Newyddion

Y Rhondda i Gael Arian Lliniaru Llifogydd yn Dilyn Lobïo gan Leanne

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd o gyllid yn cael eu darparu ar gyfer mesurau gwrthsefyll llifogydd yn y Rhondda yn dilyn pwysau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwnewch yn Siŵr Nad yw Teuluoedd yn Cwympo i Dlodi y Nadolig hwn - Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Gall y Prif Weinidog “fireinio” cynllun Hunan-Ynysu Covid-19 i’w gwneud yn haws i rieni plant a orfodir i hunan-ynysu i hawlio arian yn dilyn pwysau gan Aelod Senedd y Rhondda. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn Atal Ymchwiliad Annibynnol i’r Llifogydd – Leanne yn Holi ‘Beth ydych chi’n Guddio?’

pic1_smaller.jpg

Mae AS y Rhondda wedi condemnio gwleidyddion y Blaid Lafur yn RCT am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol llawn dan arweiniad arbenigwyr i gyfres o lifogydd yn gynharach eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch Drefn ar ein Gwasanaeth Post– Leanne yn Galw am Weithredu’n syth ar Wasanaeth Araf y Post Brenhinol

TONY0021.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r llywodraeth ymyrryd er mwyn gwella gwasanaeth lleol y Post Brenhinol. Dywedodd Leanne fod y gwasanaeth wedi “dirywio mewn modd dramatig” dros y misoedd diwethaf, gyda rhai pobl yn aros am dros wythnos i lythyrau dosbarth cyntaf gyrraedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Cwrdd â Disgyblion dros Zoom

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cymryd rhan mewn digwyddiad Diwrnod Democratiaeth gyda disgyblion ysgol lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Gwarchod y sawl sy’n Glinigol Fregus yng Nghymru yn Well - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am i bobl sy’n glinigol fregus yng Nghymru gael yr un math o warchodaeth â phobl yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Annog y Llywodraeth Lafur i roi Trefn ar Gwestiynau am Daliadau Ynysu

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am eglurder a thegwch ynghylch y taliad am ynysu oherwydd coronafeirws yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweithredwch yn Awr i Helpu Menywod yn Ystod y Pandemig – Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i lywodraethau Cymru a’r DG ystyried effaith coronafeirws ar fenywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad gan Leanne Wood AS a Chynghorwyr Plaid Cymru y Rhondda

Pentre_flood_pic_edit.jpg

"Rydym yn siomedig gyda chanlyniadau’r adroddiad hwn, ond nid ydym wedi synnu. Mae’r bobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd eisiau atebion a datrys y broblem, ac nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi’r naill na’r llall. Ni chafodd eu lleisiau eu clywed trwy gydol y broses hyd yma, ac y mae’r bobl a ddioddefodd yr effeithiau yn haeddu cael eu clywed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sefyll dros Ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur i warantu dyfodol yr adran frys yn ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Dw i moyn datgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood AS ac i Blaid Cymru yn y Rhondda.