Newyddion

Tanau Gwair Diweddar yn y Rhondda yn Amlygu Colli Gorsaf Dân y Porth, medd Leanne Wood

 Tonypandy_fire_station.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi cwestiynu Llywodraeth Cymru ynghylch y digwyddiadau o danau gwair lleol yn ddiweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arriva - Rhagor o seddi

Diweddariad am y datganiad isod gan Drenau Arriva Cymru

Diolch i’r platfform newydd ar Gaerdydd Canolog, a gwelliannau signal gan Network Rail, gellir ychwanegu 104 o seddi i’r gwasanaeth 06.47 o Dreherbert i Gaerdydd.

Nid cerbydau newydd yw’r rhain ond cerbydau sydd wedi cael eu cymryd o lefydd eraill ar rwydwaith Arriva. Mae symud cerbydau cyfredol o amgylch i gynyddu’r capasiti ar gyfer y cymoedd i’w groesawu, ond dyw e dal ddim yn ddigon da. Ateb dros dro yw hwn yn unig, sy’n lleihau’r capasiti mewn mannau eraill, megis ar wasanaethau Penarth a’r Barri. Mae angen i ni weld cynnydd go iawn yn nifer y cerbydau a’r gwasanaethau yng Nghymru. 

Mae’n dda i weld cynnydd, ond ryn ni’n dal i aros am y gwasanaeth ryn ni’n ei haeddu ac fe fydda i’n parhau i wthio am welliannau pellach.

https://arrivatrainswales-newsroom.prgloo.com/news/arriva-trains-wales-is-set-to-double-capacity-on-some-of-the-busiest-trains-into-cardiff-1  

 arriva.JPG

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Anfonwch neges at San Steffan a Bae Caerdydd – Pleidleisiwch dros Blaid Cymru’ - Leanne Wood

 2017_campaign_launch.jpg

Mae Leanne Wood wedi dweud fod pleidlais i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol yn “bleidlais dros eich cymuned.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod dathlu ledled y byd. Mae’n ddiwrnod i ddod ynghyd i nodi llwyddiannau a chyraeddiadau menywod, yn aml dan amgylchiadau gwael, ym mhob maes. Mae’n fwy nac amser i ddathlu – mae hefyd yn amser i adlewyrchu; amser i sylweddoli fod cymaint i’w wneud i gael cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn Canmol “Gwas Ffyddlon ac Ymroddedig” o’r Rhondda

 LeanneandCennard.jpg

Mae cynghorydd Plaid Cymru o’r Rhondda wedi cael gwobr cyfraniad arbennig gan ei blaid wedi degawdau o ymroddiad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Cefnogwch ddadgriminaleiddio canabis at ddefnydd meddygol’ - Arweinydd Plaid Cymru yn dweud wrth Lywodraeth Cymru

 MS_campaign_pic.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo dadgriminaleiddio Sglerosis Ymledol (MS) a chyflyrau eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn cerdded i ffwrdd oddi wrth ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf

MH_050716_Plaid_Cymru_104.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am ddirwyn eu rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben heb ddarparu cynllun digonol yn ei le.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Leanne wedi rhoi cefnogaeth i Apêl Fawr y Daffodil 2017

edit1.jpg

Mae AC Rhondda, Leanne Wood wedi rhoi cefnogaeth i Apêl Fawr y Daffodil 2017, ar ol digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd i helpu lansio ymgyrch codi arian flynyddol fwyaf Marie Curie, ag yn helpu Nyrsys Marie Curie i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol a’u teuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwrthwynebu Adleoli'r Ganolfan Rheoli Dyledion Ym Mhorth

Dyma gopi o lythyr a anfonwyd at Lywodraeth y DU yn gynharach yr wythnos hon mewn ymateb i gynlluniau'r Adran Gwaith a Phensiynau i adleoli eu canolfan rheoli dyledion allan o'r Rhondda. Os ydych yn cytuno â mi y byddai’r penderfyniad hwn yn ergyd fawr i'r economi leol, llofnodwch y ddeiseb hon.

page1.jpg

page2.jpg 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Galw am Weithredu yn Erbyn Busnesau sy’n Gwrthod Talu’r Isafswm Cyflog

MH_050716_Plaid_Cymru_032.JPG 

Fe wnaeth Leanne Wood ddefnyddio Cwestiynau i’r Prif Weinidog yr wythnos hon er mwyn dwyn y Prif Weinidog i gyfrif dros am y ffaith bod busnesau Cymreig yn gwrthod talu’r isafswm cyflog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd