Newyddion

“Y Ffyliaid Dwl” – Neges Leanne i’r Sawl sy’n Cynnau Tanau ar Fynyddoedd

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am “gamau cryf” yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cynnau tanau mewn glaswellt yn ystod cyfnod y coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Ategu’r Alwad am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i Helpu’r Hunangyflogedig

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am weithredu brys ac am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu pobl hunangyflogedig sydd “wedi eu gadael gyda dewisiadau amhosib” yng nghanol clefyd coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhwydwaith Cymunedol i Helpu Pobl yn Ystod Lledaenu’r Firws yn Cofrestru Cannoedd o Wirfoddolwyr yn Ystod yr Ychydig Ddyddiau Cyntaf

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi sefydlu rhwydwaith cymunedol i edrych ar ôl pobl tra bod clefyd Coronafirws ar gerdded.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Rhodd Fawr gan Gwmni Ceir i Ddioddefwyr Llifogydd

pic1_smaller.jpg

Bydd teuluoedd Cymreig y mae eu cartrefi wedi dioddef yn sgil y llifogydd mawr yn derbyn help diolch i rodd o £50,000 gan fusnes amlwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd Iechyd sy’n Cwyno am Brinder Meddygon Ymgynghorol yn Methu Hysbysebu Swydd am un am Bron i 12 mis – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Nid yw bwrdd iechyd sy’n dweud mai diffyg meddygon ymgynghorol parhaol i adrannau brys yw’r rheswm dros ganoli gwasanaethau eto wedi hysbysebu am un, yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weinidog yn Ymateb i Bryderon AC y Rhondda am Ddiogelwch Tipiau Glo

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda  wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Weinidog fod mater diogelwch tipiau glo yn cael ei drin “fel mater o frys.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brwdfrydedd a Phenderfyniad Cryf i Wrthwynebu Israddio’r Adran Frys – Leanne

Treorci_Royal_Glam_meeting.jpg

Mae Rhondda AC wedi cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Nhreorci i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch i gadw gwasanaethau meddygon ymgynghorol 24 awr yn y prif ysbyty dosbarth cyffredinol sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codi Cywilydd ar y Prif Weinidog Wedi Iddo gael ei Atgoffa gan Leanne Wood AC o’i Addewid am Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi codi cywilydd ar y Prif Weinidog Llafur am iddo roi sicrwydd am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr haf diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd