Newyddion

Leanne yn Lleisio Pryderon am Effaith cau Gorsaf Dân y Porth

Porthlandscapeedit5small.jpg 

Ceryddwyd Llywodraeth Lafur Cymru gan Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, am beidio â gwneud mwy i rwystro gorsaf dân, y gwelir ei heisiau yn y Rhondda, rhag cau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn Beirniadu'r Pwyslais ar Isadeiledd Lloegr yng Nghyllideb y DU

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood o'r Rhondda, wedi ymosod ar y Torïaid am ffocysu cyllideb y DU yn ormodol ar y buddsoddiad yn isadeiledd Lloegr gan anghofio systemau trafnidiaeth y cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweledigaeth Plaid Cymru ar gyfer Addysg Feithrin yng Nghymru

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus am ddirwyon gwyliau ysgol i rieni

 Shadowcabinetheadshot5small.jpg

Mae Plaid Cymru yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus neu ymddiswyddiad am y cosbi llym a orchmynwyd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar rieni a dynnodd eu plant o'r dosbarth yn ystod y tymor ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidleisiwch dros Leanne - fideo catref

Pleidleisiwch Leanne. Pleidleisiwch Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ple arweinydd y Blaid i’r cyngor ynghylch cau ysgol Ferndale

Llwyncelynbestsmall.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ail-feddwl ynghylch cynlluniau’r cyngor i gau Ysgol Babanod Ferndale.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Diweddaraf Rhondda Leader

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Mae rhieni wedi cysylltu â fy swyddfa ynglŷn â chodi am gludiant os yw disgybl yn byw lai na thair milltir o'u hysgol uwchradd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yw'r newid sydd ei angen

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad Twnnel Cwm Rhondda

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

"Dros yr wythnos diwethaf derbyniais wybodaeth sy'n dangos nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais, yn ffurfiol neu yn anffurfiol, i gymryd meddiant o Dwnnel Cwm Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam Plaid?

 

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd