Newyddion

Artist o Fri yn Rhoddi Darlun i Arweinydd Plaid Cymru

Kevin_Sinnott_Shelter_edit.jpg

Mae un o artistiaid blaenaf Cymru wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol i arweinydd Plaid Cymru Leader Leanne Wood fel “arwydd o gefnogaeth a gwerthfawrogiad o’r llwybr unig a chaled y mae’n rhaid idid deithio yng ngwleidyddiaeth Prydain.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar Streic yn Swyddfa Ddosbarthu Ferndale

headshot_small.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod y streic yn swyddfa ddosbarthu Ferndale wedi dod i ben, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n falch fod uwch-reolwyr y Post Brenhinol a’r gweithwyr yn swyddfa ddosbarthu Ferndale wedi dod i gytundeb fydd yn caniatáu ail-ddechrau gweithio yn syth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hybu Economi Cymru a Chwmnïau Bychain Trwy Gaffael Cyhoeddus, yw Anogaeth Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae Leanne Wood wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i greu maes chwarae gwastad i fusnesau bach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â Phrosiect Twnnel y Rhondda Gam yn Nes at Gael ei Wireddu, medd Leanne

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit10.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd perchenogaeth dros nodwedd allweddol a glustnodwyd ar gyfer ail-ddatblygu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ei Alma Mater yn Cydnabod Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ennill gwobr gan ei hen brifysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Codi’r Posibilrwydd o Drenau Ychwanegol i’r Rhondda

MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Bydd Leanne Wood yn pledio’r achos dros drenau ychwanegol o’r Rhondda i Gaerdydd yn dilyn cyfarfod gyda Threnau Arriva Cymru.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar gau Swyddfa'r Post Tonypandy

Headshot_small.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion bod Swyddfa Bost Tonypandy yn cau dros dro, dwedodd Rhondda AC Leanne Wood: “Mae hyn yn bryder ond rydw i wedi derbyn cadarnhad taw mesur dros dro yn unig yw cau’r Swyddfa bost. Datganodd y Swyddfa Bost eu bod nhw yn benderfynol o adfer gwasanaethau yn Nhonypandy cyn gynted â phosibl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwlad hyderus. Pobl hyderus.

34181411_1950268301714510_8036200478754734080_n.jpg

Heddiw rwyf wedi cyflwyno fy ail-enwebiad i arwain Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood Yn Croesawu Tro-Pedol Ar Dorri Grant Gwisg Ysgol

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu tro-pedol Llywodraeth Lafur Cymru ar dorri’r grant ar gyfer gwisg ysgol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Lleol yn Gwahodd Pobl Ifanc y Rhondda i Ddod Ymlaen a Llunio Dyfodol eu Cenedl.

TONY0023_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi annog pobl ifanc yn y Rhondda i gymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru arfaethedig er mwyn cael dweud eu dweud am y ffordd mae eu cenedl yn cael ei rhedeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd