Leanne yn annog y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i roi diwedd ar “Dâl Tlodi ar Bwrs y Wlad” ym Maes Awyr Caerdydd

TONY0016_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Prif Weinidog Llafur i gyflwyno’r Cyflog Byw o’r diwedd i staff yn un o’i brif asedau.

Dywedodd Ms Wood fod rhai gweithwyr ym Maes Awyr Caerdydd yn dal i gael eu talu’n llai na’r Cyflog Byw bum mlynedd wedi i’r Llywodraeth Lafur ei gyflwyno yng Nghymru. Dros yr wythnosau diwethaf, derbyniodd arweinydd Plaid Cymru ohebiaeth gan etholwyr sydd yn anhapus â’r hyn  maent hwy’n ei alw yn ‘dâl tlodi ar bwrs y wlad’ yn y maes awyr.    

Ym mis Tachwedd llynedd tarodd undeb y GMB fargen â Maes Awyr Caerdydd fyddai’n golygu y buasent yn ‘gweithio tuag at fod mewn sefyllfa i weithredu’r Cyflog Byw Sylfaenol erbyn diwedd 2020.’

Mae rhai gweithwyr wedi galw am gyflwyno’r tal gwell cyn yr amserlen honno.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Ms Wood wrth y Prif Weinidog Llafur: “Byddai gweithwyr ym Maes Awyr Caerdydd yn gwerthfawrogi gweithredoedd yn hytrach na geiriau teg.

“Fe wnaethoch brynu’r maes awyr hwn yn 2013 ac eto mae gennym weithwyr - rhai ohonynt o’r Rhondda - yn c ael eu talu’n llai na’r cyflog byw. Byddai cytundeb gyda’r GMB yn gweld y maes awyr - ac rwy’n dyfynnu - ‘yn gweithio tuag at fod mewn sefyllfa i weithredu’r Cyflog Byw Sylfaenol erbyn diwedd 2020.’

“Petai hynny’n digwydd, yna bydd saith mlynedd wedi mynd heibio gyda gweithwyr ar yr hyn a alwyd yn ‘dâl tlodi ar bwrs y wlad.’ Staff diogelwch yw llawer o’r gweithwyr hyn sydd yn gwneud gwaith hanfodol i gadw’r maes awyr yn ddiogel a theithwyr yn saff.

“Hefyd, pa bwysau allwch chi eu dwyn er mwyn sicrhau y bydd eich ased chi yn dod yn  gyflogwr a achredwyd gan y Sefydliad Cyflog Byw erbyn yr Wythnos Cyflog Byw nesaf ym mis Tachwedd?”

Yn ei ateb, dywedodd y Prif Weinidog fod y maes awyr wedi ymrwymo i gyflwyno’r gwir gyflog byw mewn dau gam dros y ddwy flynedd nesaf.

Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.