Newyddion

Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gorlifo eto yn y Rhondda yn ‘Annerbyniol’, medd Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Pentre wedi dioddef llifogydd am y pedwerydd tro eleni, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n gandryll ac yn ddig iawn fod gorlifo wedi digwydd eto fyth yn Pentre.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch CGP sy’n Ffitio i’n Gweithwyr Benyw – Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ac yn llai hunanfodlon am y diffyg CGP sydd wedi’i ddylunio ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Derbyn Sicrwydd am Archwiliadau Safleoedd Lle bu Llifogydd

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi derbyn sicrwydd gan Dŵr Cymru eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau cyn y glaw trwm a ddisgwylir dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi Mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r  trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu’r Newyddion fod Cynlluniau Canoli Llafur ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi eu Trechu

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Gan ymateb i’r newyddion y bydd gwasanaethau brys 24-awr yn cael eu cadw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood y byddai llawer o gymunedau sy’n cael gwasanaeth y cyfleuster yn teimlo “balchder a rhyddhad enfawr.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Rhannu “Dicter” a “Rhwystredigaeth” Trigolion sydd yn Dioddef Llifogydd Unwaith eto yn y Rhondda

Leanne_flag.jpg

Mae’r Aelod Senedd dros y Rhondda wedi galw am weithredu brys i helpu pobl yn ei hetholaeth sydd wedi dioddef llifogydd eto fyth eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’r Freuddwyd o Breifateiddio wedi “Chwalu” – “Mae’n Hen Bryd Deffro”

Leanne_and_Nadine.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw eto ar rymoedd llawn dros gyfiawnder troseddol i Gymru ar ôl i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi ddoe y bydd gwasanaethau prawf (probation) yng Nghymru a Lloegr yn cael eu trosglwyddo yn ôl i berchnogaeth a rheolaeth gyhoeddus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn Annog y Bwrdd Iechyd i Beidio ag Ystyried Israddio Ysbyty Brenhinol Morgannwg Mewn Cyfarfod Sydd i’w Gynnal

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi dod ynghyd i wrthwynebu unrhyw symudiadau y mis yma i leihau capasiti mewn adran frys allweddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd