Leanne yn ymweld â Mametz adeg canmlwyddiant y frwydr waedlyd

Mametz_line-up_edit.jpeg 

Yr oedd AC y Rhondda Leanne Wood yn rhan o ddirprwyaeth i ogledd Ffrainc i goffau’r milwyr o Gymru a laddwyd yn ystod Brwydr y Somme yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yr oedd arweinydd Plaid Cymru ym Mametz i dalu teyrnged i’r lladdedigion o’r 38ain Adran (Gymreig) adeg canmlwyddiant y frwydr waedlyd. Erbyn diwedd y pum diwrnod o frwydro i gymryd coed Mametz o ddwylo’r milwyr Almaenig oedd wedi ymsefydlu yno, yr oedd rhyw 4,000 o ddynion o’r 38ain Adran (Gymreig) wedi eu lladd neu eu clwyfo.

Ar wahân i Leanne, yr oedd cysylltiad arall â’r Rhondda yn y digwyddiad wrth i Gôr Meibion Treorci gael eu gwahodd i ganu emynau yn ystod y seremoni.

Yr oedd y cerflunydd o Gymro David Petersen, a greodd y cerflun o ddraig goch Cymru fel canolbwynt i’r safle bron i 30 mlynedd yn ôl, hefyd yn bresennol.

“Mae’n bwysig cydnabod a chofio’r golled drom a disynnwyr o fywydau Cymreig ym mrwydr Coed Mametz. Mae’r cerflun trawiadol o ddraig yno yn gofeb deilwng i’r dynion hynny.” meddai Ms Wood.

“Mae’n bwysig i ni gofio achlysuron fel hyn – a ddigwyddodd rai cenedlaethau yn ôl yn unig – fel na fyddwn fyth yn dychwelyd i’r dyddiau hynny pan gollwyd cymaint o fywydau ifanc mewn modd mor erchyll.

“Cafodd dros bedair mil o wŷr, tadau, meibion, brodyr oll eu lladd, yn ymladd am eu bywydau a bywydau eu cymrodyr, ynghyd yn y frwydr hon.

“Fe fyddai llawer ohonynt wedi dod o’r Rhondda. Does ond rhaid i chi weld y rhestrau o enwau ar gofadeiliau fel yr un yn y Porth i sylweddoli pris mor drwm a dalwyd gan ein trefi a’n pentrefi.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.