Newyddion

Rhaid i Dasglu’r Cymoedd Wneud yn Well, medd Leanne

edit7.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi adleisio barn melin drafod o bwys sydd wedi dweud fod Tasglu’r Cymoedd yn dioddef o ddiffyg uchelgais.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cwblhau Taith Gerdded Elusennol o 10 Milltir yn y Rhondda

Edit_1.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cymryd rhan mewn taith gerdded ddeng milltir trwy’r Rhondda i godi arian i elusen ganser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn creu arolwg trenau i gael gwell gwasanaethau ar y Sul

TONY0020.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i bobl gymryd rhan mewn arolwg i fesur y galw am drenau ychwanegol rhwng y Rhondda a Chaerdydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Artist o Fri yn Rhoddi Darlun i Arweinydd Plaid Cymru

Kevin_Sinnott_Shelter_edit.jpg

Mae un o artistiaid blaenaf Cymru wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol i arweinydd Plaid Cymru Leader Leanne Wood fel “arwydd o gefnogaeth a gwerthfawrogiad o’r llwybr unig a chaled y mae’n rhaid idid deithio yng ngwleidyddiaeth Prydain.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar Streic yn Swyddfa Ddosbarthu Ferndale

headshot_small.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod y streic yn swyddfa ddosbarthu Ferndale wedi dod i ben, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n falch fod uwch-reolwyr y Post Brenhinol a’r gweithwyr yn swyddfa ddosbarthu Ferndale wedi dod i gytundeb fydd yn caniatáu ail-ddechrau gweithio yn syth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hybu Economi Cymru a Chwmnïau Bychain Trwy Gaffael Cyhoeddus, yw Anogaeth Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae Leanne Wood wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i greu maes chwarae gwastad i fusnesau bach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â Phrosiect Twnnel y Rhondda Gam yn Nes at Gael ei Wireddu, medd Leanne

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit10.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd perchenogaeth dros nodwedd allweddol a glustnodwyd ar gyfer ail-ddatblygu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ei Alma Mater yn Cydnabod Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ennill gwobr gan ei hen brifysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Codi’r Posibilrwydd o Drenau Ychwanegol i’r Rhondda

MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Bydd Leanne Wood yn pledio’r achos dros drenau ychwanegol o’r Rhondda i Gaerdydd yn dilyn cyfarfod gyda Threnau Arriva Cymru.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar gau Swyddfa'r Post Tonypandy

Headshot_small.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion bod Swyddfa Bost Tonypandy yn cau dros dro, dwedodd Rhondda AC Leanne Wood: “Mae hyn yn bryder ond rydw i wedi derbyn cadarnhad taw mesur dros dro yn unig yw cau’r Swyddfa bost. Datganodd y Swyddfa Bost eu bod nhw yn benderfynol o adfer gwasanaethau yn Nhonypandy cyn gynted â phosibl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd