Newyddion

Piano Newydd i Ysbyty yn Dilyn Apêl Gyhoeddus gan AS y Rhondda

IMG_2233.JPG

Yr oedd Leanne Wood yn rhan o gyflwyno’n swyddogol biano traws bach a gaiff ei ddefnyddio i ddifyrru cleifion mewn ysbyty yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cloi RCT yn "siom ond nid yn syndod " - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n siomedig ond nid yn syndod fod y Rhondda wedi dilyn bwrdeistref sirol Caerffili ac wedi cyflwyno cyfnod cloi. Roedd hyn yn rhywbeth yr oeddem ni’n ofni fuasai’n digwydd oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau trosglwyddo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad am Garchardai yn “Gondemniad Damniol” o’r System Gyfiawnder - Leanne

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad damniol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru am y system gosbi yng Nghymru, dywedodd Leanne Wood AS - Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder a Chydraddoldeb: “Mae’r adroddiad cynhwysfawr hwn yn gondemniad damniol o’r ffordd wael y mae Cymru’n cael ei thrin gan y system gyfiawnder a redir gan San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Bwyd Newydd gan AS y Rhondda yn Swyddogol ar Waith

New_food_scheme_pic_1.JPG

Yn ystod wythnos gyntaf cynllun bwyd newydd a redir gan Aelod Senedd y Rhondda, dosbarthwyd 300 kg o fwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanast Profion yn “Warth” – Leanne Wood

Leanne_speech_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Llywodraeth y DG wedi cyfyngu profion yn y Rhondda i ddim ond 60 prawf y dydd er bod yn gallu yno i brosesu hyd at 500, dywedodd Aelod y Senedd dros y Rhondda: “Mae hyn yn dangos dirmyg San Steffan tuag at Gymru. Mae bywydau mewn perygl yma yn y Rhondda oherwydd y gyfradd drosglwyddo uwch yn ardal y Porth i Benygraig, ond ymateb San Steffan yw mygu’r gallu i brofi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres unedig o gymunedau cryf” - Leanne

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cyfraddau trosglwyddo coronafeirws yn dal i gynyddu yn RCT a bod gwaelod y Rhondda yn ardal arbennig o beryglus, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n pryderu fod y Rhondda a gweddill RCT ar fin dod i gyfnod cloi. Os gosodir cyfyngiadau arnom eto, bydd hyn ag oblygiadau o bwys i’n hiechyd, ein lles a’r economi lleol. Mae’n fater o bryder hefyd fod cyfraddau trosglwyddo yn dal i godi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gorlifo eto yn y Rhondda yn ‘Annerbyniol’, medd Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Pentre wedi dioddef llifogydd am y pedwerydd tro eleni, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n gandryll ac yn ddig iawn fod gorlifo wedi digwydd eto fyth yn Pentre.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch CGP sy’n Ffitio i’n Gweithwyr Benyw – Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ac yn llai hunanfodlon am y diffyg CGP sydd wedi’i ddylunio ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd