Rhaid i Adolygiad Fynd at Wraidd Methiannau Mewn Gwasanaeth Mamolaeth - Leanne

 

Mae Leanne Wood wedi croesawu adolygiad allanol eang ei gwmpas i wasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Cynhelir yr adolygiad gan Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a Gynaecolegwyr, ac y mae’n dilyn y newyddion fod ymddiriedolaeth yr ysbyty wedi gweld 20 achos o farwenedigaeth a chwe achos o fabanod yn marw yn fuan wedi eu geni rhwng Ionawr 2016 a Medi 2018.

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur yng Nghymru y bydd yr adolygiad hwn yn cychwyn yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf a chyhoeddir y canfyddiadau yng ngwanwyn 2019. 

Mewn datganiad, dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething, y bydd yr adolygiad ‘hefyd yn rhoi cyngor ar unrhyw ofynion am ymestyn yr adolygiadau achos ôl-weithredol (cyn Ionawr 2016).’

Croesawodd AC y Rhondda Leanne Wood y posibilrwydd o ymestyn cyfnod yr adolygiad – rhywbeth y bu hi’n galw amdano ers y cychwyn.

Dywedodd: “Mae’n bwysig i’r adolygiad fynd at wraidd y rheswm pam y bu cymaint o fabanod farw mewn cyfnod mor fyr o amser. I gael yr esboniad llawnaf, mae angen i’r adolygiad fod yn ddigon hyblyg i fynd yn ôl mor bell ag sydd angen i weld beth a achosodd hyn. Dyna pam y gelwais am estyniad o gyfnod yr ymchwiliad.

“Cadarnhawyd hyn yn nes ymlaen gan nifer o bobl a gysylltodd â’m swyddfa i gwyno am ddigwyddiadau afreolaidd gyda gwasanaethau mamolaeth Cwm Taf y tu allan i’r terfyn amser cul a osodwyd i ddechrau.

“Mae pobl wedi sôn wrthyf am ddigwyddiadau mor  gynnar â degawd yn ôl. Os bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi rhyw fath o gyd-destun i’r methiannau yng Nghwm Taf yna mae’n iawn eu hystyried a chraffu’n fanwl arnynt.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae hwn yn bwnc emosiynol iawn i lawer o bobl. Mae’r newyddion wedi ail-agor llawer o greithiau emosiynol i rieni. Y canlyniadau gorau oll yn awr fyddai i adolygiad eang nodi pa fethiannau oedd yn y system i sicrhau na fydd hyn yn digwydd byth eto.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.