Newyddion

Rhaid darparu CGP wedi’u ddylunio ar gyfer menywod – Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ddarparu mwy o CGP wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Talwch Gostau Cludiant i Weithwyr Allweddol a Chostau Angladdau os Byddant Farw o Covid-19, medd Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ddarparu cludiant am ddim i bob gweithiwr allweddol a thalu am gostau angladdau os byddant farw o’r coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Menywod Dosbarth Gweithiol yn Fwy Tebygol o Gael Covid-19 - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Gan ymateb i adroddiadau mai menywod o oedran gweithio yw’r grŵp mwyaf o bell ffordd sy’n dal firws corona, dywedodd AC Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’n syndod dysgu faint yn fwy o fenywod sy’n dod i gysylltiad â Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Leanne yn Croesawu’r Newyddion bod Slotiau Dosbarthu i’r Cartref gan Archfarchnadoedd Nawr yn Rhoi Blaenoriaeth i Bobl Bregus.

DavidHo_Portrait.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cysylltu â phenaethiaid y prif archfarchnadoedd i ddatrys slotiau dosbarthu i’r cartref ar gyfer pobl bregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Y Ffyliaid Dwl” – Neges Leanne i’r Sawl sy’n Cynnau Tanau ar Fynyddoedd

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am “gamau cryf” yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cynnau tanau mewn glaswellt yn ystod cyfnod y coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Ategu’r Alwad am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i Helpu’r Hunangyflogedig

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am weithredu brys ac am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu pobl hunangyflogedig sydd “wedi eu gadael gyda dewisiadau amhosib” yng nghanol clefyd coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhwydwaith Cymunedol i Helpu Pobl yn Ystod Lledaenu’r Firws yn Cofrestru Cannoedd o Wirfoddolwyr yn Ystod yr Ychydig Ddyddiau Cyntaf

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi sefydlu rhwydwaith cymunedol i edrych ar ôl pobl tra bod clefyd Coronafirws ar gerdded.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Rhodd Fawr gan Gwmni Ceir i Ddioddefwyr Llifogydd

pic1_smaller.jpg

Bydd teuluoedd Cymreig y mae eu cartrefi wedi dioddef yn sgil y llifogydd mawr yn derbyn help diolch i rodd o £50,000 gan fusnes amlwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd Iechyd sy’n Cwyno am Brinder Meddygon Ymgynghorol yn Methu Hysbysebu Swydd am un am Bron i 12 mis – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Nid yw bwrdd iechyd sy’n dweud mai diffyg meddygon ymgynghorol parhaol i adrannau brys yw’r rheswm dros ganoli gwasanaethau eto wedi hysbysebu am un, yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd