Rhaid i Adolygiad Fynd at Wraidd Methiannau Mewn Gwasanaeth Mamolaeth - Leanne

 

Mae Leanne Wood wedi croesawu adolygiad allanol eang ei gwmpas i wasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Cynhelir yr adolygiad gan Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a Gynaecolegwyr, ac y mae’n dilyn y newyddion fod ymddiriedolaeth yr ysbyty wedi gweld 20 achos o farwenedigaeth a chwe achos o fabanod yn marw yn fuan wedi eu geni rhwng Ionawr 2016 a Medi 2018.

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur yng Nghymru y bydd yr adolygiad hwn yn cychwyn yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf a chyhoeddir y canfyddiadau yng ngwanwyn 2019. 

Mewn datganiad, dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething, y bydd yr adolygiad ‘hefyd yn rhoi cyngor ar unrhyw ofynion am ymestyn yr adolygiadau achos ôl-weithredol (cyn Ionawr 2016).’

Croesawodd AC y Rhondda Leanne Wood y posibilrwydd o ymestyn cyfnod yr adolygiad – rhywbeth y bu hi’n galw amdano ers y cychwyn.

Dywedodd: “Mae’n bwysig i’r adolygiad fynd at wraidd y rheswm pam y bu cymaint o fabanod farw mewn cyfnod mor fyr o amser. I gael yr esboniad llawnaf, mae angen i’r adolygiad fod yn ddigon hyblyg i fynd yn ôl mor bell ag sydd angen i weld beth a achosodd hyn. Dyna pam y gelwais am estyniad o gyfnod yr ymchwiliad.

“Cadarnhawyd hyn yn nes ymlaen gan nifer o bobl a gysylltodd â’m swyddfa i gwyno am ddigwyddiadau afreolaidd gyda gwasanaethau mamolaeth Cwm Taf y tu allan i’r terfyn amser cul a osodwyd i ddechrau.

“Mae pobl wedi sôn wrthyf am ddigwyddiadau mor  gynnar â degawd yn ôl. Os bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi rhyw fath o gyd-destun i’r methiannau yng Nghwm Taf yna mae’n iawn eu hystyried a chraffu’n fanwl arnynt.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae hwn yn bwnc emosiynol iawn i lawer o bobl. Mae’r newyddion wedi ail-agor llawer o greithiau emosiynol i rieni. Y canlyniadau gorau oll yn awr fyddai i adolygiad eang nodi pa fethiannau oedd yn y system i sicrhau na fydd hyn yn digwydd byth eto.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.