Newyddion

Aelod Cynulliad yn Cefnogi Galwadau Newydd i Reoleiddio Cam-Drin Ar-lein yn Erbyn Merched, yn Dilyn Ymchwil

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched. Yn eu llyfr arfaethedig ‘Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for (Legal) Regulation’ mae Dr Kim Barker a Dr Olga Jurasz yn galw am well gydnabyddiaeth gyfreithiol o’r broblem a sut i fynd i’r afael ar gam-drin ar-lein.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rôl Newydd i Leanne yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru

tonyspic_small.jpg

Dywedodd Leanne Wood ei bod "yn edrych ymlaen at yr her" wedi iddi dderbyn rôl newydd yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn dymuno pob lwc i focsiwr lleol

Mae Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda, wedi dymuno pob lwc i focsiwr ifanc sydd newydd droi yn broffesiynol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am Archwiliad Trylwyr i’r Ymchwiliad Gwasanaethau Mamolaeth

160620_LW_headshot_crop.jpg

Mae Leanne Wood, AC Rhondda wedi gofyn i fwrdd iechyd i ymestyn y cyfnod ymchwiliad gwasanaethau mamolaeth mewn Ysbyty yn dilyn nifer o ddigwyddiadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn eich Annog i Enwebu eich Hun ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Youth_Parliament_deadline_pic.JPG

Mae AC Y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar bobl ifanc lleol i enwebu eu hunain ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arddangos Mynydd Trebanog yn Swyddfa Leanne

Trebanog_Mountain_Painting_pic.JPG

Mae artist lleol wedi rhoi darlun o fynydd ar fenthyg i’r AC Leanne Wood fel cydnabyddiaeth o’i hoffter o gerdded yng nghefn gwlad y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gwtogi Nifer o Brydau Ysgol am Ddim “Am Gynyddu Tlodi a Stigma” Meddai Plaid

tonyspic_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi galw am “newidiadau radical” i brydau ysgol yng Nghymru wedi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gwtogi ar y meini prawf cymhwyster am brydau ysgol am ddim yng Nghymru – penderfyniad fydd ond yn cynyddu tlodi a stigma yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn croesawu ail-agor tri phwll padlo yn y Rhondda

Rhondda AM Leanne Wood has welcomed the reopening of three paddling pools over the summer holidays.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am ateb i broblemau polisi cludiant ysgolion

Mae Leanne Wood wedi gofyn am gael gair â Phennaeth Addysg yr awdurdod lleol mewn ymgais i gael ateb i broblemau cludiant i’r ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â Swyddfa’r Post Ystrad yn ôl, medd Leanne

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi annog busnesau yn Ystrad i ystyried cymryd masnachfraint Swyddfa’r Post yn Ystrad wedi i arian ddod ar gael.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd