Newyddion

Arddangos Mynydd Trebanog yn Swyddfa Leanne

Trebanog_Mountain_Painting_pic.JPG

Mae artist lleol wedi rhoi darlun o fynydd ar fenthyg i’r AC Leanne Wood fel cydnabyddiaeth o’i hoffter o gerdded yng nghefn gwlad y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gwtogi Nifer o Brydau Ysgol am Ddim “Am Gynyddu Tlodi a Stigma” Meddai Plaid

tonyspic_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi galw am “newidiadau radical” i brydau ysgol yng Nghymru wedi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gwtogi ar y meini prawf cymhwyster am brydau ysgol am ddim yng Nghymru – penderfyniad fydd ond yn cynyddu tlodi a stigma yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn croesawu ail-agor tri phwll padlo yn y Rhondda

Rhondda AM Leanne Wood has welcomed the reopening of three paddling pools over the summer holidays.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn galw am ateb i broblemau polisi cludiant ysgolion

Mae Leanne Wood wedi gofyn am gael gair â Phennaeth Addysg yr awdurdod lleol mewn ymgais i gael ateb i broblemau cludiant i’r ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â Swyddfa’r Post Ystrad yn ôl, medd Leanne

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi annog busnesau yn Ystrad i ystyried cymryd masnachfraint Swyddfa’r Post yn Ystrad wedi i arian ddod ar gael.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae Trwydded FM i Rhondda Radio yn Hwb Mawr i’n Cymunedau” - Leanne

 

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi llongyfarch Rhondda Radio wedi iddynt ennill bid i gael trwydded i ddarlledu ar y signal FM.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Gwnewch Gymru yn Fecca i seiclo' - Leanne

Leanne seiclo

Dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood y dylai gwaddol buddugoliaeth Geraint Thomas yn y Tour de France atseinio ledled Cymru gyfan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai diffibriliwr newydd i’r Rhondda achub bywydau - Leanne

20180727_110354.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi helpu i ddadorchuddio’r diffibriliwr cyntaf i’w thref enedigol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Gwrthod Polisi Gofal Plant ‘Torïaidd’ Llafur

Llwyncelynbest.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi condemnio polisi gofal plant y Llywodraeth Lafur am gamwahaniaethu yn erbyn aelwydydd tlotach a chreu mwy o anghyfartaledd incwm.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau i Wella Seiclo i Ddechrau yn Dilyn Cyfarfod gyda Leanne

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi cynnal cyfarfod gyda phawb sydd â diddordeb mewn hyrwyddo seiclo yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.