Newyddion

Darlun Gan yr Artist o Bwys Rhyngwladol Kevin Sinnott Ymysg yr Eitemau yn Arwerthiant Plaid Cymru i Godi Arian

auction_snip.JPG

Trefnwyd arwerthiant fydd yn cynnwys celf o bwys i godi arian i ymgyrch ail-ethol Leanne Wood. Ymysg y 14 lot a drefnwyd gan Blaid Cymru yn y Rhondda gan yr artist o bwys rhyngwladol Kevin Sinnott dan y teitl ‘Astudiaeth gynnar ar gyfer ‘Liebestod.’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwobrwywch ein Gweithwyr Rheng-Flaen a Buddsoddi yn y Rhondda medd Leanne yn Ystod ei Haraith i’r Gynhadledd

Leanne_conference_speech_still.png

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod pob gweithiwr rheng-flaen yn haeddu “cydnabyddiaeth ariannol barchus” am eu gwaith caled yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plant yng Nghymru o’r Diwedd yn Cael Cynllun Rhyngrwyd Am Ddim yn Dilyn Pwysau gan Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu cynllun yng Nghymru i ddarparu mynediad at y rhyngrwyd i gartrefi plant ysgol Cymru sydd ar hyn o bryd heb gael y gwasanaeth hanfodol hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Darpariaeth prydau ysgol Llafur yn ‘Warth Cenedlaethol’ - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi condemnio’r Blaid Lafur yn hallt am bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru fyddai wedi rhoi prydau ysgol am ddim i bobl plentyn y mae ei deulu yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad yn Dangos fod Angen Llawer Mwy o Waith i Greu Cymru Gyfartal - Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod angen gwneud mwy i greu cymdeithas gyfartal yng Nghymru wedi i adroddiad ddangos fod coronafeirws wedi effeithio’n anghymesur ar rai pobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i’r Rhondda

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru i alw am gynllun peilot o Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AoS y Rhondda yn Cwestiynu’r Gweinidog Iechyd dros y Gwarth Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf

Leanne_speech_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi holi’r Gweinidog Iechyd ynghylch gwarth gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Tlotaf yng Nghymru Ddwywaith yn fwy Tebygol o fod yn yr Ysbyty Oherwydd Covid

Leanne_flag.jpg

Mae’r bobl dlotaf yng Nghymru ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd Covid-19 na’r rhai lleiaf difreintiedig, yn ôl adroddiad newydd gan y Prif Swyddog Meddygol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch Ddata am Ddim i Blant yng Nghymru heb Fynediad at y Rhyngrwyd - Leanne

TONY0022_small.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at y rhyngrwyd wrth i’r cyfnod cloi barhau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu