Newyddion

Cyfarfod Cyhoeddus Gorlawn yn y Rhondda yn Harneisio Ymgyrch i Arbed Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Porth_A_E_meeting_pic_2.jpg

Roedd mwy na 100 o bobl mewn cyfarfod a drefnwyd gan Blaid Cymru yng Nghlwb Rygbi Porth Harlequins am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Llongyfarch Tafarn Leol am Wobr Rhagoriaeth Mewn

Pencelli_Cider_award.jpg

Mae AC y Rhondda wedi llongyfarch tafarn leol ar ennill gwobr genedlaethol o fri.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cysylltu â’r Prif Weinidog am y Ffordd Drwsgl y Triniwyd Methiant Treial am Drais

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cyhoeddi llythyr agored at Brif Weinidog y DG ynghylch y ffordd y triniodd y Blaid Dorïaidd fethiant treial am drais yr oedd ymgeisydd allweddol o’r blaid ac un o weithwyr Alun Cairns yn rhan ohono.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Datgelu Dirmyg Llafur at y Rhondda

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Leanne Wood wedi dal y Llywodraeth Llafur i gyfrif am fethu a chyflawni ar gyfer y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu’r Casgliad Mwyaf Erioed am Hamperi i Apêl y Digartref

Aderf_Christmas_hamper_collection_2019.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch am haelioni pobl a roddodd gyfraniadau i apêl hamper Nadolig i’r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Helpu i Adfer Cyllid Myfyrwyr wedi i Lywodraeth Cymru fod yn “Chwit-Chwat”

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda wedi brwydro’n llwyddiannus i adfer cefnogaeth ariannol i fyfyrwraig leol y gwadwyd iddi arian y mae ganddi hawl iddo ers dechrau’r flwyddyn academaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofrestrwch gyda Phractis Meddyg Teulu Newydd, Leanne yn Annog Cleifion o’r Porth

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Ac y Rhondda yn annog cleifion meddygfa fydd yn cau ar ddiwedd y flwyddyn i roi gwybod am eu dewis o feddygfa newydd cyn gynted ag sydd modd.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Llywodraeth Lafur yn Gyfrifol yn Ystod Methiannau’r Bwrdd Iechyd - Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod yn rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb am adroddiad damniol arall eto fyth i Fwrdd Iechyd Cwm Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Pa Gynllun B sydd gennych os na all Pacers redeg ar ein rheilffyrdd?” – Leanne yn cyhuddo’r Llywodraeth Lafur oherwydd y llanast trafnidiaeth

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beio’r Llywodraeth Lafur am fethu â pharatoi am golli’r trenau hynaf ar y rheilffyrdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Helpwch i Roi Llawenydd y Nadolig i Bobl Ddigartref – Leanne

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood yn gofyn am roddion gan bobl i greu hamperi Nadolig i’r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd