Newyddion

Methiannau’r Llywodraeth Lafur yn Peri bod Staff y GIG “Bron â Thorri”

Headshot_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio fod gweithwyr rheng-flaen y GIG bron â thorri oherwydd y pwysau sydd arnynt. Dywedodd Leanne Wood fod etholwr wedi dod i gysylltiad â hi yn rhybuddio fod y pwysau sydd arnynt yn cael effaith ar iechyd meddwl y gweithwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Cefnogaeth Ariannol Newydd i Gwmni Lleol sy’n Cynnal Pobl Anabl

E-cycle_edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cais llwyddiannus am grant gan gwmni sy’n cyflogi pobl anabl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn Annog Gwrthdroi Toriadau i Niferoedd Gwelyau Ysbytai

MH_050716_Plaid_Cymru_029.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch cleifion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Apêl Leanne yn Rhoi Hwb i Elusen y Digartref

 Adref_Collecton_2017_edit.jpeg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi diolch i bobl a gyfrannodd at gasgliad bwyd Nadolig i bobl ddigartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru wedi ei ‘Llyffetheirio’ ar Bwerau Treth Incwm

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi seinio rhybudd ynghylch pwerau treth incwm sydd yn dod i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cynnig Newid Radical yn y Gyfraith i Roi Gwell Bargen i Athrawon Llanw

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda wedi awgrymu y gallai Cymru basio deddfwriaeth i wahardd elwa mewn addysg er mwyn osgoi ecsploetio athrawon llanw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Undeb Tollau yw’r Unig Ffordd i Amddiffyn Cymru Rhag Bygythiad Ffin Galed

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio mai’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag difrod ffin galed rhwng Cymru a’i chymdogion yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ydymdeimlad ac Ymwybyddiaeth Sydd eu Hangen yn y Frwydr i Atal HIV Rhag Lledaenu, medd Leanne

 edit7.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am derfyn ar gamwahaniaethu yn erbyn pobl ag HIV ac AIDS yn ogystal ag ymdrech o’r newydd i sicrhau bod y sawl sy’n byw gyda’r clefyd yn cael y gefnogaeth angenrheidiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amseroedd Aros Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc Wedi Cynyddu, Datgela Plaid Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog ynghylch nifer y plant a’r bobl ifanc ifanc sy’n aros yn rhy hir i gael mynd at wasanaethau iechyd meddwl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd