Rhaid i’r Llywodraeth Lafur Wneud yn Well gyda Gwasanaethau i Gynnal Merched a Gollodd Fabanod yn Gynnar – Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae aelod Cynulliad y Rhondda wedi condemnio difrawder Llafur yn hallt ar fater gwella gwasanaethau cefnogi i famau a gollodd fabanod yn gynnar.

Yr oedd Leanne Wood AC yn ymateb i ddatganiad hwyr gan Weinidog Iechyd Llywodraeth Cymru am yr angen i beri newidiadau i’r gwasanaeth fu dan ofal Llafur ers 1999.

Gwnaed datganiad y Gweinidog Iechyd Llafur ar yr angen i ailwampio gofal i famau a gollodd fabanod yn gynnar yn eu beichiogrwydd yn sgil cyfres o adroddiadau damniol ar yr adran famolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Yn y datganiad, mae’r Gweinidog Iechyd yn cyfeirio at y ffaith fod swyddogion yn dal i ystyried cynnwys adroddiad oedd yn annog gwasanaeth gofal mamolaeth mwy trugarog yng Nghymru a gyhoeddwyd naw mis yn ôl.

“Rwyf wedi bod mewn cysylltiad â nifer o bobl o’r Rhondda a gafodd eu trin yn gywilyddus yn dilyn camgymeriadau gan yr adran famolaeth.” meddai Ms Wood.

“Rwyf wedi siarad ag eraill a gollodd fabanod yn gynnar yn eu beichiogrwydd. Un o’r pethau mwyaf dychrynllyd i ddod allan o’r adroddiadau damniol i wasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yw’r ansensitifrwydd a wynebwyd gan rai rhieni trallodus, a’r ffaith nad oedd neb wedi gwrando arnynt. Rwy’n gweld patrymau yma.

“Ar adegau mor anodd, mae ar bobl angen cydymdeimlad, cefnogaeth a chynnig cwnsela. Mae angen i rywun wrando arnynt.

“Yn y datganiad diweddaraf hwn, mae’r Gweinidog Iechyd yn sôn bod ei swyddogion yn ystyried adroddiad am wella’r gofal i’r sawl gollodd fabanod yn gynnar yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad hwnnw ym mis Medi llynedd.

“Lle mae’r brys? Faint o rieni y gwnaed tro gwael â hwy yn y cyfnod hwnnw oherwydd methiant i weithredu’n gynt? Faint o rieni trallodus a orfodwyd i fod gyda rhieni newydd ar wardiau mamolaeth?

“Bu Llafur yn gyfrifol am y gwasanaeth iechyd ers 1999. Mae gan Weinidogion Iechyd Llafur hanes o lechu y tu ôl i’r Byrddau Iechyd a methu â chymryd cyfrifoldeb dros eu diffyg arweiniad.

“Does dim atebolrwydd.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae staff y GIG dan ddigon o bwysau fel y mae hi. Y peth diwethaf maent ei angen - a’r peth diwethaf mae ar gleifion y GIG yng Nghymru ei angen - yw Llywodraeth sy’n troi fel cwch mewn dŵr ac yn cuddio rhag ei gyfrifoldebau, yn methu a gwneud y gwelliannau sydd eu hangen.

“Hyd nes y cawn arweiniad o frig y llywodraeth, ni fydd problemau yn y gwasanaeth yn cael eu trin.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.