Arweinydd Plaid yn herio Owen Smith dros ei iaith gamarweiniol am ffoaduriaid

 MH_050716_Plaid_Cymru_032.JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu Owen Smith AS sydd yn y ras i arwain y blaid Lafur am gamarwain ei gynulleidfa ac o chwarae ar ofnau pobl yn y ddadl dros ffoaduriaid yn y DG.

Bu i’r New Statesman adrodd yn gynharach yr wythnos hon fod Mr Smith wedi honni fod “nifer sylweddol” o bobl yn dianc o’r Dwyrain Canol wedi cyrraedd ein ei ardal leol yn ne Cymru.

Dengys ffigyrau a gyhoeddwyd ddoe (Awst 25ain) mai’r ffigwr cywir ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd 18 o ffoaduriaid. Cyn hynny, nid oedd yr awdurdod lleol wedi derbyn yr un person.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Hyd yma, mae’r ddadl ynghylch ffoaduriaid wedi ei gyrru gan ofn a chamwybodaeth.

“Mae clywed rhywun sy’n ceisio am arweinyddiaeth Llafur, ac o bosib arweinydd Llafur, yn ymuno yn hyn drwy gamarwain yn chwarae ar ofnau pobl ac yn fater o bryder.

“Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn 18 o ffoaduriaid yn ffoi’r rhyfel yn Syria, ond mae’r AS dros Bontypridd yn honni fod “nifer sylweddol” o bobl o’r Dwyrain Canol wedi dod i dde Cymru.

“Mae sylwadau camarweiniol o’r fath yn achosi difrod i’n cymunedau. Rwy’n condemnio gwleidyddion o bob plaid sy’n defnyddio iaith mor ymfflamychol, ac sy’n ceisio rhannu pobl ac apelio i wleidyddiaeth y dde eithafol.

“Ni ddylai’r hyn a glywn gan UKIP droi’n iaith prif ffrwd gwleidyddiaeth.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.