Newyddion

Datganiad Twnnel Cwm Rhondda

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

"Dros yr wythnos diwethaf derbyniais wybodaeth sy'n dangos nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais, yn ffurfiol neu yn anffurfiol, i gymryd meddiant o Dwnnel Cwm Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam Plaid?

 

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Lansio Ymgyrch i Drawsnewid Rhondda

 campaignlaunchedit8small.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi lawnsio'i hymgyrch i fod yn AC nesaf y Rhondda yn ei thref enedigol, Penygraig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru'n Arwain Ymgyrch i Arbed Canghennau Banciau yn y Rhondda

HSBC_small.jpg 

Mae Plaid Cymru'n ennill cefnogaeth o'r Porth a Threorci yn ei hymdrech i rwystro Banc HSBC rhag cau ei changhennau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Cwestiynau Llywodraeth Lafur Dros Problemau GIG

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Rwyf wedi cwestiynnu Llywodraeth Lafur Cymru ar allu’r GIG yn lleol i gwrdd â’r galw. Fe wnes i hyn wedi i nifer o gleifion a staff yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg gysylltu â mi i leisio’u rhwystredigaeth am gau wardiau a chanslo llawdriniaethau. Fel y gwelwch o’r isod, ymddengys fod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn credu nad oes angen ‘systemau newydd a dull newydd o weithio’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Myfyrwyr Y Chweched Yn Holi Leanne Yn Ei Hen Ysgol

edit1small.jpg 

I nodi 100 diwrnod i etholiadau'r Cynulliad, aeth Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn ôl i'w hen ysgol uwchradd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Rhondda Leader, Ionawr 27 2016

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Bydd y newyddion trychinebus am golli swyddi yn y diwydiant dur wedi dwyn yn ôl atgofion clir o dranc y diwydiant glo yn y 1980au a'r effaith a gafodd hynny ar ein cymunedau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BBC Radio 4 'Any Questions'

Dur, canoli o wasanaethau iechyd, addysg cartref a tâl gwleidyddion oedd y pynciau llosg pan ddaeth radio 4 i Gymru.

Gwrandewch nawr ar wefan y BBC:

Radio_4.PNG

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru’n Cyhoeddi Arf Ymgyrchu Newydd

 website_pix_edit3small.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi sefydlu gwefan newydd i'w helpu i ledu'r gair am neges bositif ei phlaid i wella Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant y Blaid Lafur dros ddwy flynedd ar bymtheg yn gosod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys ar ymyl y dibyn

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i gynyddu nifer meddygon yn ôl y pen yn cryfhau gwasanaethau ysbyty yng Nghymru ac yn achub gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys rhag y perygl dybryd y maen nhw ynddo, meddai Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd