Newyddion

Arweinydd Plaid Cymru'n Ymgyrchu i Gadw HSBC yn y Rhondda

HSBC_petition_presentation_final.jpg

Cyflwynodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ddeiseb i gangen o fanc yn y Rhondda sydd i fod i gau ddiwedd y mis.

Casglodd cangen leol Plaid Cymru yr enwau mewn ymateb i gyhoeddiad HSBC y bydden nhw'n cau cangen Treorci. O gofio penderfyniad HSBC i gau cangen y Porth, golyga hyn y bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i fancio. Cyflwynwyd y ddeiseb, oedd yn cynnwys 1700 enw, gyda chynghorwyr lleol Plaid Cymru, Cennard Davies ac Emyr Webster.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lansiad maniffesto yn cyflwyno’r ‘rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol’

 Shadowcabinetheadshot6small.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid yn cynnig yr arweinyddiaeth gref sydd ei angen ar Gymru yn wyneb yr argyfwng economaidd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd dur yn y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhowch arweiniad” Leanne yn annog Llywodraeth Cymru

 Shadowcabinetheadshot2small.jpg

Mae angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad strategol wrth i’r argyfwng dur barhau i wasgu yng Nghymru, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur

Shadowcabinetheadshot3small.jpg 

Cyn cyfarfod tyngedfennol o fwrdd Tata Steel i drafod dyfodol safle’r cwmni ym Mhort Talbot, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad am Dro Pedol y Cyngor ar Gludiant Plant Ysgol

Shadowcabinetheadshot6small.jpg 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru sy'n dod o'r Rhondda: "Dyma newyddion i'w groesawu gan rieni, disgyblion a'r hawl i  gael addysg o'ch dewis ar draws Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser am Newid

Mae'n Amser am Newid

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Lleisio Pryderon am Effaith cau Gorsaf Dân y Porth

Porthlandscapeedit5small.jpg 

Ceryddwyd Llywodraeth Lafur Cymru gan Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, am beidio â gwneud mwy i rwystro gorsaf dân, y gwelir ei heisiau yn y Rhondda, rhag cau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Beirniadu'r Pwyslais ar Isadeiledd Lloegr yng Nghyllideb y DU

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood o'r Rhondda, wedi ymosod ar y Torïaid am ffocysu cyllideb y DU yn ormodol ar y buddsoddiad yn isadeiledd Lloegr gan anghofio systemau trafnidiaeth y cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweledigaeth Plaid Cymru ar gyfer Addysg Feithrin yng Nghymru

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus am ddirwyon gwyliau ysgol i rieni

 Shadowcabinetheadshot5small.jpg

Mae Plaid Cymru yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus neu ymddiswyddiad am y cosbi llym a orchmynwyd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar rieni a dynnodd eu plant o'r dosbarth yn ystod y tymor ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd