Newyddion

Leanne yn Croesawu’r Newyddion fod Cynlluniau Canoli Llafur ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi eu Trechu

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Gan ymateb i’r newyddion y bydd gwasanaethau brys 24-awr yn cael eu cadw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood y byddai llawer o gymunedau sy’n cael gwasanaeth y cyfleuster yn teimlo “balchder a rhyddhad enfawr.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Rhannu “Dicter” a “Rhwystredigaeth” Trigolion sydd yn Dioddef Llifogydd Unwaith eto yn y Rhondda

Leanne_flag.jpg

Mae’r Aelod Senedd dros y Rhondda wedi galw am weithredu brys i helpu pobl yn ei hetholaeth sydd wedi dioddef llifogydd eto fyth eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’r Freuddwyd o Breifateiddio wedi “Chwalu” – “Mae’n Hen Bryd Deffro”

Leanne_and_Nadine.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw eto ar rymoedd llawn dros gyfiawnder troseddol i Gymru ar ôl i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi ddoe y bydd gwasanaethau prawf (probation) yng Nghymru a Lloegr yn cael eu trosglwyddo yn ôl i berchnogaeth a rheolaeth gyhoeddus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn Annog y Bwrdd Iechyd i Beidio ag Ystyried Israddio Ysbyty Brenhinol Morgannwg Mewn Cyfarfod Sydd i’w Gynnal

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi dod ynghyd i wrthwynebu unrhyw symudiadau y mis yma i leihau capasiti mewn adran frys allweddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Angen o hyd am Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood yn atgoffa pobl sy’n byw yn y Rhondda fod rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol yn dal ar waith i helpu pobl sy’n llochesu neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth y DG Dalu’r Bil Cyfan am Fesurau i Ddiogelu Tipiau Glo – Leanne

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda yn galw ar Lywodraeth y DG i dalu’r bil am wneud tipiau glo yn ddiogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch eich Siopau Lleol – Leanne

CYMInsta2Local.png

Mae AS y Rhondda yn cefnogi ymgyrch newydd o bwys i helpu’r diwydiant bwyd a diod Cymreig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Niferoedd CGP yn Dangos nad Oedd y Llywodraeth Lafur wedi Paratoi Digon ar gyfer Coronafeirws – Leanne

Leannesenedd.jpg

Yr oedd llai na 32,000 o wisgoedd meddygol wedi eu cadw mewn Partneriaeth Cyd-wasanaeth y GIG yng Nghymru pryd y tarodd yr achos cyntaf o’r coronafeirws y wlad, yn ôl ymchwil a wnaed gan AS y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch y bonws o £500 i HOLL ofalwyr a staff cartrefi gofal

Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

Copy_of_header-image.png

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood ASC yn Condemnio’r oedi gyda Strategaeth Profi ac Olrhain fel “siomedig”

Housing_paper_pic.jpg

Mae ASC Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am yr oedi cyn sefydlu strategaeth o brofi ac olrhain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd