Newyddion

Myfyrwyr Y Chweched Yn Holi Leanne Yn Ei Hen Ysgol

edit1small.jpg 

I nodi 100 diwrnod i etholiadau'r Cynulliad, aeth Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn ôl i'w hen ysgol uwchradd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Rhondda Leader, Ionawr 27 2016

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Bydd y newyddion trychinebus am golli swyddi yn y diwydiant dur wedi dwyn yn ôl atgofion clir o dranc y diwydiant glo yn y 1980au a'r effaith a gafodd hynny ar ein cymunedau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BBC Radio 4 'Any Questions'

Dur, canoli o wasanaethau iechyd, addysg cartref a tâl gwleidyddion oedd y pynciau llosg pan ddaeth radio 4 i Gymru.

Gwrandewch nawr ar wefan y BBC:

Radio_4.PNG

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru’n Cyhoeddi Arf Ymgyrchu Newydd

 website_pix_edit3small.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi sefydlu gwefan newydd i'w helpu i ledu'r gair am neges bositif ei phlaid i wella Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant y Blaid Lafur dros ddwy flynedd ar bymtheg yn gosod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys ar ymyl y dibyn

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i gynyddu nifer meddygon yn ôl y pen yn cryfhau gwasanaethau ysbyty yng Nghymru ac yn achub gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys rhag y perygl dybryd y maen nhw ynddo, meddai Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru'n Addunedu i Greu Pwerdy Economaidd yn y Cymoedd

 carparniniedit2small.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cyfres o gynigion uchelgeisiol i greu swyddi a chyfoeth mewn lleoedd fel y cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwymp Dramatig yn y Defnydd o Lyfrgelloedd Ers i'r Blaid Lafur eu Cau, medd Plaid Cymru

Penygraiglibrary.jpg

Gall Plaid Cymru ddatgelu bod nifer y bobl sy'n ymweld â llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng o 26% ers i'r cyngor gau llawer ohonynt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen i Lywodraeth Ailfeddwl Cynlluniau Pensiynau Menywod

Mae cynlluniau pensiynau Llywodraeth San Steffan yn bygwth cosbi merched ymhellach er bod llawer ohonynt wedi dioddef oes o weithio ar gyflog isel. Mae'r broses o gyfartalu yn rhy gyflym a bydd merched sydd ar fin oed ymddeol, neu a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill, 1951, o ganlyniad, yn dioddef caledi annheg. All y merched hyn ddim mynd yn ôl i ailfyw eu bywydau ac maen nhw'n haeddu gwell triniaeth gan y Llywodraeth.

Womens_Pensiwn_y_Cymro.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cytundeb Canser Plaid Cymru

Heddiw, Mae Plaid Cymru wedi lansio ein cytundeb canser, gwyliwch fy fideo yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Blwyddyn Newydd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd