Newyddion

Angen i Lywodraeth Ailfeddwl Cynlluniau Pensiynau Menywod

Mae cynlluniau pensiynau Llywodraeth San Steffan yn bygwth cosbi merched ymhellach er bod llawer ohonynt wedi dioddef oes o weithio ar gyflog isel. Mae'r broses o gyfartalu yn rhy gyflym a bydd merched sydd ar fin oed ymddeol, neu a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill, 1951, o ganlyniad, yn dioddef caledi annheg. All y merched hyn ddim mynd yn ôl i ailfyw eu bywydau ac maen nhw'n haeddu gwell triniaeth gan y Llywodraeth.

Womens_Pensiwn_y_Cymro.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cytundeb Canser Plaid Cymru

Heddiw, Mae Plaid Cymru wedi lansio ein cytundeb canser, gwyliwch fy fideo yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Blwyddyn Newydd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sianel Newydd Youtube

 

Os ydych am weld mwy o fy ngwaith fel Aelod Cynulliad , gallwch ymweld â fy Sianel YouTube newydd drwy glicio yma

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Addunedau Blwyddyn Newydd

Plaid Cymru am wneud Cymru ‘yn gyfoethocach ac yn iachach’

Mae Leanne Wood heddiw wedi dweud y byddai ei phlaid yn cyflwyno cyfres o Amcanion Cenedlaethol petai’n ffurfio llywodraeth newydd Cymru.

Wrth i bleidleiswyr ar draws Cymru gynllunio eu haddunedau Blwyddyn Newydd, dywedodd arweinydd y Blaid fod ar Gymru angen cyfeiriad newydd, amcanion clir ac arweiniad cryf, a datgelodd ei haddunedau ar gyfer y genedl.

Dywedodd Ms Wood, fel Prif Weinidog, y byddai ei llywodraeth yn canoli ei holl adnoddau ar gwrdd â deg Amcan Cenedlaethol uchelgeisiol tuag at greu Cymru fwy llwyddiannus a thecach.

Byddai hyn yn hollol groes i Lywodraeth Lafur flinedig bresennol Cymru sydd fel petai’n gwneud dim ond llamu’n ddiamcan o un argyfwng i’r llall.

Mewn llywodraeth, blaenoriaeth y Blaid fydd cau bwlch cyrhaeddiad Cymru gyda gweddill y DG, ac y mae’n cynrychioli lefel yr uchelgais a ddisgwylir gan lywodraeth mewn democratiaeth ifanc a modern.

Bydd y gwaith o gyrraedd yr amcanion hyn yn cael ei arwain gan Leanne Wood ac adran gref y Prif Weinidog fydd yn cyd-gordio cyfeiriad strategol y llywodraeth ac yn rhoi terfyn ar feddylfryd silo presennol adrannau llywodraeth sydd wedi bod yn nodwedd amlwg o bron i 17 mlynedd o reolaeth Lafur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Twnel y Rhondda

Leanne - "Yn falch o fod yn aelod o Gymdeithas Twnel y Rhondda"

 

tunnel-heart.jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd