Newyddion

Cofrestrwch gyda Phractis Meddyg Teulu Newydd, Leanne yn Annog Cleifion o’r Porth

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Ac y Rhondda yn annog cleifion meddygfa fydd yn cau ar ddiwedd y flwyddyn i roi gwybod am eu dewis o feddygfa newydd cyn gynted ag sydd modd.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Llywodraeth Lafur yn Gyfrifol yn Ystod Methiannau’r Bwrdd Iechyd - Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod yn rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb am adroddiad damniol arall eto fyth i Fwrdd Iechyd Cwm Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Pa Gynllun B sydd gennych os na all Pacers redeg ar ein rheilffyrdd?” – Leanne yn cyhuddo’r Llywodraeth Lafur oherwydd y llanast trafnidiaeth

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beio’r Llywodraeth Lafur am fethu â pharatoi am golli’r trenau hynaf ar y rheilffyrdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Helpwch i Roi Llawenydd y Nadolig i Bobl Ddigartref – Leanne

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood yn gofyn am roddion gan bobl i greu hamperi Nadolig i’r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Côr Ysgol yn Gwneud y Rhondda i Gyd yn Falch – Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi llongyfarch ysgol leol wedi i ddoniau eu côr  gael eu dewis gan adwerthwr nodedig ar gyfer eu hymgyrch hysbysebu Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhowch Bobl cyn Elw,” medd Leanne wrth y Llywodraeth Lafur ar fater y Fasnachfraint Rheilffyrdd

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ostyngiad ym mhris tocynnau i deithwyr ar Lein y Cymoedd am eu bod yn gorfod defnyddio hen drenau am gyfnod hwy na’r hyn a addawyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datgelu Addewidion Ffals Llafur am Fynediad at Feddygon Teulu – Mae Cymru’n Haeddu Gwell – Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am dorri addewid i wneud mynediad at feddygon teulu yn haws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Croesawi Adferiad Signalau Ffôn Symudol yn y Porth

Mobile_phone_mast_pic_Trebanog.jpg

Mae AC Y Rhondda wedi cyfarfod ag arbenigwyr telathrebu i gael adroddiad ar y gwasanaethau yn ardal y Porth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Grym y Bobl y Tu ôl i Dro pedol y Llywodraeth” - Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion bod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ail-ystyried ei chynlluniau i beidio â chael toiledau ar y trenau Metro newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cychwyn Deiseb i Wrthdroi’r Penderfyniad “Chwerthinllyd” i Gael Trenau Modern Heb Doiledau

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cychwyn deiseb i geisio cael toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau a gynllunnir ar gyfer lein Treherbert i Gaerdydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd