Newyddion

“Pa Gynllun B sydd gennych os na all Pacers redeg ar ein rheilffyrdd?” – Leanne yn cyhuddo’r Llywodraeth Lafur oherwydd y llanast trafnidiaeth

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beio’r Llywodraeth Lafur am fethu â pharatoi am golli’r trenau hynaf ar y rheilffyrdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Helpwch i Roi Llawenydd y Nadolig i Bobl Ddigartref – Leanne

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood yn gofyn am roddion gan bobl i greu hamperi Nadolig i’r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Côr Ysgol yn Gwneud y Rhondda i Gyd yn Falch – Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi llongyfarch ysgol leol wedi i ddoniau eu côr  gael eu dewis gan adwerthwr nodedig ar gyfer eu hymgyrch hysbysebu Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhowch Bobl cyn Elw,” medd Leanne wrth y Llywodraeth Lafur ar fater y Fasnachfraint Rheilffyrdd

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ostyngiad ym mhris tocynnau i deithwyr ar Lein y Cymoedd am eu bod yn gorfod defnyddio hen drenau am gyfnod hwy na’r hyn a addawyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datgelu Addewidion Ffals Llafur am Fynediad at Feddygon Teulu – Mae Cymru’n Haeddu Gwell – Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am dorri addewid i wneud mynediad at feddygon teulu yn haws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Croesawi Adferiad Signalau Ffôn Symudol yn y Porth

Mobile_phone_mast_pic_Trebanog.jpg

Mae AC Y Rhondda wedi cyfarfod ag arbenigwyr telathrebu i gael adroddiad ar y gwasanaethau yn ardal y Porth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Grym y Bobl y Tu ôl i Dro pedol y Llywodraeth” - Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion bod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ail-ystyried ei chynlluniau i beidio â chael toiledau ar y trenau Metro newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cychwyn Deiseb i Wrthdroi’r Penderfyniad “Chwerthinllyd” i Gael Trenau Modern Heb Doiledau

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cychwyn deiseb i geisio cael toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau a gynllunnir ar gyfer lein Treherbert i Gaerdydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cael Sicrwydd Ynghylch Adfer Gwasanaethau Ffôn Symudol yn y Rhondda

Headshot_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi derbyn sicrwydd fod gwaith ar y gweill i adfer gwasanaethau ffonau symudol yn dilyn tân mewn mast yn y Porth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cynnig Help i Bensiynwyr yn Dilyn Helynt Ynghylch Adnewyddu Tocynnau Bws Ar-lein

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda yn cynnig helpu pensiynwyr gyda’u ceisiadau gorfodol am adnewyddu tocynnau bws am ddim oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod angen cyflawni’r broses ar-lein.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd