Mae Angen o hyd am Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood yn atgoffa pobl sy’n byw yn y Rhondda fod rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol yn dal ar waith i helpu pobl sy’n llochesu neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws.

Mae Aelod Senedd y Rhondda hefyd yn diolch i’r holl wirfoddolwyr a ddaeth ymlaen i helpu’r sawl oedd mewn angen yn eu cymunedau. Mewn llythyr at y gwirfoddolwyr, dywedodd: ‘Aeth deg wythnos heibio ers i’r cyfnod cloi ddechrau. Fe wnaethoch oll ymateb i’r alwad am ‘wirfoddolwyr stryd’ i ofalu am bobl ar eu pennau eu hunain, y rhai oedd yn llochesu ac yn hunan-ynysu yn eich stryd neu strydoedd gerllaw.

‘Mae cynlluniau gwirfoddolwyr eraill ar gael mewn llawer ardal, ond pan wnaethom gychwyn, doedd dim llawer ar gael i gefnogi pobl oedd angen help. Ar fyr rybudd, fe wnaeth pobl ymateb i geisiadau am help naill ai trwy neges neu trwy ymateb i’r alwad ar eich grŵp Facebook lleol. Yn y mwyafrif llethol o achosion, atebwyd y ceisiadau hynny am help ymhen munudau. Cefais ymateb gwych gan bobl sydd wedi cael cymorth gwirfoddolwr neu sydd wedi cael tawelwch meddwl o wybod fod y rhwydwaith yno. Yr ydym wedi gallu rhoi tawelwch meddwl pan fo perthnasu yn byw ymhell i ffwrdd.’

Ychwanegodd: ‘Wrth i’r cyfnod cloi lacio a bod y grŵp sy’n llochesu yn cael gwybod y cânt fynd allan, efallai y gall pwynt rhwydwaith o wirfoddolwyr fel hyn ymddangos yn llai amlwg. Fodd bynnag, gwyddom y bydd angen i system tracio ac olrhain sy’n gweithredu’n llawn i bobl fu mewn cysylltiad â’r rhai a brofodd yn bositif hunan-ynysu, ac efallai y bydd llawer o bobl yn y grŵp sy’n llochesu yn dal yn rhy nerfus i fynd allan i siopau –wedi’r cyfan, erys y ‘rhif R ’ yn agos at 1, sydd yn golygu bod y feirws yn dal i ledaenu, felly mae angen o hyd am ein rhwydwaith o wirfoddolwyr.’

Os bydd unrhyw un eisiau dod yn rhan o Rwydwaith Cymunedol Coronafeirws y Rhondda , cliciwch ar y ddolen isod i’r dudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/650222742465435/

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.