Newyddion

Cartrefi’r Rhondda yn cael eu Taro gan Lifogydd eto

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cartrefi yn Nhreorci wedi dioddef llifogydd dros nos, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n erchyll i’r sawl sydd wedi dioddef digwyddiad eto fyth o lifogydd yn y Rhondda eleni. Gorlifwyd cartrefi ar y Stryd Fawr yn Nhreorci eisoes, ac yr oedd rhai ond newydd orffen gwaith trwsio ac adnewyddu. Mae cartrefi mewn mannau eraill wedi eu taro hefyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amddiffynnwch ein Sefydliadau Diwylliannol - Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi ymbil am warchod y celfyddydau, gan ddweud eu bod yn un o bileri cymdeithas, ac na allwn fforddio eu colli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb am Ymchwiliad i’r Llifogydd wedi’i Chefnogi gan Leanne ym Mhwyllgor y Senedd

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae deiseb i roi ymchwiliad annibynnol ar waith i gyfres o lifogydd yn Rhondda Cynon Taf wedi symud gam yn nes at ddadl mewn sesiwn lawn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Piano Newydd i Ysbyty yn Dilyn Apêl Gyhoeddus gan AS y Rhondda

IMG_2233.JPG

Yr oedd Leanne Wood yn rhan o gyflwyno’n swyddogol biano traws bach a gaiff ei ddefnyddio i ddifyrru cleifion mewn ysbyty yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cloi RCT yn "siom ond nid yn syndod " - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n siomedig ond nid yn syndod fod y Rhondda wedi dilyn bwrdeistref sirol Caerffili ac wedi cyflwyno cyfnod cloi. Roedd hyn yn rhywbeth yr oeddem ni’n ofni fuasai’n digwydd oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau trosglwyddo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad am Garchardai yn “Gondemniad Damniol” o’r System Gyfiawnder - Leanne

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad damniol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru am y system gosbi yng Nghymru, dywedodd Leanne Wood AS - Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder a Chydraddoldeb: “Mae’r adroddiad cynhwysfawr hwn yn gondemniad damniol o’r ffordd wael y mae Cymru’n cael ei thrin gan y system gyfiawnder a redir gan San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Bwyd Newydd gan AS y Rhondda yn Swyddogol ar Waith

New_food_scheme_pic_1.JPG

Yn ystod wythnos gyntaf cynllun bwyd newydd a redir gan Aelod Senedd y Rhondda, dosbarthwyd 300 kg o fwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanast Profion yn “Warth” – Leanne Wood

Leanne_speech_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Llywodraeth y DG wedi cyfyngu profion yn y Rhondda i ddim ond 60 prawf y dydd er bod yn gallu yno i brosesu hyd at 500, dywedodd Aelod y Senedd dros y Rhondda: “Mae hyn yn dangos dirmyg San Steffan tuag at Gymru. Mae bywydau mewn perygl yma yn y Rhondda oherwydd y gyfradd drosglwyddo uwch yn ardal y Porth i Benygraig, ond ymateb San Steffan yw mygu’r gallu i brofi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres unedig o gymunedau cryf” - Leanne

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cyfraddau trosglwyddo coronafeirws yn dal i gynyddu yn RCT a bod gwaelod y Rhondda yn ardal arbennig o beryglus, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n pryderu fod y Rhondda a gweddill RCT ar fin dod i gyfnod cloi. Os gosodir cyfyngiadau arnom eto, bydd hyn ag oblygiadau o bwys i’n hiechyd, ein lles a’r economi lleol. Mae’n fater o bryder hefyd fod cyfraddau trosglwyddo yn dal i godi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd