Newyddion

Tlodi Mislif am Gael ei Drin yn RCT Diolch i Waith Arloesol Cynghorydd Plaid Cymru

Elyn___Leanne.jpg

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi cymryd cam yn nes at ennill ei hymgyrch i gael cynnyrch iechydol am ddim i bob ysgol yn ei hawdurdod lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid i Orfodi Pleidlais yn y Cynulliad i Geisio Mwyafrif dros Aelodaeth o’r Undeb Tollau

MH_050716_Plaid_Cymru_104.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi y bydd ei phlaid yn defnyddio pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mercher i geisio mwyafrif dros aros yn undeb tollau presennol yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC y Rhondda yn Ymwneud â Phroblemau Meddyfga’r Fach

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi derbyn sicrwydd na fydd meddygfa ym Maerdy yn cau, ond dywedwyd wrthi ei bod yn debygol y bydd yr oriau yn gostwng eto.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru er mwyn amddiffyn y cyhoedd

MH_050716_Plaid_Cymru_088.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cyfeirio at fethiant cywilyddus yn y gwasanaeth prawf sydd newydd ei breifateiddio fel rheswm i ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â’r Teithwyr i Mewn i Broses y Fasnachfraint Rheilffyrdd, medd Leanne wrth Lywodraeth Cymru

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddwyn y cyhoedd i mewn yn ystod proses y fasnachfraint i benderfynu pwy fydd yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadwch Bontypridd fel Canolfan Profion Gyrru, medd Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_036.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yr wythnos hon wedi sgwrsio gyda hyfforddwyr gyrru a dysgwyr gyrru sydd oll yn brwydro yn erbyn y bwriad i symud y ganolfan profion gyrru o Bontypridd i Lantrisant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Torrwch Filiau Ynni y Gaeaf hwn, Anoga Leanne

edit5.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi annog pobl i ystyried newid eu cyflenwr ynni er mwyn lleihau eu biliau nwy a thrydan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Anelwch yn Uchel” medd Leanne wrth Ferched Ysgol Lleol

Leanne_Ysgol_Gyfun_Cymer_visit.jpg

Galwodd AC y Rhondda Leanne Wood heibio i Ysgol Gyfun Cymer i sgwrsio am wleidyddiaeth, hyder ac uchelgais i ddosbarth o ferched.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiannau’r Llywodraeth Lafur yn Peri bod Staff y GIG “Bron â Thorri”

Headshot_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio fod gweithwyr rheng-flaen y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau sydd arnynt. Dywedodd Leanne Wood fod etholwr wedi dod i gysylltiad â hi yn rhybuddio fod y pwysau sydd arnynt yn cael effaith ar iechyd meddwl y gweithwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd