Newyddion

Prif Weinidog yn Ymateb i Bryderon AC y Rhondda am Ddiogelwch Tipiau Glo

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda  wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Weinidog fod mater diogelwch tipiau glo yn cael ei drin “fel mater o frys.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brwdfrydedd a Phenderfyniad Cryf i Wrthwynebu Israddio’r Adran Frys – Leanne

Treorci_Royal_Glam_meeting.jpg

Mae Rhondda AC wedi cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Nhreorci i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch i gadw gwasanaethau meddygon ymgynghorol 24 awr yn y prif ysbyty dosbarth cyffredinol sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codi Cywilydd ar y Prif Weinidog Wedi Iddo gael ei Atgoffa gan Leanne Wood AC o’i Addewid am Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi codi cywilydd ar y Prif Weinidog Llafur am iddo roi sicrwydd am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr haf diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Cyhoeddus Gorlawn yn y Rhondda yn Harneisio Ymgyrch i Arbed Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Porth_A_E_meeting_pic_2.jpg

Roedd mwy na 100 o bobl mewn cyfarfod a drefnwyd gan Blaid Cymru yng Nghlwb Rygbi Porth Harlequins am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Llongyfarch Tafarn Leol am Wobr Rhagoriaeth Mewn

Pencelli_Cider_award.jpg

Mae AC y Rhondda wedi llongyfarch tafarn leol ar ennill gwobr genedlaethol o fri.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cysylltu â’r Prif Weinidog am y Ffordd Drwsgl y Triniwyd Methiant Treial am Drais

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cyhoeddi llythyr agored at Brif Weinidog y DG ynghylch y ffordd y triniodd y Blaid Dorïaidd fethiant treial am drais yr oedd ymgeisydd allweddol o’r blaid ac un o weithwyr Alun Cairns yn rhan ohono.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Datgelu Dirmyg Llafur at y Rhondda

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Leanne Wood wedi dal y Llywodraeth Llafur i gyfrif am fethu a chyflawni ar gyfer y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu’r Casgliad Mwyaf Erioed am Hamperi i Apêl y Digartref

Aderf_Christmas_hamper_collection_2019.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch am haelioni pobl a roddodd gyfraniadau i apêl hamper Nadolig i’r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Helpu i Adfer Cyllid Myfyrwyr wedi i Lywodraeth Cymru fod yn “Chwit-Chwat”

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda wedi brwydro’n llwyddiannus i adfer cefnogaeth ariannol i fyfyrwraig leol y gwadwyd iddi arian y mae ganddi hawl iddo ers dechrau’r flwyddyn academaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd