Arweinydd Plaid yn herio Owen Smith dros ei iaith gamarweiniol am ffoaduriaid

 MH_050716_Plaid_Cymru_032.JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu Owen Smith AS sydd yn y ras i arwain y blaid Lafur am gamarwain ei gynulleidfa ac o chwarae ar ofnau pobl yn y ddadl dros ffoaduriaid yn y DG.

Bu i’r New Statesman adrodd yn gynharach yr wythnos hon fod Mr Smith wedi honni fod “nifer sylweddol” o bobl yn dianc o’r Dwyrain Canol wedi cyrraedd ein ei ardal leol yn ne Cymru.

Dengys ffigyrau a gyhoeddwyd ddoe (Awst 25ain) mai’r ffigwr cywir ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd 18 o ffoaduriaid. Cyn hynny, nid oedd yr awdurdod lleol wedi derbyn yr un person.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Hyd yma, mae’r ddadl ynghylch ffoaduriaid wedi ei gyrru gan ofn a chamwybodaeth.

“Mae clywed rhywun sy’n ceisio am arweinyddiaeth Llafur, ac o bosib arweinydd Llafur, yn ymuno yn hyn drwy gamarwain yn chwarae ar ofnau pobl ac yn fater o bryder.

“Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn 18 o ffoaduriaid yn ffoi’r rhyfel yn Syria, ond mae’r AS dros Bontypridd yn honni fod “nifer sylweddol” o bobl o’r Dwyrain Canol wedi dod i dde Cymru.

“Mae sylwadau camarweiniol o’r fath yn achosi difrod i’n cymunedau. Rwy’n condemnio gwleidyddion o bob plaid sy’n defnyddio iaith mor ymfflamychol, ac sy’n ceisio rhannu pobl ac apelio i wleidyddiaeth y dde eithafol.

“Ni ddylai’r hyn a glywn gan UKIP droi’n iaith prif ffrwd gwleidyddiaeth.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.