Newyddion

Rhowch y Bobl yn Gyntaf Gydag Ymchwiliad i’r Llifogydd – Leanne yn Annog Gwrthwynebwyr Gwleidyddol

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi erfyn ar wrthwynebwyr gwleidyddol i roi eu gwahaniaethau o’r neilltu er mwyn uno i fynnu ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Cefnogi Dioddefwyr Llifogydd am Ymchwiliad Cyhoeddus yn Adroddiad Plaid Cymru

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae tystiolaeth a gyhoeddwyd mewn adroddiad Plaid Cymru yn edrych ar effaith ddinistriol llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn dangos cefnogaeth lawn i ymchwiliad cyhoeddus annibynnol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrchydd Cyfiawnder a Ymgeisydd Plaid Cymru yn Sicrhau Hawliau Pwysig i Ddioddefwyr Trosedd

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Mae ymgyrchydd cyfiawnder ac ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi sicrhau gwell arferion gwaith yn y gwasanaeth prawf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sefyll dros Fusnesau y Mae Pandemig y Coronafeirws wedi Effeithio Arnynt

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i osod allan gefnogaeth i fusnesau adeg y coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Rhondda i Gael Arian Lliniaru Llifogydd yn Dilyn Lobïo gan Leanne

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd o gyllid yn cael eu darparu ar gyfer mesurau gwrthsefyll llifogydd yn y Rhondda yn dilyn pwysau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwnewch yn Siŵr Nad yw Teuluoedd yn Cwympo i Dlodi y Nadolig hwn - Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Gall y Prif Weinidog “fireinio” cynllun Hunan-Ynysu Covid-19 i’w gwneud yn haws i rieni plant a orfodir i hunan-ynysu i hawlio arian yn dilyn pwysau gan Aelod Senedd y Rhondda. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn Atal Ymchwiliad Annibynnol i’r Llifogydd – Leanne yn Holi ‘Beth ydych chi’n Guddio?’

pic1_smaller.jpg

Mae AS y Rhondda wedi condemnio gwleidyddion y Blaid Lafur yn RCT am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol llawn dan arweiniad arbenigwyr i gyfres o lifogydd yn gynharach eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch Drefn ar ein Gwasanaeth Post– Leanne yn Galw am Weithredu’n syth ar Wasanaeth Araf y Post Brenhinol

TONY0021.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r llywodraeth ymyrryd er mwyn gwella gwasanaeth lleol y Post Brenhinol. Dywedodd Leanne fod y gwasanaeth wedi “dirywio mewn modd dramatig” dros y misoedd diwethaf, gyda rhai pobl yn aros am dros wythnos i lythyrau dosbarth cyntaf gyrraedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cwrdd â Disgyblion dros Zoom

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cymryd rhan mewn digwyddiad Diwrnod Democratiaeth gyda disgyblion ysgol lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Gwarchod y sawl sy’n Glinigol Fregus yng Nghymru yn Well - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am i bobl sy’n glinigol fregus yng Nghymru gael yr un math o warchodaeth â phobl yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd