Newyddion

Leanne yn Cynnig Help i Bensiynwyr yn Dilyn Helynt Ynghylch Adnewyddu Tocynnau Bws Ar-lein

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda yn cynnig helpu pensiynwyr gyda’u ceisiadau gorfodol am adnewyddu tocynnau bws am ddim oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod angen cyflawni’r broses ar-lein.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cynnal Cyfarfod Cyhoeddus Llawn i Wella Llwybrau Beicio a Cherdded

Treorci_bike_meeting.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cynnal cyfarfod sydd â’r nod o wella mynediad i bobl sy’n defnyddio dulliau teithio ar wahân i geir.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd a sefydlu’r Rhondda fel ‘Mecca’ am feicio - Leanne

Bydd Aelod Cynulliad y Rhondda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cynnig Bwyd am Ddim o’i Swyddfa

Xmas_food_collection.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda yn defnyddio swyddfa ei hetholaeth yn y Porth i ddosbarthu bwyd am ddim.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i Ystadegau Newydd ar Farwolaethau Drwy Gyffuriau

Leanne_Wood_new_headshot_small.jpg

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Thai, Leanne Wood AC: “Mae ffigurau heddiw sy’n dangos fod marwolaethau oherwydd camddefnydd cyffuriau ar eu huchaf erioed yn gondemniad damniol o’r ‘rhyfel’ bondigrybwyll yn erbyn cyffuriau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weinidog wedi Rhoi Gwybodaeth Anghywir am Doiled ar Drenau yn Ystod Sesiwn Graffu gan Leanne Wood

pic2_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi darganfod fod y Prif Weinidog Llafur wedi rhoi gwybodaeth anghywir iddi am gyfleusterau toiled ar drenau newydd i’r Rhondda.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Cwblhau Gwaith ar Bont

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion y bydd pont ar agor i draffig yn nes ymlaen eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Buddsoddiad Chwarter Miliwn yn Hwb i'r Rhondda yn Ogystal â Clydach - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC Rhondda wedi llongyfarch sefydliad lleol ar ôl iddynt gael chwarter miliwn o bunnoedd o gais llwyddiannus am gyllid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi’r Llywodraeth Lafur Ynghylch Cefnogaeth i Blant ag Awtistiaeth

pic2_smaller.jpg

 

Mae AC y Rhondda wedi ysgrifennu at Weinidog Addysg Cymru ynghylch y diffyg cefnogaeth i ddisgyblion ar y sbectrwm awtistig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cost Arwydd Pont yn “Hurt, yn Wastraffus ac yn hollol annoeth”- Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod £216,513.39 wedi ei wario ar arwyddion newydd wedi i’r ail bont dros Afon Hafren gael ei hail-enwi, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae gwario bron i chwarter miliwn o bunnoedd ar arwyddion wedi i bont dderbyn enw newydd na ofynnodd neb amdano nac y dywedwyd fawr ddim amdano ymlaen llaw yn wirion, yn wastraffus ac yn annoeth; yn enwedig ar adeg pan ydym yn colli cymaint oherwydd toriadau llym.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd