Swydd Newydd - Dyddiad cau 5pm HEDDIW!!

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ers cael fy ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn 2012, dw i wedi gwrthod cymryd y lwfans ychwanegol sy’n mynd at bob arweinydd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dros bedair blynedd, daeth y swm i dros £80,000. Addewais hefyd wrthod y £10,000 o godiad cyflog i bob Aelod Cynulliad a ddaeth i rym ym mis Mai 2016. Dw i wedi bod yn feirniadol iawn o bobl ar gyflogau bras yn derbyn codiadau cyflog mawr, pan roedd gweithwyr ar gyflogau is yn gweld dim codiadau cyflog o gwbl, a dyna pam dw i wedi cymryd y safiad yma.

Mae rheolau’r Cynulliad wedi newid ers Mai 2016. Dw i wedi ceisio gwrthod yr arian fel o’r blaen, ond dyw’r rheolau newydd ddim yn caniatau i fi wneud hynny. Mae’n rhaid i’r cyflog cael ei dalu’n uniongyrchol i fi.

Er mwyn cadw’n driw at fy safiad, ers i’r rheolau newydd yma ddod i rym, dw i wedi sefydlu cyfrif er mwyn talu’r symiau ychwanegol misol hyn i mewn iddo. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers i’r rheolau newydd a’r codiad cyflog ddod i rym .Mae hyn yn golygu fy mod i nawr mewn sefyllfa i gynnig cyfle unigryw i rywun ennill profiad ac achrediad trwy weithio gyda thîm Plaid Cymru yn y Rhondda.

Os oes gennych chi wybodaeth helaeth o gymunedau’r Rhondda, yn cyrraedd y meini prawf ac heb eto cael cyfle i ddangos eich gwir botensial, beth am fynd ati heddiw i wneud cais?

Cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.