Newyddion

Rhowch Drefn ar ein Gwasanaeth Post– Leanne yn Galw am Weithredu’n syth ar Wasanaeth Araf y Post Brenhinol

TONY0021.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r llywodraeth ymyrryd er mwyn gwella gwasanaeth lleol y Post Brenhinol. Dywedodd Leanne fod y gwasanaeth wedi “dirywio mewn modd dramatig” dros y misoedd diwethaf, gyda rhai pobl yn aros am dros wythnos i lythyrau dosbarth cyntaf gyrraedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cwrdd â Disgyblion dros Zoom

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cymryd rhan mewn digwyddiad Diwrnod Democratiaeth gyda disgyblion ysgol lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Gwarchod y sawl sy’n Glinigol Fregus yng Nghymru yn Well - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am i bobl sy’n glinigol fregus yng Nghymru gael yr un math o warchodaeth â phobl yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Annog y Llywodraeth Lafur i roi Trefn ar Gwestiynau am Daliadau Ynysu

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am eglurder a thegwch ynghylch y taliad am ynysu oherwydd coronafeirws yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweithredwch yn Awr i Helpu Menywod yn Ystod y Pandemig – Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i lywodraethau Cymru a’r DG ystyried effaith coronafeirws ar fenywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad gan Leanne Wood AS a Chynghorwyr Plaid Cymru y Rhondda

Pentre_flood_pic_edit.jpg

"Rydym yn siomedig gyda chanlyniadau’r adroddiad hwn, ond nid ydym wedi synnu. Mae’r bobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd eisiau atebion a datrys y broblem, ac nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi’r naill na’r llall. Ni chafodd eu lleisiau eu clywed trwy gydol y broses hyd yma, ac y mae’r bobl a ddioddefodd yr effeithiau yn haeddu cael eu clywed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sefyll dros Ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur i warantu dyfodol yr adran frys yn ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cartrefi’r Rhondda yn cael eu Taro gan Lifogydd eto

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cartrefi yn Nhreorci wedi dioddef llifogydd dros nos, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n erchyll i’r sawl sydd wedi dioddef digwyddiad eto fyth o lifogydd yn y Rhondda eleni. Gorlifwyd cartrefi ar y Stryd Fawr yn Nhreorci eisoes, ac yr oedd rhai ond newydd orffen gwaith trwsio ac adnewyddu. Mae cartrefi mewn mannau eraill wedi eu taro hefyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amddiffynnwch ein Sefydliadau Diwylliannol - Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi ymbil am warchod y celfyddydau, gan ddweud eu bod yn un o bileri cymdeithas, ac na allwn fforddio eu colli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb am Ymchwiliad i’r Llifogydd wedi’i Chefnogi gan Leanne ym Mhwyllgor y Senedd

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae deiseb i roi ymchwiliad annibynnol ar waith i gyfres o lifogydd yn Rhondda Cynon Taf wedi symud gam yn nes at ddadl mewn sesiwn lawn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd