Amser Cyfrannu

Cyfri lawr at ddiwrnod codi arian

IMG_0789.jpg

Mis union ar ôl yr apêl ariannol yma, bydd y blychau pleidleisio yn cael eu cau yn un o'r etholiadau mwyaf pwysig i Gymru ers amser maith.

Mae hwn yn etholiad holl bwysig i Gymru. Bydd hi'n agos iawn rhwng Plaid Cymru a Llafur, ac er ein bod yn gwybod bod nifer fawr o bobl wedi blino ar y blaid Lafur, mae gennym lawer o waith i'w wneud er mwyn perswadio'r bobl yna i gefnogi Leanne. Er mwyn gwneud hynny, mae angen eich cefnogaeth chi.

Yma yn y Rhondda rydym yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau y bydd Leanne yn ennill, fel ein bod yn gallu codi'r Gwasanaeth Iechyd yn ôl ar ei draed, fel ein bod yn gallu gwella'r economi a dod â swyddi yn ôl i'r wlad, ac fel bydd plant Cymru yn derbyn addysg o'r radd flaenaf.

Gobeithiwn y byddwch yn fodlon addo rhoi cyfraniad ar 5 Ebrill. Ein gobaith yw codi £1,000 er mwyn i ni all archebu posteri gardd - mae mwy o bobl nag erioed wedi gofyn am un, ac am olygfa fyddai gweld cannoedd ohonyn nhw'n cael eu codi ar hyd a lled y Rhondda.

Cefnogwch Leanne os gwelwch chi'n dda. Gwnewch addewid i gyfrannu ar 5 Ebrill. 

NEWYDD DDECHRAU
£1,000.00

Faint y byddwch yn addo rhoi ar 10:00 yh BST on April 05 2016?


Dangos 3 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.