Arddangos Mynydd Trebanog yn Swyddfa Leanne

Trebanog_Mountain_Painting_pic.JPG

Mae artist lleol wedi rhoi darlun o fynydd ar fenthyg i’r AC Leanne Wood fel cydnabyddiaeth o’i hoffter o gerdded yng nghefn gwlad y Rhondda.

Mae Stephen Inkpen wedi caniatáu i’w ddarlun acrylig o fynydd Trebanog i gael ei arddangos yn swyddfa etholaeth Arweinydd Plaid Cymru yn dilyn arddangosfa yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae’r lliwiau coch llachar a dde fyddir yn y darlun yn ganlyniad i gyflwr sydd ar lygaid Mr Inkpen, ‘Synaesthesia’ sy’n peri ei fod yn cysylltu adeilad, unigolyn neu dirwedd cyfan â lliw penodol.

Dywedodd: “Pan ddeuthum yn ôl i fyw yn y  cymoedd ar ôl bod yn byw yng Nghaerllion, tybiais y buasai’n braf paentio’r Rhondda wedi i mi fod yn paentio pob math o fannau eraill. Penderfynais baentio mynydd Trebanog am mai yno y cefais i fy magu; dyna lle treuliais i lawer o amser yn chwarae yn y  mynyddoedd pan oeddwn yn fachgen bach. Mae’n dwyn atgofion yn ôl i mi.”

Ychwanegodd: “Un dydd ar y cyfryngau cymdeithasol, gwelais fod Leanne wedi bod am dro o gwmpas y mynydd hwn. Roedd y darlun newydd gael ei ddychwelyd ataf ar ôl arddangosfa, felly dyma fi’n meddwl y buasai’n well iddo gael ei arddangos yn swyddfa Leanne yn hytrach na’i gadw yn fy stiwdio i, nad yw’n agored i’r cyhoedd.”

Meddai Leanne: “Rwyf wrth fy modd gyda’r darlun hwn oherwydd ei fod yn cyfleu harddwch garw tirwedd y Rhondda i’r dim. Mae Stephen wedi gwneud gwaith gwych wrth baentio rhyfeddodau’r rhan hwn o’r Rhondda. 

Fel Stephen, rwyf innau’n gyfarwydd â’r mynydd arbennig hwn.  Dringais ef yn ddiweddar, ac yr oedd yn gryn her i’m ffitrwydd, ond yr oedd yn werth pob munud o weld yr olygfa ar y copa.

“Carwn ddiolch i Stephen am fenthyca’r darlun hwn. Mae bellach mewn lle anrhydeddus yn swyddfa f’etholaeth yn Porth lle gall ymwelwyr ei weld yn rhwydd.”

Petai unrhyw un am gael cip ar waith arall Stephen, mae modd ymweld â’i wefan www.carwart.com

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.