Arweinydd Plaid Cymru yn Galw am Weithredu yn Erbyn Busnesau sy’n Gwrthod Talu’r Isafswm Cyflog

MH_050716_Plaid_Cymru_032.JPG 

Fe wnaeth Leanne Wood ddefnyddio Cwestiynau i’r Prif Weinidog yr wythnos hon er mwyn dwyn y Prif Weinidog i gyfrif dros am y ffaith bod busnesau Cymreig yn gwrthod talu’r isafswm cyflog.

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos na chafodd yr un busnes yng Nghymru ei erlid am dalu cyflog sydd yn llai na’r isafswm cyflog. Yn ól Leanne Wood mae hyn yn engraifft amlwg o “ecsbloetio”.

Nododd Leanne Wood ei bod wedi ysgrifennu at Theresa May gan erfyl arni i wneud popeth o fewn ei phŵer i roi terfyn ar gyflogwyr diegwyddor.

“Mae’n sgandal bod cyflogwyr diegwyddor sydd yn egsbloetio gweithwyr ac mae’n rhaid rhoi terfyn ar hyn.

“Rydym wedi gweld nifer o achosion yng Nghymru o fusnesau yn codi tâl ar lety gan ei dynnu o’u cyflog.

“Nid yw’r gweithwyr hyn mewn undeb ac mae’n nhw’n aml yn derbyn llai na’r isafswm cyflog.

“Mae gweithwyr o dramor yn cael eu hecsbloetio ac mae’r cyflogwyr felly yn tandorri gweithwyr Cymreig. Mae’r ddau fath weithiwr yn colli allan.

“Yn gynharach, fe wnaeth Prif Weinidog a minnau gwrdd â’r Ysgrifennydd Gwladol, oedd i weld yn benderfynol o wrthod y ffeithiau a’r dystiolaeth ynghylch y gwir reswm nad yw cyflogau’n codi.

“Rwyf wedi ysgrifennu at Theresa May gan alw arni i wneud popeth o fewn ei gallu er mwyn mynd i’r afael â’r broblem gynyddol hon.

“Mae’n hanfodol bod gweithwyr Cymru ddim yn colli allan a bod gweithwyr o dramor ddim yn cael bai ar gam am weithredoedd annheg ac anfoesol cyflogwyr diegwyddor.”

Os ydych chi eisiau cefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.