Y Newid Sydd Ei Angen

newid.JPG

 

Dyma agenda radical Leanne er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Mae'r pamffled eang hwn gyda syniadau yn amrywio o addysg i fenter i ddiwygio democrataidd fydd yn rhoi mwy o lais i bobl dros y materion sy’n effeithio arnynt hwy a’u cymunedau. Mae'n ail-gysylltu unigolion â gwleidyddiaeth, a herio’r anobaith sydd wedi bod fwyaf amlwg yng ngoleuni degawd o doriadau a’r bleidlais i adael yr UE.

I ddarllen y pamffled cliciwch YMA


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.