Newyddion

Mae Angen o hyd am Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood yn atgoffa pobl sy’n byw yn y Rhondda fod rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol yn dal ar waith i helpu pobl sy’n llochesu neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth y DG Dalu’r Bil Cyfan am Fesurau i Ddiogelu Tipiau Glo – Leanne

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda yn galw ar Lywodraeth y DG i dalu’r bil am wneud tipiau glo yn ddiogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch eich Siopau Lleol – Leanne

CYMInsta2Local.png

Mae AS y Rhondda yn cefnogi ymgyrch newydd o bwys i helpu’r diwydiant bwyd a diod Cymreig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Niferoedd CGP yn Dangos nad Oedd y Llywodraeth Lafur wedi Paratoi Digon ar gyfer Coronafeirws – Leanne

Leannesenedd.jpg

Yr oedd llai na 32,000 o wisgoedd meddygol wedi eu cadw mewn Partneriaeth Cyd-wasanaeth y GIG yng Nghymru pryd y tarodd yr achos cyntaf o’r coronafeirws y wlad, yn ôl ymchwil a wnaed gan AS y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch y bonws o £500 i HOLL ofalwyr a staff cartrefi gofal

Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

Copy_of_header-image.png

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood ASC yn Condemnio’r oedi gyda Strategaeth Profi ac Olrhain fel “siomedig”

Housing_paper_pic.jpg

Mae ASC Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am yr oedi cyn sefydlu strategaeth o brofi ac olrhain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS y Rhondda yn annog pobl i anwybyddu’r Prif Weinidog Torïaidd

River_Portrait_close_up.jpg

Mae AS y Rhondda wedi annog pobl i wrando ar y neges o Gymru i ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau.’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Mynd Ymhellach gyda Phrofi mewn Cartrefi Gofal – Leanne

Leanne_Rhondda_landscape.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu tro pedol gan Lafur ar brofi mewn cartrefi gofal, ond dywedodd fod angen mwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Marwolaethau Coronafeirws yn Pwysleisio’r Angen i Leihau Tlodi – Leanne

Leanne_flag.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod Covid-19 wedi tanlinellu’r angen i’r Llywodraeth Lafur roi mynd i’r afael â thlodi yn ôl ar yr agenda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid darparu CGP wedi’u ddylunio ar gyfer menywod – Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ddarparu mwy o CGP wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd