Newyddion

Llafur yn Cau eu Llygaid i Broblemau ein Gwasanaeth Iechyd - Leanne

TONY0023_small.jpg

Yn ymateb i'r newyddion bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi ei osod o dan statws arolygu uwch gan Lywodraeth Lafur Cymru yn dilyn nifer o achosion pryder, dywedodd Leanne Wood, AC Plaid Cymru dros y Rhondda: "Mae hyn yn destun gofid i bawb o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Diolch am y Casgliad Mwyaf eto ar gyfer Apêl Hamperi i’r Digartref

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch i bawb a roddodd fwyd a nwyddau hylendid i apêl i wneud hamperi i'r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth gan Leanne i Gynrychiolydd Cyntaf Erioed Y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cenedlaethol

IMG-20181217-WA0010.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cwrdd â'i chyfatebydd yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Canmol Gweithwyr y Post Brenhinol am eu Hymdrechion yn ystod y Nadolig

Royal_Mail_pic_2.jpg

Mae AC dros y Rhondda wedi ymweld â swyddfa ddosbarthu lleol y Post Brenhinol i ddangos ei gwerthfawrogiad am holl waith y gweithwyr post yn ystod y tymor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwnewch Canabis Meddyginiaethol ar Gael i'r Rhai Sydd ei Angen Medd Leanne Wood

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae Leanne Wood wedi galw ar Gymru i gymryd ymagwedd flaengar at bresgripsiwn canabis meddyginiaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn Gwneud Tlodi yn Waeth yng Nghymru Gyda’u Polisi Prydau Ysgol - Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_090.JPG

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod penderfyniad y Llywodraeth Lafur i gyfyngu ar brydau ysgol am ddim yn taro pocedi llawer o bobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Senedd Ieuenctid Cymru Gyntaf Y Rhondda wedi’i Llongyfarch Gan Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi dymuno pob lwc i aelod Senedd Ieuenctid y Rhondda cyntaf ar ôl ei llwyddiant yn yr etholiadau cyntaf erioed ar gyfer y sefydliad newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Craffu ar y Llywodraeth Lafur dros Berfformiad Gwael y Rheilffyrdd

tonyspic_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi gofyn i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ymddiheuro i gymudwyr am berfformiad gwael y fasnachfraint rheilffyrdd newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cymryd Rhan mewn Casgliad Blynyddol o Gewyll Nadolig i’r Digartref

Leanne_Adref_Xmas_Appeal_2016.jpg

Mae Leanne Wood yn apelio am gyfraniadau bwyd i fwydo pobl digartref dros gyfnod y Nadolig eleni. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd