Newyddion

Leanne Yn Gwrthwynebu Cynlluniau Llafur I Breifateiddio Cartrefi Gofal Y Rhondda

Head_and_shoulkder_pic_Cymmer.jpg

Mae Leanne Wood AC Y Rhondda, yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Da Chi, Diogelwch Ein Swyddfeydd Post - Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Leanne Wood am weld rhwydwaith y swyddfeydd post yn cael ei gryfhau yn sgil cau nifer o fanciau yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw ar Lywodraeth Cymru i Dawelu Ofnau am Fwrdd Iechyd Lleol

flag_profile_pic.jpg

Cododd Leanne Wood, AC y Rhondda, bryderon am Ysbyty Brenhinol Morgannwg yng Nhynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Barclays i dynu mas o Donypandy a Glynrhedyn

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Anelwch yn Uchel, a Chredwch yn Eich Hunain!” Dywedodd Leanne Wrth Grŵp o Ferched y Rhondda.

porthcountyedit6.jpg

Aeth Leanne Wood i un o ysgolion uwchradd y Rhondda i siarad gyda nhw am hunan barch, hyder a phwysigrwydd uchelgais a phenderfyniad mewn bywyd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weindiog yn Cytuno Edrych ar Gynnig Plaid i Ddatganoli Rheolaeth Dros Les

TONY0023_small.jpg

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cytuno i ‘edrych i mewn’ i ddatganoli gweinyddu lles mewn buddugoliaeth nodedig i’r cynnig gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Uwch-Gynhadledd i Archwilio Manteision Economaidd, Iechyd a Lleihau Troseddu Posib Diwydiant Canabis Cymreig

Cannabis_event_1.jpg

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi croesawu digwyddiad yn y Senedd i edrych i mewn i weld sut y gallai diwydiant canabis yng Nghymru wella’r economi, rhyddhau adnoddau’r heddlu, a gwella iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn Cau eu Llygaid i Broblemau ein Gwasanaeth Iechyd - Leanne

TONY0023_small.jpg

Yn ymateb i'r newyddion bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi ei osod o dan statws arolygu uwch gan Lywodraeth Lafur Cymru yn dilyn nifer o achosion pryder, dywedodd Leanne Wood, AC Plaid Cymru dros y Rhondda: "Mae hyn yn destun gofid i bawb o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Diolch am y Casgliad Mwyaf eto ar gyfer Apêl Hamperi i’r Digartref

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch i bawb a roddodd fwyd a nwyddau hylendid i apêl i wneud hamperi i'r digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd