Newyddion

Leanne ac Awdur Dylanwadol yn Cynnal Noson o Drafodaeth

Port_Talbot_pic_2_(small).jpg

Bydd AC y Rhondda Leanne Wood yn cynnal digwyddiad yn ei hetholaeth gyda’r awdures a’r ymgyrchwraig hawliau dynol Selma James.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffeministiaeth gynhwysol

Mewn ymateb i drydariad lle dywedais fy mod yn credu mai menywod yw menywod traws, a bod Plaid Cymru wedi ymrwymo i gydraddoldeb i’r holl bobl draws, mae llawer o bobl wedi gofyn i mi ehangu ar fy natganiad, a dyma rwyf am wneud yma.

Leanne_profile.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Ail-Ddatgan ei Chefnogaeth i Ymgyrch Pensiynau Menywod

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog menywod sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder pensiynau “byth i roi’r gorau” i frwydro dros degwch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Dosbarthu Dŵr i’r Rhai a Adawyd Hebddo wedi’r Storm Eira

Leanne_Water_shortage_pic.jpg

Helpodd AC y Rhondda Leanne Wood i gael dŵr potel i bobl oedd wedi eu hynysu yn dilyn yr eira trwm.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tlodi Mislif am Gael ei Drin yn RCT Diolch i Waith Arloesol Cynghorydd Plaid Cymru

Elyn___Leanne.jpg

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi cymryd cam yn nes at ennill ei hymgyrch i gael cynnyrch iechydol am ddim i bob ysgol yn ei hawdurdod lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid i Orfodi Pleidlais yn y Cynulliad i Geisio Mwyafrif dros Aelodaeth o’r Undeb Tollau

MH_050716_Plaid_Cymru_104.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi y bydd ei phlaid yn defnyddio pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mercher i geisio mwyafrif dros aros yn undeb tollau presennol yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC y Rhondda yn Ymwneud â Phroblemau Meddyfga’r Fach

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi derbyn sicrwydd na fydd meddygfa ym Maerdy yn cau, ond dywedwyd wrthi ei bod yn debygol y bydd yr oriau yn gostwng eto.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru er mwyn amddiffyn y cyhoedd

MH_050716_Plaid_Cymru_088.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cyfeirio at fethiant cywilyddus yn y gwasanaeth prawf sydd newydd ei breifateiddio fel rheswm i ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â’r Teithwyr i Mewn i Broses y Fasnachfraint Rheilffyrdd, medd Leanne wrth Lywodraeth Cymru

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddwyn y cyhoedd i mewn yn ystod proses y fasnachfraint i benderfynu pwy fydd yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadwch Bontypridd fel Canolfan Profion Gyrru, medd Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_036.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yr wythnos hon wedi sgwrsio gyda hyfforddwyr gyrru a dysgwyr gyrru sydd oll yn brwydro yn erbyn y bwriad i symud y ganolfan profion gyrru o Bontypridd i Lantrisant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd