Newyddion

Gweithredwch Nawr i Fynd i’r Afael ag Ol-Ddyledion Ariannol, Medd Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_089.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cefnogi galwadau i deuluoedd a ffrindiau gadw llygad am arwyddion o ddyledion problemus wedi i ffigyrau ddatgelu mai yn RCT y mae’r nifer ail uchaf o bobl gyda phroblemau ariannol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llythyr Agored at Bawb sy’n Gwrthwynebu ‘Cynghrair Adweithiol’ Rhwng y Ceidwadwyr / DUP

 edit6.JPG

Rhybuddiodd Plaid Cymru yn ystod yr etholiad am beryglon llywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Yn dilyn ymgyrch Geidwadol ddi-drefn, cipiodd Theresa May golled o enau buddugoliaeth a chollodd ei ‘mandad’ pwysig. Nawr dyma ni’n wynebu gweld Prif Weinidog Ceidwadol adweithiol gyda chefnogaeth y Blaid Ddemocrataidd Unoliaethol sydd hyd yn oed yn fwy allan o gysylltiad, sydd yn ceisio ein llusgo’n ôl i’r oesoedd tywyll.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cefnogi Bil Awtistiaeth i Gymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cefnogi mesur fyddai’n addo rhoi mwy o warchodaeth i deuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Peidiwch â Gadael i’n Gwlad fod yn Anweledig yn San Steffan” - Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_035.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi annog pleidleiswyr i beidio â gadael i Gymru fod yn “anweledig yn San Steffan”, gan alw ar bobl i roi mandad i Blaid Cymru i “amddiffyn Cymru”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne: Mae ar Gymru Angen a Mandad, nid Mwyafrif

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi annog pobl i roi mandad i Gymru yn yr etholiad hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn ymuno mewn diwrnod o weithredu i gefnogi’r 139,000 o fenywod o Gymru sydd wedi dioddef oedi yn eu taliadau pensiwn

 Maerdy_Miners_Pensions_pic.jpg

Ar Ddiwrnod Gweithredu Cenedlaethol WASPI yn Lleol, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi addo cefnogaeth ei phlaid i’r ymgyrch ac wedi beirniadu’r Ceidwadwyr am oedi taliadau gwerth miloedd o bunnoedd ym mhensiwn y wladwriaeth i 139,000 o fenywod yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood yn Gosod Allan Gynllun Tri-Phwynt i Fynd i’r Afael â Thlodi Plant

 IMG_2570.JPG

Mae gofal plant o safon yn rhan o’r ateb i roi diwedd ar dlodi plant, dywed arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Addewid Plaid Cymru i Ddod ag Anghyfiawnder Pensiynau Gwragedd a Glöwyr i Ben

 Maerdy_pensions_edit.jpg

Os caiff ei hethol ar 8 Mehefin, addawodd Branwen Cennard, ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda, i frwydro dros bensiynau teg i wragedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lansio Cynllun Gweithredu i 'amddiffyn, cadw a hyrwyddo’ Cymru

 Manifesto_launch_7_(bach).jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn lansio maniffesto ei phlaid ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol sydd ar y trothwy gydag addewid i 'oresgyn bygythiadau a manteisio ar gyfleoedd’ wrth i’r DG baratoi i adael yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canlyniadau’r Etholiadau Lleol yn Sylfaen Gadarn i Fwy o Lwyddiannau i Blaid Cymru, medd Leanne

 Group_shot_Wattstown_BC.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw perfformiad Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor fel man cychwyn gwych i’r etholiad cyffredinol brys sydd ar ddigwydd yn y DG.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.

Ymgyrchoedd