Leanne yn galw am Archwiliad Trylwyr i’r Ymchwiliad Gwasanaethau Mamolaeth

160620_LW_headshot_crop.jpg

Mae Leanne Wood, AC Rhondda wedi gofyn i fwrdd iechyd i ymestyn y cyfnod ymchwiliad gwasanaethau mamolaeth mewn Ysbyty yn dilyn nifer o ddigwyddiadau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  yn mynd i gynnal  adolygiad yn dilyn adnabyddiaeth o 43  o ‘’ddeilliannau gwrthwynebus’’ yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant rhwng Ionawr 2016 a Medi 2018. Bydd rhan o’r ymchwiliad yn  archwilio os yw ‘’pob gweithred  briodol wedi digwydd ar y pryd.”      

Mewn ymateb i’r digwyddiadau, mae’r bwrdd iechyd wedi recriwtio staff ychwanegol yn cynnwys meddyg, mydwraig ymgynghorol a 15 o fydwragedd.  Maent hefyd yn hysbysebu am staff meddygol ychwanegol - yn cynnwys ymgynghorydd - ac wedi sicrhau cefnogaeth mydwraig uwch o fyrddau iechyd cyfagos.       

Dywedodd Ms Wood: Mae’n ofidus i glywed am yr adolygiad hwn. Mae ymchwiliadau o’r math hyn yn anghyffredin ac nid yn cael eu hymchwilio ar fympwy.   

“Mae’n amlwg wrth yr ymgyrch recriwtio sy’n cael ei gynnal gan Gwm Taf wrth iddynt gydnabod y broblem fod yna fater o bryder wedi bod yn yr adran famolaeth.  

“Rwy’n gobeithio bydd yr apwyntiadau newydd a’r apwyntiadau sydd ar y gweill yn cael dylanwad ar gywiro’r hyn ddigwyddodd yn yr adran ac yn ysgafnhau’r pwysau ar y staff presennol.     

“Buaswn yn hoffi gofyn i unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan yr achos hwn a heb glywed gan y bwrdd iechyd i gysylltu â nhw mor fuan â phosib. Buaswn hefyd, os yw ar gael yn gofyn am wasanaeth cynghori oherwydd mae datrys materion fel hyn yn gallu bod yn drawmatig ddifrifol, oni bai fod hyn wedi digwydd yn barod.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwyf yn cwestiynu’r penderfyniad i gyfyngu’r ymchwiliad i gyfnod o ddwy flynedd a hanner rhwng Ionawr 2016 a Medi 2018. Rwyf wedi clywed am ddigwyddiadau yn ymwneud ag adran famolaeth yr ysbyty ddigwyddodd cyn y cyfnod hwn sy’n gofyn am ymchwiliadau pellach.  

“I fynd i wraidd y mater dylai’r ymchwiliad gasglu gwybodaeth a ffeithiau  llawn ar y mater.  

“Byddaf yn ysgrifennu at brif weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf i chwennych na ddylai fod unrhyw gyfyngiad amser yn cael ei roi ar yr ymchwiliad a’u bod yn archwilio i gyfnod yn y gorffennol sy’n berthnasol.’’ 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.