Leanne Croesawi Adferiad Signalau Ffôn Symudol yn y Porth

Mobile_phone_mast_pic_Trebanog.jpg

Mae AC Y Rhondda wedi cyfarfod ag arbenigwyr telathrebu i gael adroddiad ar y gwasanaethau yn ardal y Porth.

Cyfarfu Leanne Wood AC â pheirianwyr o EE ac Ericsson, yn ogystal â Chyfarwyddwr BT Cymru, Nick Speed, i glywed sut maen nhw wedi bod yn gweithio i adfer gwasanaethau yn dilyn ymosodiad llosgi bwriadol ar fast.

Cafodd y safle - ar y mynydd uwchben Birchgrove yn y Porth - ei dargedu gan losgwr bwriadol y mis diwethaf. Roedd pythefnos cyn y gallai peirianwyr fynd ar y safle oherwydd ymchwiliadau parhaus a gwiriadau diogelwch.

Mae gwaith di-dor wedi'i wneud ers dechrau'r mis i adfer gwasanaethau'n llawn dros y penwythnos.

Fel mesur dros dro, gosododd peirianwyr fast symudol yng Nghanolfan Gymunedol Waun Wen yn Nhrebanog i adfer peth o'r signal coll.

Meddai Leanne: “Ers y llosgi bwriadol bron i bedair wythnos yn ôl, rwyf wedi derbyn llawer o gwynion gan bobl sy'n rhwystredig oherwydd na allent ddefnyddio gwasanaethau ffôn symudol a rhyngrwyd. Mae fy swyddfa etholaethol yn y Porth felly rwy'n gwybod pa mor anghyfleus mae hyn wedi bod.

“Roedd yn galonogol clywed gan y peirianwyr am yr ymdrech enfawr i adfer gwasanaethau trwy waith atgyweirio mast y BBC uwchben Birchgrove ac wrth osod mast dros dro yng nghanolfan Gymunedol Waun Wen yn Nhrebanog.

“Doeddwn i ddim wedi gwerthfawrogi lefel y difrod a achoswyd gan yr ymosodiad llosgi bwriadol nes i mi siarad gyda’r peirianwyr sydd â’r dasg o reoli’r atgyweiriadau.

“Mae wedi cymryd llawer o waith a chost i atgyweirio’r difrod. Rwyf wedi cael sicrwydd bod y sawl sydd dan amheuaeth wedi cael ei arestio, ond er mwyn amddiffyn rhag ymosodiadau pellach yn y dyfodol, mae mesurau diogelwch ychwanegol i gael eu rhoi ar waith.

“Yn y cyfamser, gall unrhyw un a hoffai gael cymorth gyda iawndal o ganlyniad i darfu ar eu gwasanaethau wneud apwyntiad gyda fy swyddfa - rydym yn falch o gynnig cymorth. E-bostiwch Leanne.wood@cynulliad.cymru neu ffoniwch 01443 681420 i wneud apwyntiad. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.