Deiseb Mast Ffôn Treorci a Chwmparc

Yn dilyn cynlluniau Vodaphone i godi mast newydd yng nghyfnewidfa Treorci, a gan wybod pa mor wael y mae signal symudol yng Nghwmparc, galwn ar Vodaphone i edrych eto ar y safle, gan ei godi ychydig yn bellach lawr y cwm, mewn man bydd yn rhoi gwell gwasanaeth i Gwmparc a Threorci yr un pryd. 

Llofnodwch isod os ydych chi'n cytuno. Diolch am eich cefnogaeth.

 

 Petition_map.jpg

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • Danny Grehan
    signed 2017-01-23 13:07:12 +0000