Newyddion

Mae Menywod Dosbarth Gweithiol yn Fwy Tebygol o Gael Covid-19 - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Gan ymateb i adroddiadau mai menywod o oedran gweithio yw’r grŵp mwyaf o bell ffordd sy’n dal firws corona, dywedodd AC Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’n syndod dysgu faint yn fwy o fenywod sy’n dod i gysylltiad â Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Leanne yn Croesawu’r Newyddion bod Slotiau Dosbarthu i’r Cartref gan Archfarchnadoedd Nawr yn Rhoi Blaenoriaeth i Bobl Bregus.

DavidHo_Portrait.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cysylltu â phenaethiaid y prif archfarchnadoedd i ddatrys slotiau dosbarthu i’r cartref ar gyfer pobl bregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Y Ffyliaid Dwl” – Neges Leanne i’r Sawl sy’n Cynnau Tanau ar Fynyddoedd

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am “gamau cryf” yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cynnau tanau mewn glaswellt yn ystod cyfnod y coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Ategu’r Alwad am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i Helpu’r Hunangyflogedig

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am weithredu brys ac am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu pobl hunangyflogedig sydd “wedi eu gadael gyda dewisiadau amhosib” yng nghanol clefyd coronafirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhwydwaith Cymunedol i Helpu Pobl yn Ystod Lledaenu’r Firws yn Cofrestru Cannoedd o Wirfoddolwyr yn Ystod yr Ychydig Ddyddiau Cyntaf

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi sefydlu rhwydwaith cymunedol i edrych ar ôl pobl tra bod clefyd Coronafirws ar gerdded.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Rhodd Fawr gan Gwmni Ceir i Ddioddefwyr Llifogydd

pic1_smaller.jpg

Bydd teuluoedd Cymreig y mae eu cartrefi wedi dioddef yn sgil y llifogydd mawr yn derbyn help diolch i rodd o £50,000 gan fusnes amlwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd Iechyd sy’n Cwyno am Brinder Meddygon Ymgynghorol yn Methu Hysbysebu Swydd am un am Bron i 12 mis – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Nid yw bwrdd iechyd sy’n dweud mai diffyg meddygon ymgynghorol parhaol i adrannau brys yw’r rheswm dros ganoli gwasanaethau eto wedi hysbysebu am un, yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weinidog yn Ymateb i Bryderon AC y Rhondda am Ddiogelwch Tipiau Glo

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda  wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Weinidog fod mater diogelwch tipiau glo yn cael ei drin “fel mater o frys.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd