Arweinydd Plaid Cymru yn Ymweld â Chwmni Anweddydd Canabis

Medipen_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cwrdd â’r bobl y tu ôl o gwmni sy’n arwain y farchnad o ran gwerthu anweddydd canabis cyfreithlon ledled y byd.

Ymwelodd arweinydd Plaid Cymru â phencadlys Medipen yn ardal Pentwyn Caerdydd i ddod i wybod mwy am eu cynnyrch sydd yn cynnwys CBD (cannabidiol), cyfansoddyn anseicoweithredol sy’n deillio o ganabis.

Yn yr adeiladau oddi ar Rodfa’r Dwyrain, dysgodd Leanne fwy am y treialon y mae Medipen yn eu cynnal i brofi’r manteision iechyd posib sy’n gysylltiedig â’r cynnyrch.

Mae’r ymweliad yn dilyn ymlaen o lythyr yr wythnos hon at yr Ysgrifennydd Cartref newydd Sajid Javid, am yr angen i ail-restru canabis dan delerau Deddf Camddefnyddio Cyffuriau er mwyn ehangu cwmpas yr ymchwil i ganabis at ddibenion meddygol.

Wedi’r ymweliad, dywedodd Leanne: “Yr oedd yn wych cwrdd â’r tîm yn Medipen i weld y gwaith maent yn wneud a dysgu mwy am fanteision iechyd posib yr anweddydd maent yn werthu.

“Mae’r cwmni Cymreig hwn yn arwain y farchnad ledled y byd yn eu maes. Clywais am ganlyniadau cynnar eu hymchwil labordy i fanteision ehangach yr anweddydd maent yn werthu. Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt o ran dod â’r profion hyn i fwcwl ac ehangu eu busnes.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’n rhwystredig fod cwmnïau yn y DG fel Medipen yn cael eu rhwystro gan y cyfyngiadau presennol ynghylch canabis sydd yn neddf Camddefnyddio Cyffuriau. Byddai newid yn y gyfraith yn galluogi cynnal mwy o ymchwil i briodweddau meddyginiaethol cynhyrchion canabis eraill.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr Ysgrifennydd Cartref Torïaidd newydd yn dod i’w swydd gyda pheth tosturi ac ystyriaeth i’r bobl hynny â chyflyrau fel MS neu ganser sy’n galw am allu defnyddio canabis ar seiliau meddygol. Gallai hyn fod yn weithred gyntaf ardderchog iddo.

“Mae telerau’r ddadl bellach wedi newid ac y mae gan lawer farn am fanteision meddygol canabis i rai pobl. Mae’n hen bryd i Lywodraeth San Steffan sylweddoli hyn a gwneud y peth iawn i’r miloedd o bobl sy’n crefu am ryddhad o boen heb orfod defnyddio meddyginiaeth rhy gryf.

“Mae’r ymgyrch i ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru yn haeddu cefnogaeth fel y gallwn gymryd y penderfyniadau hyn ein hunain a helpu pobl y mae’r cyffur hwn yn rhoi rhyddhad mawr iddynt.”

Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.