Newyddion

Leanne Wood yn Holi’r Prif Weinidog yn Daer Ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llwyddo i gael gwarant gan y Prif Weinidog y bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn gwella yng Nghymru dan y fasnachfraint drenau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Croesawu Cynllun Parcio am ddim i Ganol Trefi

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu dileu taliadau parcio yn rhai o drefi’r cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood: Llywodraeth Prydain a Trump yn paratoi “TTIP Newydd”

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi condemnio’r sôn am fargen fasnach rydd rhwng Llywodraeth y DG a’r Unol Daleithiau dan Donald Trump fel rhywbeth fyddai’n agor y drws i “TTIP Newydd”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw am Gynllun Tri-Phwynt i Fynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Cyfoeth ar hyd y DG

 MH_050716_Plaid_Cymru_021.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi gwneud yr achos dros gynllun tri-phwynt i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb cyfoeth sydd yn bla ar y DG.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd Newydd - Dyddiad cau 5pm HEDDIW!!

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ers cael fy ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn 2012, dw i wedi gwrthod cymryd y lwfans ychwanegol sy’n mynd at bob arweinydd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Dderbyn Leanne

Pic_edit.jpg  

Dyma araith derbyniad llawn Leanne o’r Gwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn neithiwr, ble enillod hi AC y Flwyddyn am ei ymgyrch yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydnabod Leanne mewn Seremni Wobrwyo am yr ail flwyddyn yn olynol

Pic_with_Adrian.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ennill gwobr wleidyddol o fri am ennill sedd y Rhondda yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Siopiwch yn lleol," medd AC y Rhondda

 Bike_Dr.jpg

Ymwelodd Leanne Wood â dau fusnes lleol yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i siopa'n lleol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn apelio am nwyddau tun ar gyfer hamperi Nadolig ar gyfer pobl digartref

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood am ddefnyddio ei swyddfa etholaeth yn ystod y cyfnod sy’n arwain lan at y Nadolig fel man casglu nwyddau ar gyfer elusen Cymreig ar gyfer y digartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tudalen Flaen y Rhondda Leader yr Wythnos Hon

AC Leanne Wood: "Dwi’n cwrdd â phobl drwy’r amser sydd ond yn rhy barod i wneud hwyl ar ben yr acen Gymreig ac, yn fy achos i,  acen y Rhondda. Dwi’n cytuno gyda phawb ledled y byd sy’n dweud fod yr acen Gymreig yn brydferth. Er gwaethaf ymdrechion rhai pobl, mae’n rhywbeth na wna i gywilyddio o’i herwydd. Wna i fyth golli fy acen. 

 "Hoffwn i i bawb fod yn falch o’u hacen a’i ystyried yn rhywbeth i’w drysori."

 Rhondda_Leader_front_page_accent.jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd