Newyddion

Leanne yn galw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i’r Rhondda

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru i alw am gynllun peilot o Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AoS y Rhondda yn Cwestiynu’r Gweinidog Iechyd dros y Gwarth Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf

Leanne_speech_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi holi’r Gweinidog Iechyd ynghylch gwarth gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Tlotaf yng Nghymru Ddwywaith yn fwy Tebygol o fod yn yr Ysbyty Oherwydd Covid

Leanne_flag.jpg

Mae’r bobl dlotaf yng Nghymru ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd Covid-19 na’r rhai lleiaf difreintiedig, yn ôl adroddiad newydd gan y Prif Swyddog Meddygol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch Ddata am Ddim i Blant yng Nghymru heb Fynediad at y Rhyngrwyd - Leanne

TONY0022_small.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at y rhyngrwyd wrth i’r cyfnod cloi barhau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne am Atgyfodi’r Rhwydwaith o Wirfoddolwyr Cymunedol i Helpu Pobl Fregus

pic2_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi apelio at y gymuned unwaith eto i helpu i sicrhau na fydd cymdogion yn ddioddef heb help yn ystod y cyfnod cloi coronafeirws diweddaraf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Nadolig Leanne

Leanne_Christmas_Pic.jpg

Annwyl Friend,

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi fy mod wedi meddwl lawer amdanoch chi, a’n holl aelodau a’n cymuned eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hen Bryd Cael y Cyngor Newydd am Gysgodi – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod pobl sy’n glinigol fregus wedi cael cyngor i aros adref, dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Rwyf yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth Lafur i ddychwelyd at y cyngor a roesant yn ystod y cyfnod cloi cyntaf i’r rhai sy’n glinigol fregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Tirlithriad Diweddaraf yn “Tanlinellu’r Angen i Ofalu bod Pob Cymuned sydd yng Nghysgod Tipiau Gwastraff Glo yn cael eu Gwneud yn Ddiogel” - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Dyma newyddion pryderus eto fyth i’r Rhondda. Rydym eisoes wedi dioddef rhai llithriadau mawr o domeni glo dros y deuddeng mis diwethaf, a’r un yn Tylorstown oedd y mwyaf difrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Parseli Bwyd Leanne yn Helpu i Fwydo Plant ar 1,893 Achlysur o Fewn Prin Bedwar Mis

New_Food_scheme_pic_2.JPG

Mae plant yn y Rhondda wedi cael eu bwydo dros 1800 o weithiau gan wasanaeth parseli bwyd a sefydlwyd gan yr Aelod Senedd dros y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.