Newyddion

Leanne yn Gosod Allan Weledigaeth i Wella’r Rhondda wedi Coronafeirws mewn Dogfen Bolisi o Bwys

Leanne_Profile_new.jpeg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i adfer wedi Covid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Sicrhau Gwarant o Wasanaethau dan Arweiniad Meddygon Ymgynghorol yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Royal_Glam_A_E_pic_2019.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi cwestiynau’r Gweinidog Iechyd Llafur ynghylch y tro pedol ar ganoli ysbytai ac wedi llwyddo i gael addewid fod yr hen gynlluniau wedi ‘symud oddi ar y bwrdd’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AoS y Rhondda i Groesawu Digwyddiad Gydag Arweinydd Plaid Cymru

Plenary_pic_email_version_.jpg

Bydd AoS y Rhondda MS ac Arweinydd Plaid Cymru yn cymryd cwestiynau gan ei hetholwyr fel rhan o daith rithiol o gwmpas Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’r Cymoedd yn Haeddu Cynllun Adfywio Economaidd Gydag Adnoddau Digonol – Leanne

 

Leanne_flag.jpg

Dywedodd AoS y Rhondda fod ar y cyn-gymunedau glofaol angen cynllun sylweddol gydag adnoddau digonol i wrthdroi blynyddoedd o danfuddsoddi ac esgeulustod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch fwy o Lefydd mewn Clybiau Brecwast i Blant– Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r Llywodraeth Lafur i gynyddu llefydd mewn clybiau brecwast ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Darlun Gan yr Artist o Bwys Rhyngwladol Kevin Sinnott Ymysg yr Eitemau yn Arwerthiant Plaid Cymru i Godi Arian

auction_snip.JPG

Trefnwyd arwerthiant fydd yn cynnwys celf o bwys i godi arian i ymgyrch ail-ethol Leanne Wood. Ymysg y 14 lot a drefnwyd gan Blaid Cymru yn y Rhondda gan yr artist o bwys rhyngwladol Kevin Sinnott dan y teitl ‘Astudiaeth gynnar ar gyfer ‘Liebestod.’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwobrwywch ein Gweithwyr Rheng-Flaen a Buddsoddi yn y Rhondda medd Leanne yn Ystod ei Haraith i’r Gynhadledd

Leanne_conference_speech_still.png

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod pob gweithiwr rheng-flaen yn haeddu “cydnabyddiaeth ariannol barchus” am eu gwaith caled yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plant yng Nghymru o’r Diwedd yn Cael Cynllun Rhyngrwyd Am Ddim yn Dilyn Pwysau gan Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu cynllun yng Nghymru i ddarparu mynediad at y rhyngrwyd i gartrefi plant ysgol Cymru sydd ar hyn o bryd heb gael y gwasanaeth hanfodol hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Darpariaeth prydau ysgol Llafur yn ‘Warth Cenedlaethol’ - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi condemnio’r Blaid Lafur yn hallt am bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru fyddai wedi rhoi prydau ysgol am ddim i bobl plentyn y mae ei deulu yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad yn Dangos fod Angen Llawer Mwy o Waith i Greu Cymru Gyfartal - Leanne

Leanne_Chwarae_teg_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod angen gwneud mwy i greu cymdeithas gyfartal yng Nghymru wedi i adroddiad ddangos fod coronafeirws wedi effeithio’n anghymesur ar rai pobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu