Newyddion

Mae Buddsoddiad Chwarter Miliwn yn Hwb i'r Rhondda yn Ogystal â Clydach - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC Rhondda wedi llongyfarch sefydliad lleol ar ôl iddynt gael chwarter miliwn o bunnoedd o gais llwyddiannus am gyllid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi’r Llywodraeth Lafur Ynghylch Cefnogaeth i Blant ag Awtistiaeth

pic2_smaller.jpg

 

Mae AC y Rhondda wedi ysgrifennu at Weinidog Addysg Cymru ynghylch y diffyg cefnogaeth i ddisgyblion ar y sbectrwm awtistig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cost Arwydd Pont yn “Hurt, yn Wastraffus ac yn hollol annoeth”- Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod £216,513.39 wedi ei wario ar arwyddion newydd wedi i’r ail bont dros Afon Hafren gael ei hail-enwi, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae gwario bron i chwarter miliwn o bunnoedd ar arwyddion wedi i bont dderbyn enw newydd na ofynnodd neb amdano nac y dywedwyd fawr ddim amdano ymlaen llaw yn wirion, yn wastraffus ac yn annoeth; yn enwedig ar adeg pan ydym yn colli cymaint oherwydd toriadau llym.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cael y Prif Weinidog i Roi Sicrwydd Ynghylch Adran Frys Ysbyty

Headshot_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi sicrhau ymrwymiad gan y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i barhau ag Adran Frys a Damweiniau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “y dyfodol.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hen Bryd am Aer Glanach i Gymru - Leanne

Mae’r AC dros y Rhondda wedi cefnogi galwadau i gyflwyno Deddf Aer Glân yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Problemau’r Bwrdd Iechyd yn Ddyfnach na Mater y Prif Weithredwr yn Unig – Leanne

pic2_smaller.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Allison Williams ar absenoldeb salwch tymor-hir, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae arna’i ofn mai’r cyfan wnaiff prif weithredwr interim newydd fydd papuro dros y craciau a ddatgelwyd gan y sgandal diwedd yn adran y gwasanaethau mamolaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Protest Dros Adeilad Adfeiliedig – Plaid Cymru a Thrigolion Lleol yn Galw am Weithredu

Gelli_Gordon_group_pic.jpg

Cynhaliwyd protest mewn trefn yn y Rhondda mewn ymgais i fynd i’r afael â rhywbeth fu’n ddolur llygad ers amser

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mynnu Gwelliant i Wasanaethau Strôc i Atal Loteri Cod Post yng Nghymru – Leanne

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am well gwasanaethau strôc yng Nghymru yn dilyn marwolaeth gŵr na fedrodd gael triniaeth arbenigol gan nad oedd ar gael ar benwythnosau i gleifion o Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Egluro’r Dryswch am Ymdrechion Ailgylchu

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i roi sicrwydd am ymdrechion ailgylchu wedi i honiadau godi fod gwastraff o Rondda Cynon Taf wedi ei weld wedi ei ddympio mewn jyngl yn Asia.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i’r Llywodraeth Lafur Wneud yn Well gyda Gwasanaethau i Gynnal Merched a Gollodd Fabanod yn Gynnar – Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae aelod Cynulliad y Rhondda wedi condemnio difrawder Llafur yn hallt ar fater gwella gwasanaethau cefnogi i famau a gollodd fabanod yn gynnar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd