Leanne Croesawi Adferiad Signalau Ffôn Symudol yn y Porth

Mobile_phone_mast_pic_Trebanog.jpg

Mae AC Y Rhondda wedi cyfarfod ag arbenigwyr telathrebu i gael adroddiad ar y gwasanaethau yn ardal y Porth.

Cyfarfu Leanne Wood AC â pheirianwyr o EE ac Ericsson, yn ogystal â Chyfarwyddwr BT Cymru, Nick Speed, i glywed sut maen nhw wedi bod yn gweithio i adfer gwasanaethau yn dilyn ymosodiad llosgi bwriadol ar fast.

Cafodd y safle - ar y mynydd uwchben Birchgrove yn y Porth - ei dargedu gan losgwr bwriadol y mis diwethaf. Roedd pythefnos cyn y gallai peirianwyr fynd ar y safle oherwydd ymchwiliadau parhaus a gwiriadau diogelwch.

Mae gwaith di-dor wedi'i wneud ers dechrau'r mis i adfer gwasanaethau'n llawn dros y penwythnos.

Fel mesur dros dro, gosododd peirianwyr fast symudol yng Nghanolfan Gymunedol Waun Wen yn Nhrebanog i adfer peth o'r signal coll.

Meddai Leanne: “Ers y llosgi bwriadol bron i bedair wythnos yn ôl, rwyf wedi derbyn llawer o gwynion gan bobl sy'n rhwystredig oherwydd na allent ddefnyddio gwasanaethau ffôn symudol a rhyngrwyd. Mae fy swyddfa etholaethol yn y Porth felly rwy'n gwybod pa mor anghyfleus mae hyn wedi bod.

“Roedd yn galonogol clywed gan y peirianwyr am yr ymdrech enfawr i adfer gwasanaethau trwy waith atgyweirio mast y BBC uwchben Birchgrove ac wrth osod mast dros dro yng nghanolfan Gymunedol Waun Wen yn Nhrebanog.

“Doeddwn i ddim wedi gwerthfawrogi lefel y difrod a achoswyd gan yr ymosodiad llosgi bwriadol nes i mi siarad gyda’r peirianwyr sydd â’r dasg o reoli’r atgyweiriadau.

“Mae wedi cymryd llawer o waith a chost i atgyweirio’r difrod. Rwyf wedi cael sicrwydd bod y sawl sydd dan amheuaeth wedi cael ei arestio, ond er mwyn amddiffyn rhag ymosodiadau pellach yn y dyfodol, mae mesurau diogelwch ychwanegol i gael eu rhoi ar waith.

“Yn y cyfamser, gall unrhyw un a hoffai gael cymorth gyda iawndal o ganlyniad i darfu ar eu gwasanaethau wneud apwyntiad gyda fy swyddfa - rydym yn falch o gynnig cymorth. E-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01443 681420 i wneud apwyntiad. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.