Newyddion

Cloi RCT yn "siom ond nid yn syndod " - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n siomedig ond nid yn syndod fod y Rhondda wedi dilyn bwrdeistref sirol Caerffili ac wedi cyflwyno cyfnod cloi. Roedd hyn yn rhywbeth yr oeddem ni’n ofni fuasai’n digwydd oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau trosglwyddo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad am Garchardai yn “Gondemniad Damniol” o’r System Gyfiawnder - Leanne

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad damniol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru am y system gosbi yng Nghymru, dywedodd Leanne Wood AS - Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder a Chydraddoldeb: “Mae’r adroddiad cynhwysfawr hwn yn gondemniad damniol o’r ffordd wael y mae Cymru’n cael ei thrin gan y system gyfiawnder a redir gan San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Bwyd Newydd gan AS y Rhondda yn Swyddogol ar Waith

New_food_scheme_pic_1.JPG

Yn ystod wythnos gyntaf cynllun bwyd newydd a redir gan Aelod Senedd y Rhondda, dosbarthwyd 300 kg o fwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanast Profion yn “Warth” – Leanne Wood

Leanne_speech_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Llywodraeth y DG wedi cyfyngu profion yn y Rhondda i ddim ond 60 prawf y dydd er bod yn gallu yno i brosesu hyd at 500, dywedodd Aelod y Senedd dros y Rhondda: “Mae hyn yn dangos dirmyg San Steffan tuag at Gymru. Mae bywydau mewn perygl yma yn y Rhondda oherwydd y gyfradd drosglwyddo uwch yn ardal y Porth i Benygraig, ond ymateb San Steffan yw mygu’r gallu i brofi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres unedig o gymunedau cryf” - Leanne

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cyfraddau trosglwyddo coronafeirws yn dal i gynyddu yn RCT a bod gwaelod y Rhondda yn ardal arbennig o beryglus, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n pryderu fod y Rhondda a gweddill RCT ar fin dod i gyfnod cloi. Os gosodir cyfyngiadau arnom eto, bydd hyn ag oblygiadau o bwys i’n hiechyd, ein lles a’r economi lleol. Mae’n fater o bryder hefyd fod cyfraddau trosglwyddo yn dal i godi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gorlifo eto yn y Rhondda yn ‘Annerbyniol’, medd Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Pentre wedi dioddef llifogydd am y pedwerydd tro eleni, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n gandryll ac yn ddig iawn fod gorlifo wedi digwydd eto fyth yn Pentre.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch CGP sy’n Ffitio i’n Gweithwyr Benyw – Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ac yn llai hunanfodlon am y diffyg CGP sydd wedi’i ddylunio ar gyfer menywod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Derbyn Sicrwydd am Archwiliadau Safleoedd Lle bu Llifogydd

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi derbyn sicrwydd gan Dŵr Cymru eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau cyn y glaw trwm a ddisgwylir dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.