Newyddion

Datganiad gan Leanne ar Ddiwrnod Coffáu’r Holocost

 MH_050716_Plaid_Cymru_042.JPG

“Heddiw, mae’r byd yn nodi Diwrnod Coffáu’r Holocost wrth i’r flwyddyn agor mewn awyrgylch o ansicrwydd ac ymraniadau i lawer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood yn Holi’r Prif Weinidog yn Daer Ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llwyddo i gael gwarant gan y Prif Weinidog y bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn gwella yng Nghymru dan y fasnachfraint drenau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Cynllun Parcio am ddim i Ganol Trefi

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu dileu taliadau parcio yn rhai o drefi’r cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood: Llywodraeth Prydain a Trump yn paratoi “TTIP Newydd”

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi condemnio’r sôn am fargen fasnach rydd rhwng Llywodraeth y DG a’r Unol Daleithiau dan Donald Trump fel rhywbeth fyddai’n agor y drws i “TTIP Newydd”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw am Gynllun Tri-Phwynt i Fynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Cyfoeth ar hyd y DG

 MH_050716_Plaid_Cymru_021.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi gwneud yr achos dros gynllun tri-phwynt i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb cyfoeth sydd yn bla ar y DG.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd Newydd - Dyddiad cau 5pm HEDDIW!!

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ers cael fy ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn 2012, dw i wedi gwrthod cymryd y lwfans ychwanegol sy’n mynd at bob arweinydd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Dderbyn Leanne

Pic_edit.jpg  

Dyma araith derbyniad llawn Leanne o’r Gwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn neithiwr, ble enillod hi AC y Flwyddyn am ei ymgyrch yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydnabod Leanne mewn Seremni Wobrwyo am yr ail flwyddyn yn olynol

Pic_with_Adrian.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ennill gwobr wleidyddol o fri am ennill sedd y Rhondda yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Siopiwch yn lleol," medd AC y Rhondda

 Bike_Dr.jpg

Ymwelodd Leanne Wood â dau fusnes lleol yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i siopa'n lleol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn apelio am nwyddau tun ar gyfer hamperi Nadolig ar gyfer pobl digartref

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood am ddefnyddio ei swyddfa etholaeth yn ystod y cyfnod sy’n arwain lan at y Nadolig fel man casglu nwyddau ar gyfer elusen Cymreig ar gyfer y digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd