Mae Angen o hyd am Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood yn atgoffa pobl sy’n byw yn y Rhondda fod rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol yn dal ar waith i helpu pobl sy’n llochesu neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws.

Mae Aelod Senedd y Rhondda hefyd yn diolch i’r holl wirfoddolwyr a ddaeth ymlaen i helpu’r sawl oedd mewn angen yn eu cymunedau. Mewn llythyr at y gwirfoddolwyr, dywedodd: ‘Aeth deg wythnos heibio ers i’r cyfnod cloi ddechrau. Fe wnaethoch oll ymateb i’r alwad am ‘wirfoddolwyr stryd’ i ofalu am bobl ar eu pennau eu hunain, y rhai oedd yn llochesu ac yn hunan-ynysu yn eich stryd neu strydoedd gerllaw.

‘Mae cynlluniau gwirfoddolwyr eraill ar gael mewn llawer ardal, ond pan wnaethom gychwyn, doedd dim llawer ar gael i gefnogi pobl oedd angen help. Ar fyr rybudd, fe wnaeth pobl ymateb i geisiadau am help naill ai trwy neges neu trwy ymateb i’r alwad ar eich grŵp Facebook lleol. Yn y mwyafrif llethol o achosion, atebwyd y ceisiadau hynny am help ymhen munudau. Cefais ymateb gwych gan bobl sydd wedi cael cymorth gwirfoddolwr neu sydd wedi cael tawelwch meddwl o wybod fod y rhwydwaith yno. Yr ydym wedi gallu rhoi tawelwch meddwl pan fo perthnasu yn byw ymhell i ffwrdd.’

Ychwanegodd: ‘Wrth i’r cyfnod cloi lacio a bod y grŵp sy’n llochesu yn cael gwybod y cânt fynd allan, efallai y gall pwynt rhwydwaith o wirfoddolwyr fel hyn ymddangos yn llai amlwg. Fodd bynnag, gwyddom y bydd angen i system tracio ac olrhain sy’n gweithredu’n llawn i bobl fu mewn cysylltiad â’r rhai a brofodd yn bositif hunan-ynysu, ac efallai y bydd llawer o bobl yn y grŵp sy’n llochesu yn dal yn rhy nerfus i fynd allan i siopau –wedi’r cyfan, erys y ‘rhif R ’ yn agos at 1, sydd yn golygu bod y feirws yn dal i ledaenu, felly mae angen o hyd am ein rhwydwaith o wirfoddolwyr.’

Os bydd unrhyw un eisiau dod yn rhan o Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws y Rhondda , cliciwch ar y ddolen isod i’r dudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/650222742465435/

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.