Newyddion

Cynllun Bwyd Newydd gan AS y Rhondda yn Swyddogol ar Waith

New_food_scheme_pic_1.JPG

Yn ystod wythnos gyntaf cynllun bwyd newydd a redir gan Aelod Senedd y Rhondda, dosbarthwyd 300 kg o fwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanast Profion yn “Warth” – Leanne Wood

Leanne_speech_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Llywodraeth y DG wedi cyfyngu profion yn y Rhondda i ddim ond 60 prawf y dydd er bod yn gallu yno i brosesu hyd at 500, dywedodd Aelod y Senedd dros y Rhondda: “Mae hyn yn dangos dirmyg San Steffan tuag at Gymru. Mae bywydau mewn perygl yma yn y Rhondda oherwydd y gyfradd drosglwyddo uwch yn ardal y Porth i Benygraig, ond ymateb San Steffan yw mygu’r gallu i brofi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres unedig o gymunedau cryf” - Leanne

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cyfraddau trosglwyddo coronafeirws yn dal i gynyddu yn RCT a bod gwaelod y Rhondda yn ardal arbennig o beryglus, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n pryderu fod y Rhondda a gweddill RCT ar fin dod i gyfnod cloi. Os gosodir cyfyngiadau arnom eto, bydd hyn ag oblygiadau o bwys i’n hiechyd, ein lles a’r economi lleol. Mae’n fater o bryder hefyd fod cyfraddau trosglwyddo yn dal i godi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gorlifo eto yn y Rhondda yn ‘Annerbyniol’, medd Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Pentre wedi dioddef llifogydd am y pedwerydd tro eleni, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n gandryll ac yn ddig iawn fod gorlifo wedi digwydd eto fyth yn Pentre.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch CGP sy’n Ffitio i’n Gweithwyr Benyw – Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ac yn llai hunanfodlon am y diffyg CGP sydd wedi’i ddylunio ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Derbyn Sicrwydd am Archwiliadau Safleoedd Lle bu Llifogydd

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi derbyn sicrwydd gan Dŵr Cymru eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau cyn y glaw trwm a ddisgwylir dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi Mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r  trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd