Leanne yn Cefnogi Ymgyrch Newydd am Iechyd Meddwl Dynion

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yn cefnogi ymgyrch newydd sy’n annog dynion i siarad am eu hiechyd meddwl.

Mae Talking Is A Lifeline yn cael ei lansio yfory (IAU CHWEFROR 21) gan ymgyrch Amser i Newid Cymru i fynd i’r afael â’r gwarth mae llawer o ddynion yn deimlo am ddatgelu eu teimladau.

Yn ôl yr elusen, Campaign Against Living Miserably, dim ond 55% o ddynion a grybwyllodd deimlo’n isel iawn oedd wedi dweud eu bod wedi siarad â rhywun am y peth.

Llynedd, disgrifiwyd cyfradd hunanladdiadau ymysg dynion yng Nghymru gan bwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel “argyfwng cenedlaethol.” Yn 2017, cymerodd  360 o bobl eu bywydau eu hunain yng Nghymru – y ffigwr uchaf a gofnodwyd ers 1981 – a dynion oedd 278 o’r rhain.

“Am nifer o resymau, mae llawer o ddynion yn aml yn gyndyn o siarad am eu teimladau,” meddai Ms Wood. “Fe all fod pwysau i fod yn macho a pheidio â sôn am deimlo’n isel neu’n anhapus. Mae disgwyl i ddynion ‘fod yn wrol’.

“Mae angen herio’r rhwystrau cymdeithasol hyn sydd yn atal  dynion rhag datgelu eu teimladau am eu bod yn costio bywydau bob wythnos yng Nghymru.

“Buaswn yn annof unrhyw un sydd â phryderon am ffrind neu rywun sy’n annwyl  i ddechrau sgwrsio â hwy; byddwch yn glust i wrando a gofyn a ydyn nhw’n iawn. Ymgyrch yw hon am wneud yn siŵr nad yw dynion yn ddioddef yn dawel.”   

Ymunwch â’r sgwrs gyda #TalkingIsALifeline neu e-bostiwch [email protected]  am fwy o wybodaeth.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.