Newyddion

Rhowch Fwy o Gefnogaeth i Gyn-Filwyr - Leanne

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi mater cefnogaeth i gyn-aelodau o’r lluoedd arfog yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cyfarfod ag Ymgyrchwyr o Gyn-löwyr

Miners_Pensions_pic.jpg

Cyfarfu AC Cwm Rhondda â grŵp o gyn-löwyr sy'n ymladd dros iawnderau pensiynau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cefnogi Ymgyrch Newydd am Iechyd Meddwl Dynion

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yn cefnogi ymgyrch newydd sy’n annog dynion i siarad am eu hiechyd meddwl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Yn Gwrthwynebu Cynlluniau Llafur I Breifateiddio Cartrefi Gofal Y Rhondda

Head_and_shoulkder_pic_Cymmer.jpg

Mae Leanne Wood AC Y Rhondda, yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Da Chi, Diogelwch Ein Swyddfeydd Post - Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Leanne Wood am weld rhwydwaith y swyddfeydd post yn cael ei gryfhau yn sgil cau nifer o fanciau yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw ar Lywodraeth Cymru i Dawelu Ofnau am Fwrdd Iechyd Lleol

flag_profile_pic.jpg

Cododd Leanne Wood, AC y Rhondda, bryderon am Ysbyty Brenhinol Morgannwg yng Nhynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Barclays i dynu mas o Donypandy a Glynrhedyn

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Anelwch yn Uchel, a Chredwch yn Eich Hunain!” Dywedodd Leanne Wrth Grŵp o Ferched y Rhondda.

porthcountyedit6.jpg

Aeth Leanne Wood i un o ysgolion uwchradd y Rhondda i siarad gyda nhw am hunan barch, hyder a phwysigrwydd uchelgais a phenderfyniad mewn bywyd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weindiog yn Cytuno Edrych ar Gynnig Plaid i Ddatganoli Rheolaeth Dros Les

TONY0023_small.jpg

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cytuno i ‘edrych i mewn’ i ddatganoli gweinyddu lles mewn buddugoliaeth nodedig i’r cynnig gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Uwch-Gynhadledd i Archwilio Manteision Economaidd, Iechyd a Lleihau Troseddu Posib Diwydiant Canabis Cymreig

Cannabis_event_1.jpg

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi croesawu digwyddiad yn y Senedd i edrych i mewn i weld sut y gallai diwydiant canabis yng Nghymru wella’r economi, rhyddhau adnoddau’r heddlu, a gwella iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd