Arweinydd Plaid Cymru yn Ymweld â Chwmni Anweddydd Canabis

Medipen_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cwrdd â’r bobl y tu ôl o gwmni sy’n arwain y farchnad o ran gwerthu anweddydd canabis cyfreithlon ledled y byd.

Ymwelodd arweinydd Plaid Cymru â phencadlys Medipen yn ardal Pentwyn Caerdydd i ddod i wybod mwy am eu cynnyrch sydd yn cynnwys CBD (cannabidiol), cyfansoddyn anseicoweithredol sy’n deillio o ganabis.

Yn yr adeiladau oddi ar Rodfa’r Dwyrain, dysgodd Leanne fwy am y treialon y mae Medipen yn eu cynnal i brofi’r manteision iechyd posib sy’n gysylltiedig â’r cynnyrch.

Mae’r ymweliad yn dilyn ymlaen o lythyr yr wythnos hon at yr Ysgrifennydd Cartref newydd Sajid Javid, am yr angen i ail-restru canabis dan delerau Deddf Camddefnyddio Cyffuriau er mwyn ehangu cwmpas yr ymchwil i ganabis at ddibenion meddygol.

Wedi’r ymweliad, dywedodd Leanne: “Yr oedd yn wych cwrdd â’r tîm yn Medipen i weld y gwaith maent yn wneud a dysgu mwy am fanteision iechyd posib yr anweddydd maent yn werthu.

“Mae’r cwmni Cymreig hwn yn arwain y farchnad ledled y byd yn eu maes. Clywais am ganlyniadau cynnar eu hymchwil labordy i fanteision ehangach yr anweddydd maent yn werthu. Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt o ran dod â’r profion hyn i fwcwl ac ehangu eu busnes.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’n rhwystredig fod cwmnïau yn y DG fel Medipen yn cael eu rhwystro gan y cyfyngiadau presennol ynghylch canabis sydd yn neddf Camddefnyddio Cyffuriau. Byddai newid yn y gyfraith yn galluogi cynnal mwy o ymchwil i briodweddau meddyginiaethol cynhyrchion canabis eraill.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr Ysgrifennydd Cartref Torïaidd newydd yn dod i’w swydd gyda pheth tosturi ac ystyriaeth i’r bobl hynny â chyflyrau fel MS neu ganser sy’n galw am allu defnyddio canabis ar seiliau meddygol. Gallai hyn fod yn weithred gyntaf ardderchog iddo.

“Mae telerau’r ddadl bellach wedi newid ac y mae gan lawer farn am fanteision meddygol canabis i rai pobl. Mae’n hen bryd i Lywodraeth San Steffan sylweddoli hyn a gwneud y peth iawn i’r miloedd o bobl sy’n crefu am ryddhad o boen heb orfod defnyddio meddyginiaeth rhy gryf.

“Mae’r ymgyrch i ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru yn haeddu cefnogaeth fel y gallwn gymryd y penderfyniadau hyn ein hunain a helpu pobl y mae’r cyffur hwn yn rhoi rhyddhad mawr iddynt.”

Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.