Newyddion

Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhwydwaith Cymunedol i Helpu Pobl yn Ystod Lledaenu’r Firws yn Cofrestru Cannoedd o Wirfoddolwyr yn Ystod yr Ychydig Ddyddiau Cyntaf

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi sefydlu rhwydwaith cymunedol i edrych ar ôl pobl tra bod clefyd Coronafirws ar gerdded.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Rhodd Fawr gan Gwmni Ceir i Ddioddefwyr Llifogydd

pic1_smaller.jpg

Bydd teuluoedd Cymreig y mae eu cartrefi wedi dioddef yn sgil y llifogydd mawr yn derbyn help diolch i rodd o £50,000 gan fusnes amlwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd Iechyd sy’n Cwyno am Brinder Meddygon Ymgynghorol yn Methu Hysbysebu Swydd am un am Bron i 12 mis – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Nid yw bwrdd iechyd sy’n dweud mai diffyg meddygon ymgynghorol parhaol i adrannau brys yw’r rheswm dros ganoli gwasanaethau eto wedi hysbysebu am un, yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weinidog yn Ymateb i Bryderon AC y Rhondda am Ddiogelwch Tipiau Glo

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda  wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Weinidog fod mater diogelwch tipiau glo yn cael ei drin “fel mater o frys.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brwdfrydedd a Phenderfyniad Cryf i Wrthwynebu Israddio’r Adran Frys – Leanne

Treorci_Royal_Glam_meeting.jpg

Mae Rhondda AC wedi cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Nhreorci i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch i gadw gwasanaethau meddygon ymgynghorol 24 awr yn y prif ysbyty dosbarth cyffredinol sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codi Cywilydd ar y Prif Weinidog Wedi Iddo gael ei Atgoffa gan Leanne Wood AC o’i Addewid am Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi codi cywilydd ar y Prif Weinidog Llafur am iddo roi sicrwydd am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr haf diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Cyhoeddus Gorlawn yn y Rhondda yn Harneisio Ymgyrch i Arbed Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Porth_A_E_meeting_pic_2.jpg

Roedd mwy na 100 o bobl mewn cyfarfod a drefnwyd gan Blaid Cymru yng Nghlwb Rygbi Porth Harlequins am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Llongyfarch Tafarn Leol am Wobr Rhagoriaeth Mewn

Pencelli_Cider_award.jpg

Mae AC y Rhondda wedi llongyfarch tafarn leol ar ennill gwobr genedlaethol o fri.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd