Newyddion

Gofyn yr Arweinydd - BBC Cymru

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Band eang cyflym iawn i bob aelwyd yng Nghymru, a band eang uwch-gyflym erbyn 2025

Broadband_CYM_2.jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cyhoeddi ei Ffurflen Dreth ar ôl i Helynt Papurau Panama Niweidio'r Prif Weinidog

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yw'r arweinydd cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi ei ffurflen dreth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau Plaid Cymru i gefnogi busnes

Mae gan Plaid Cymru cynlluniau i hybu busnesau bach

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru'n Ymgyrchu i Gadw HSBC yn y Rhondda

HSBC_petition_presentation_final.jpg

Cyflwynodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ddeiseb i gangen o fanc yn y Rhondda sydd i fod i gau ddiwedd y mis.

Casglodd cangen leol Plaid Cymru yr enwau mewn ymateb i gyhoeddiad HSBC y bydden nhw'n cau cangen Treorci. O gofio penderfyniad HSBC i gau cangen y Porth, golyga hyn y bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i fancio. Cyflwynwyd y ddeiseb, oedd yn cynnwys 1700 enw, gyda chynghorwyr lleol Plaid Cymru, Cennard Davies ac Emyr Webster.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lansiad maniffesto yn cyflwyno’r ‘rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol’

 Shadowcabinetheadshot6small.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid yn cynnig yr arweinyddiaeth gref sydd ei angen ar Gymru yn wyneb yr argyfwng economaidd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd dur yn y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhowch arweiniad” Leanne yn annog Llywodraeth Cymru

 Shadowcabinetheadshot2small.jpg

Mae angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad strategol wrth i’r argyfwng dur barhau i wasgu yng Nghymru, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur

Shadowcabinetheadshot3small.jpg 

Cyn cyfarfod tyngedfennol o fwrdd Tata Steel i drafod dyfodol safle’r cwmni ym Mhort Talbot, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad am Dro Pedol y Cyngor ar Gludiant Plant Ysgol

Shadowcabinetheadshot6small.jpg 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru sy'n dod o'r Rhondda: "Dyma newyddion i'w groesawu gan rieni, disgyblion a'r hawl i  gael addysg o'ch dewis ar draws Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser am Newid

Mae'n Amser am Newid

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd