Newyddion

Leanne yn Annog y Llywodraeth Lafur i roi Trefn ar Gwestiynau am Daliadau Ynysu

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am eglurder a thegwch ynghylch y taliad am ynysu oherwydd coronafeirws yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweithredwch yn Awr i Helpu Menywod yn Ystod y Pandemig – Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i lywodraethau Cymru a’r DG ystyried effaith coronafeirws ar fenywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad gan Leanne Wood AS a Chynghorwyr Plaid Cymru y Rhondda

Pentre_flood_pic_edit.jpg

"Rydym yn siomedig gyda chanlyniadau’r adroddiad hwn, ond nid ydym wedi synnu. Mae’r bobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd eisiau atebion a datrys y broblem, ac nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi’r naill na’r llall. Ni chafodd eu lleisiau eu clywed trwy gydol y broses hyd yma, ac y mae’r bobl a ddioddefodd yr effeithiau yn haeddu cael eu clywed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sefyll dros Ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur i warantu dyfodol yr adran frys yn ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cartrefi’r Rhondda yn cael eu Taro gan Lifogydd eto

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cartrefi yn Nhreorci wedi dioddef llifogydd dros nos, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n erchyll i’r sawl sydd wedi dioddef digwyddiad eto fyth o lifogydd yn y Rhondda eleni. Gorlifwyd cartrefi ar y Stryd Fawr yn Nhreorci eisoes, ac yr oedd rhai ond newydd orffen gwaith trwsio ac adnewyddu. Mae cartrefi mewn mannau eraill wedi eu taro hefyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amddiffynnwch ein Sefydliadau Diwylliannol - Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi ymbil am warchod y celfyddydau, gan ddweud eu bod yn un o bileri cymdeithas, ac na allwn fforddio eu colli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb am Ymchwiliad i’r Llifogydd wedi’i Chefnogi gan Leanne ym Mhwyllgor y Senedd

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae deiseb i roi ymchwiliad annibynnol ar waith i gyfres o lifogydd yn Rhondda Cynon Taf wedi symud gam yn nes at ddadl mewn sesiwn lawn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Piano Newydd i Ysbyty yn Dilyn Apêl Gyhoeddus gan AS y Rhondda

IMG_2233.JPG

Yr oedd Leanne Wood yn rhan o gyflwyno’n swyddogol biano traws bach a gaiff ei ddefnyddio i ddifyrru cleifion mewn ysbyty yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cloi RCT yn "siom ond nid yn syndod " - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n siomedig ond nid yn syndod fod y Rhondda wedi dilyn bwrdeistref sirol Caerffili ac wedi cyflwyno cyfnod cloi. Roedd hyn yn rhywbeth yr oeddem ni’n ofni fuasai’n digwydd oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau trosglwyddo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad am Garchardai yn “Gondemniad Damniol” o’r System Gyfiawnder - Leanne

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad damniol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru am y system gosbi yng Nghymru, dywedodd Leanne Wood AS - Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder a Chydraddoldeb: “Mae’r adroddiad cynhwysfawr hwn yn gondemniad damniol o’r ffordd wael y mae Cymru’n cael ei thrin gan y system gyfiawnder a redir gan San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd