Lansiad maniffesto yn cyflwyno’r ‘rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol’

 Shadowcabinetheadshot6small.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid yn cynnig yr arweinyddiaeth gref sydd ei angen ar Gymru yn wyneb yr argyfwng economaidd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd dur yn y DU.

Wrth siarad cyn lansiad maniffesto Plaid Cymru yng Nghaerdydd y bore yma, dywedodd Leanne Wood y byddai ei phlaid yn cyflwyno’r “rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol ers dechrau datganoli” gyda chynlluniau uchelgeisiol ond cyraeddadwy i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach.

Ychwanegodd hi fod ar Gymru angen llywodraeth newydd nawr gyda’r syniadau a’r egni angenrheidiol i drawsnewid cyflwr economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Wrth siarad cyn lansiad maniffesto Plaid Cymru, dywedodd Leanne Wood:
“Mae Plaid Cymru yn mynd i’r etholiad hwn gyda’r rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol ers dechrau datganoli.

“Heddiw, byddwn yn amlinellu syniadau beiddgar ac arloesol i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach drwy drawsnewid cyflwr ein heconomi a’n gwasanaethau cyhoeddus.

“Buddsoddi mewn isadeiledd, torri amseroedd aros, sicrhau gofal am ddim i’r henoed a chefnogi athrawon yw dim ond rhai o’r ffyrdd y mae Plaid Cymru yn bwriadu gwella bywydau pawb sy’n byw yng Nghymru.

“Gyda’n cenedl yn wynebu argyfwng economaidd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd dur yn y DU, mae ar Gymru angen arweinyddiaeth gref a chyfeiriad clir fwy nag erioed o’r blaen.

“Mae cyfrifoldeb wrth galon ein rhaglen lywodraeth. Gyda chynllun i Gymru sydd wedi’w wirio’n annibynnol a’i gostio’n llawn, rydym yn hyderus fod y maniffesto hwn yn cynrychioli’r bennod gyntaf mewn cyfnod o well llywodraethiant i’n gwlad.

“Nawr, mae ar Gymru angen llywodraeth newydd gyda’r uchelgais a’r egni angenrheidiol i arwain ein cenedl i lwyddiant. Dyna mae Plaid Cymru yn ei gynnig fis Mai.”

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.