Newyddion

Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne am Atgyfodi’r Rhwydwaith o Wirfoddolwyr Cymunedol i Helpu Pobl Fregus

pic2_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi apelio at y gymuned unwaith eto i helpu i sicrhau na fydd cymdogion yn ddioddef heb help yn ystod y cyfnod cloi coronafeirws diweddaraf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Nadolig Leanne

Leanne_Christmas_Pic.jpg

Annwyl Friend,

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi fy mod wedi meddwl lawer amdanoch chi, a’n holl aelodau a’n cymuned eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hen Bryd Cael y Cyngor Newydd am Gysgodi – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod pobl sy’n glinigol fregus wedi cael cyngor i aros adref, dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Rwyf yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth Lafur i ddychwelyd at y cyngor a roesant yn ystod y cyfnod cloi cyntaf i’r rhai sy’n glinigol fregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Tirlithriad Diweddaraf yn “Tanlinellu’r Angen i Ofalu bod Pob Cymuned sydd yng Nghysgod Tipiau Gwastraff Glo yn cael eu Gwneud yn Ddiogel” - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Dyma newyddion pryderus eto fyth i’r Rhondda. Rydym eisoes wedi dioddef rhai llithriadau mawr o domeni glo dros y deuddeng mis diwethaf, a’r un yn Tylorstown oedd y mwyaf difrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Parseli Bwyd Leanne yn Helpu i Fwydo Plant ar 1,893 Achlysur o Fewn Prin Bedwar Mis

New_Food_scheme_pic_2.JPG

Mae plant yn y Rhondda wedi cael eu bwydo dros 1800 o weithiau gan wasanaeth parseli bwyd a sefydlwyd gan yr Aelod Senedd dros y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch y Bobl yn Gyntaf Gydag Ymchwiliad i’r Llifogydd – Leanne yn Annog Gwrthwynebwyr Gwleidyddol

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi erfyn ar wrthwynebwyr gwleidyddol i roi eu gwahaniaethau o’r neilltu er mwyn uno i fynnu ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Cefnogi Dioddefwyr Llifogydd am Ymchwiliad Cyhoeddus yn Adroddiad Plaid Cymru

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae tystiolaeth a gyhoeddwyd mewn adroddiad Plaid Cymru yn edrych ar effaith ddinistriol llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn dangos cefnogaeth lawn i ymchwiliad cyhoeddus annibynnol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrchydd Cyfiawnder a Ymgeisydd Plaid Cymru yn Sicrhau Hawliau Pwysig i Ddioddefwyr Trosedd

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Mae ymgyrchydd cyfiawnder ac ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi sicrhau gwell arferion gwaith yn y gwasanaeth prawf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sefyll dros Fusnesau y Mae Pandemig y Coronafeirws wedi Effeithio Arnynt

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i osod allan gefnogaeth i fusnesau adeg y coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu