Newyddion

Arweinydd Plaid Cymru yn Ymweld â Chwmni Anweddydd Canabis

Medipen_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cwrdd â’r bobl y tu ôl o gwmni sy’n arwain y farchnad o ran gwerthu anweddydd canabis cyfreithlon ledled y byd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Annog Pobl i Ofalu am eu Golwg

Optician_visit_edit_(1).JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymweld ag optometrydd lleol i dynnu sylw at bwysigrwydd profion llygaid rheolaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wedi diweddaru: Llywodraeth Llafur yn "bradychu Cymru" drwy ildio i’r Ceidwadwyr ar y Mesur Ymadael

edit3.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan beirniadaeth chwyrn o Lywodraeth Llafur Cymru am "ildio" ar Fesur Ymadael yr UE, gan gyhuddo gweinidogion Llafur o "fradychu Cymru."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Amddiffyn Bragdai Bychain

Cwm_Rhondda_Ales_pic.jpeg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi llais yn erbyn ymgyrch gan fragdai mawr i wneud i ffwrdd â’r cynllun rhyddhad treth sydd gan eu cystadleuwyr llai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddugoliaeth i ymgyrch tlodi misglwyf Plaid Cymru

Leanne_and_Elyn.JPG

Mae Plaid Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau cyflwyno deunyddiau hylendid am ddim yn ysgolion uwchradd y fwrdeistref sirol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Ymosod ar y Diffyg Craffu Seneddol ar yr Ymosodiadau Awyr ar Syria a Chost Ddynol ac Ariannol yr Ymyriad

edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r ymosodiadau o’r awyr ar Syria a gefnogwyd gan lywodraeth y DG ar adeg pan fo menywod WASPI yn wynebu ymddeol mewn tlodi a llawer o wasanaethau cymunedol yn cael eu torri oherwydd llymder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Annog Gweithredu ar Frys ar Ddigartrefedd Ymysg Cyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_034.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i asesu problem digartrefedd ymysg cyn-aelodau o’r lluoedd arfog yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC y Rhondda Leanne Wood yn Cefnogi Galwadau i Ailfeddwl am Gau Ward Plant Ysbyty Brenhinol Morgannwg

MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae AC y Rhondda, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, wedi rhoi ei chefnogaeth i’r ymgyrch i gadw ward y plant ar agor yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Lleisio Pryderon am Glefyd sy’n Lladd Cŵn

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi pryderon ynghylch clefyd marwol i gŵn y cafwyd achos ohono yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne ac Awdur Dylanwadol yn Cynnal Noson o Drafodaeth

Port_Talbot_pic_2_(small).jpg

Bydd AC y Rhondda Leanne Wood yn cynnal digwyddiad yn ei hetholaeth gyda’r awdures a’r ymgyrchwraig hawliau dynol Selma James.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd