Newyddion

Mae Plaid Cymru yn Herio’r Wrthblaid ar y tro Pedol ar eu Haddewid Etholiadol Pedwar Diwrnod Oed

 Branwen_C_a_Leanne.jpg

Mynegodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ei siom a'i dicter wrth i aelodau Llafur fethu â chefnogi cynllun ei phlaid i gael gwared ar Gytundebau Dim Oriau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood yn Canmol Tafarn am Ennill Bri

 edit1.JPG

Mae AC Cwm Rhondda, Leanne Wood, wedi canmol tafarn leol sydd wedi ennill dwy wobr bwysig yn y diwydiant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Branwen Cennard wedi'i Dewis fel Ymgeisydd yn y Rhondda

 BranwenCennard.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dewis y gyfarwyddwraig cwmni a’r cynhyrchydd teledu lleol, Branwen Cennard, fel eu hymgeisydd i ymladd etholiad y DG yn etholaeth y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch y gorau i’r rhaglen ddiswyddo, medd Leanne Wood wrth ei chyn-Brifysgol

 MH_050716_Plaid_Cymru_092.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar i uwch-reolwyr mewn prifysgol yn y Cymoedd i ailfeddwl am fwriad i ddiswyddo staff rheng flaen yn dilyn perfformiad gwael yn nhabl cynghrair Prifysgolion y DG.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Troi cleifion ymaith o feddygfeydd y Rhondda yn "warth" medd yr AC lleol

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru a’r Aelod Cynulliad lleol dros y Rhondda, Leanne Wood heddiw wedi disgrifio sefyllfa meddygfeydd meddygon teulu lleol yn y Rhondda fel "gwarth."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Cyhoeddus

Cyfarfod Cyhoeddus

Oes gennych chi unrhyw broblemau traffig ym Mhenygraig?

Mae nifer o bobl wedi cysylltu gyda ni i gwyno am broblemau traffig ym Mhenygraig. Os oes unrhyw broblem gyda chi, bethj am ddod i'r cyfarfod cyhoeddus i drafod y problemau yna?

Bydd y ddau PCSO lleol yn rhan o'r cyfarfod i weld os oes modd dod o hyd i atebion i'ch problemau. 

Traffig_Penygraig.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn barod am Etholiad Cyffredinol

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Gan ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ei bod am gynnal Etholiad Cyffredinol brys, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn falch o focsiwr lleol am ennill teitl Prydeinig

 Penygraigboxeredit1.JPG

Mae AC y Rhondda AM Leanne Wood wedi mynegi balchder gyda llwyddiannau bocsiwr amatur ifanc o’i thref enedigol sydd newydd ennill y teitl Prydeinig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sefwch dros Brifysgol De Cymru, medd Leanne wrth y Prif Weinidog

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i helpu achub dros 100 o swyddi sydd dan fygythiad mewn prifysgol yn y cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yw'r Newid sydd ei Angen, medd Grŵp Plaid Cymru wrth iddynt lawnsio eu Maniffesto Llywodraeth Leol

RCT_manifestoCym.PNG

Mae maniffesto llywodraeth leol Rhondda Cynon Taf yn addo cynnig newid ar ôl 13 blynedd o arweiniad dilewyrch Llafur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd