai 6ed. ”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-05-04 10:05:26 +0100