Swydd Newydd - Dyddiad cau 5pm HEDDIW!!

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ers cael fy ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn 2012, dw i wedi gwrthod cymryd y lwfans ychwanegol sy’n mynd at bob arweinydd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dros bedair blynedd, daeth y swm i dros £80,000. Addewais hefyd wrthod y £10,000 o godiad cyflog i bob Aelod Cynulliad a ddaeth i rym ym mis Mai 2016. Dw i wedi bod yn feirniadol iawn o bobl ar gyflogau bras yn derbyn codiadau cyflog mawr, pan roedd gweithwyr ar gyflogau is yn gweld dim codiadau cyflog o gwbl, a dyna pam dw i wedi cymryd y safiad yma.

Mae rheolau’r Cynulliad wedi newid ers Mai 2016. Dw i wedi ceisio gwrthod yr arian fel o’r blaen, ond dyw’r rheolau newydd ddim yn caniatau i fi wneud hynny. Mae’n rhaid i’r cyflog cael ei dalu’n uniongyrchol i fi.

Er mwyn cadw’n driw at fy safiad, ers i’r rheolau newydd yma ddod i rym, dw i wedi sefydlu cyfrif er mwyn talu’r symiau ychwanegol misol hyn i mewn iddo. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers i’r rheolau newydd a’r codiad cyflog ddod i rym .Mae hyn yn golygu fy mod i nawr mewn sefyllfa i gynnig cyfle unigryw i rywun ennill profiad ac achrediad trwy weithio gyda thîm Plaid Cymru yn y Rhondda.

Os oes gennych chi wybodaeth helaeth o gymunedau’r Rhondda, yn cyrraedd y meini prawf ac heb eto cael cyfle i ddangos eich gwir botensial, beth am fynd ati heddiw i wneud cais?

Cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.