Newyddion

Plant yng Nghymru o’r Diwedd yn Cael Cynllun Rhyngrwyd Am Ddim yn Dilyn Pwysau gan Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu cynllun yng Nghymru i ddarparu mynediad at y rhyngrwyd i gartrefi plant ysgol Cymru sydd ar hyn o bryd heb gael y gwasanaeth hanfodol hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Darpariaeth prydau ysgol Llafur yn ‘Warth Cenedlaethol’ - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi condemnio’r Blaid Lafur yn hallt am bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru fyddai wedi rhoi prydau ysgol am ddim i bobl plentyn y mae ei deulu yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad yn Dangos fod Angen Llawer Mwy o Waith i Greu Cymru Gyfartal - Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod angen gwneud mwy i greu cymdeithas gyfartal yng Nghymru wedi i adroddiad ddangos fod coronafeirws wedi effeithio’n anghymesur ar rai pobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i’r Rhondda

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru i alw am gynllun peilot o Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AoS y Rhondda yn Cwestiynu’r Gweinidog Iechyd dros y Gwarth Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf

Leanne_speech_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi holi’r Gweinidog Iechyd ynghylch gwarth gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Tlotaf yng Nghymru Ddwywaith yn fwy Tebygol o fod yn yr Ysbyty Oherwydd Covid

Leanne_flag.jpg

Mae’r bobl dlotaf yng Nghymru ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd Covid-19 na’r rhai lleiaf difreintiedig, yn ôl adroddiad newydd gan y Prif Swyddog Meddygol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch Ddata am Ddim i Blant yng Nghymru heb Fynediad at y Rhyngrwyd - Leanne

TONY0022_small.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at y rhyngrwyd wrth i’r cyfnod cloi barhau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne am Atgyfodi’r Rhwydwaith o Wirfoddolwyr Cymunedol i Helpu Pobl Fregus

pic2_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi apelio at y gymuned unwaith eto i helpu i sicrhau na fydd cymdogion yn ddioddef heb help yn ystod y cyfnod cloi coronafeirws diweddaraf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Nadolig Leanne

Leanne_Christmas_Pic.jpg

Annwyl Friend,

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi fy mod wedi meddwl lawer amdanoch chi, a’n holl aelodau a’n cymuned eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.